Mentorista kanssakulkija uran alkutaipaleelle

      Graduaihe pitäisi valita. Uran seuraavia askeleita olisi pohdittava. Olisipa joku, jonka kanssa pallotella päässä pyöriviä ajatuksia. Yliopisto-opintojen loppuminen ja uran aloitus mietityttävät ja stressaavat loppuvaiheen opintoja suorittavia opiskelijoita - eikä suotta. Juuri graduseminaarissa viidettä opiskeluvuottaan aloittava Elsa Ahlfors tajusi kaipaavansa tukea tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin. Tämän seurauksena hän päätti lähteä mukaan Boomin mentorointiprojektiin. "Mihin sitä pitäisi suunnata? Mitkä ovat ne taidot, jotka olen yliopistosta saanut?" Ahlfors summaa vuoden takaisia ajatuksiaan. MENTOREITA ERILAISILLA TAUSTOILLA Mentorointiprojektissa Tampereella kauppatieteitä opiskelevat saavat kahdeksan kuukauden ajaksi itselleen mentorin työelämää kokeneesta konkarista. Projektista vastaa Boomin mentorointitoimihenkilö, ja siihen voivat osallistua kaikki vähintään toista opiskeluvuottaan suorittavat kauppatieteiden opiskelijat. Erityisesti projekti hyödyttää loppuvaiheen opiskelijoita, joilla on selkeä työelämään tai vaikkapa tutkimukseen liittyvä tavoite. "Kannattaa olla joku tavoite, jonka mentoroinnilla haluaa saavuttaa. Haluat esimerkiksi tutustua johonkin alaan tai päästä tiettyyn työtehtävään", vuoden 2018 mentorointitoimihenkilö Laura Hautala toteaa. Hautala on toiminut pestissä aiemmin vuonna 2016 ja kirjoittanut kandidaatintyönsä mentoroinnista. Projekti alkaa mentorointivuotta edeltävänä syksynä mentorien etsinnällä. Mentoreiksi halutaan henkilöitä erilaisilla taustoilla ja eri paikkakunnilta. Hautalan mukaan nykyään löytyy hieman erikoisemmillakin taustoilla varustettuja mentoreita, ja se on vain hyvä juttu. Mentorit kootaan mentorointipooliin, jossa opiskelijat voivat tutustua eri profiileihin. Tämän jälkeen aktorit, eli boomarit, voivat täyttää avoimen hakemuksen ja nimetä yhdestä kolmeen mieluista mentoria. Hautalan mielestä järjestely sopii erityisen hyvin opiskelijoille, sillä useimmille mentorointiohjelma on ensikosketus mentorointiin. "Mentoreiden profiileita lukiessa voi tajuta, että tämä kiinnostaa ja että tälle ihmiselle haluan esittää kysymyksiä", hän korostaa. Parin viikon hakuajan jälkeen muodostetaan mentorointiparit. Mentori saa tutustua hänelle tulleisiin hakemuksiin ja ilmaista mielipiteensä hänelle parhaiten sopivasta aktorista. Tässä vaiheessa jotkut innostuvat niinkin, että valitsevat itselleen useamman mentoroitavan. VUODEN KULKU Itse mentorointivuosi alkaa tammikuussa mentorointiparien yhteisellä tapaamisella. Tapahtumassa pohjustetaan aihetta ja parit pääsevät tutustumaan toisiinsa. Tämän jälkeen he tapaavat toisiaan seuraavan kahdeksan kuukauden ajan aina elokuuhun asti itsenäisesti noin kerran kuussa muutaman tunnin ajan. Pelkkä lounas ei Hautalan mukaan riitä aiheisiin syventymiseen, vaan pidempi keskusteluaika on perusteltu. Maaliskuussa mentorointiparit kokoontuvat jälleen yhteen ja käyvät läpi alkuvuoden tapahtumia. "Tässä vaiheessa voidaan tehdä vielä korjausliikkeitä, jos ne ovat tarpeen", Hautala huomauttaa. KANSAINVÄLISYYS JA STARTUP-HENKISYYS KIINNOSTIVAT Elsa Ahlfors sai mentorikseen Goodion operatiivisen johtajan ja osakkaan Jussi Salosen. Salosessa kiehtoi positiivisuus, kansainvälisyys sekä startup- ja yrittäjähenkisyys. "Halusin keskusteluapua lukuisiin mielessä pyöriviin kysymyksiin, näkemystä yliopiston ulkopuolelta ja kansainvälistä näkökulmaa", Ahlfors summaa projektille asettamiaan odotuksia. Salonen puolestaan halusi antaa takaisin yliopistolle ja opiskelijayhteisölle, joilta on itse saanut aikanaan merkittävän paljon. Lisäksi opiskelijoiden tuoreet näkökulmat kiinnostavat häntä. Salonen toimii mentorina jo kolmatta vuotta, joten esille nousevia teemoja hän osasi jo jonkin verran ennustaa. "Jokainen on yksilö, mutta kyllä kahdessa vuodessa on oppinut, mitä asioita on hyvä käydä läpi, missä järjestyksessä ja missä voi tuoda lisäarvoa ja auttaa." SUUNNITELMALLISUUTTA JA JOUSTAVUUTTA SOPIVASSA SUHTEESSA Aluksi Ahlfors ja Salonen asettivat projektille tavoitteet ja tekivät suunnitelman tapaamisista ja niissä käsiteltävistä aiheista. Molemmat kuitenkin painottavat joustavuutta. Kiveenhakattua suunnitelmaa on mahdotonta tehdä, sillä uusia ajankohtaisia aiheita nousee esille pitkin vuotta. Keväällä he käsittelivät tapaamisissaan työnhakua käymällä esimerkiksi Ahlforsin CV:tä ja hakemusta konkreettisesti läpi. Loppuvuodesta taas mentorointipari keskittyy pidemmän aikavälin urasuunnitteluun. KONKREETTISIA TULOKSIA PITKIN VUOTTA Ahlforsille antoisinta ovat olleet Saloselta saadut yliopiston ulkopuoliset näkökulmat. Työssä tarvittavat taidot oppii työssä, eikä yliopistosta valmistuminen tarkoita, että pitäisi olla valmis jokaisessa asiassa. "Heti ei tarvitse tietää, missä haluaa loppuelämän olla", Ahlfors naurahtaa. Salonen nostaa esille konkreettiset tulokset, joihin mentoroinnista on ollut apua: Ahlfors on aloittanut uudessa työpaikassa Frameryllä myynnin kehityksessä ja graduakin ollaan edistetty. Molemmat painottavat projektiin ja tapaamisiin valmistautumisen merkitystä. Ahlfors on esimerkiksi lähettänyt etukäteen mentorilleen listan mielessä pyörineistä kysymyksistä. "Mitä enemmän valmistautuu niin hakuvaiheessa kuin itse projektin aikana, sitä enemmän tästä kaikesta saa irti", Ahlfors summaa. Mentoroinnista järjestetään infotilaisuus 1.11. klo 17 alkaen Boomilaaksossa! Lisäinfoa projektista antaa mentorointitoimihenkilö Laura Hautala, mentorointi@boomi.fi. Juttu on julkaistu aiemmin VapaaBoomarissa 4/2018. Jutun on kirjoittanut Matleena Inget.

Takaisin ylös