Pirkanmaan Ekonomien stipendi

Pirkanmaan Ekonomit myöntävät stipendin boomarille! Pirkanmaan Ekonomit myöntävät vuosittain stipendin kauppatieteiden perustutkinto-opiskelijalle. Stipendi on suuruudeltaan 500 euroa ja mikäli erinomaisia hakemuksia löytyy enemmän kuin yksi, voidaan stipendi myöntää kahdelle hakijalle. Stipendin tarkoituksena on edistää Tampereen yliopistossa opiskelevien kauppatieteilijöiden opintoja sekä tukea erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien valmistumista ja pro gradu -työtä. Stipendiä myönnettäessä erityisesti huomioidaan sellaiset pro gradu -työtä tekevät opiskelijat, joiden lopputyön aihe liittyy pirkanmaalaisen yrityksen tai julkisen hallinnon organisaation toimintaan tai joka muuten koskettaa läheisesti alueellista elinkeino- tai työelämää. Pirkanmaan Ekonomien hallitus myöntää stipendin helmikuussa 2019. Stipendiä voi hakea kauppatieteen maisterintutkintoa Tampereen yliopistossa opiskelevat henkilöt, jotka ovat Boomi ry:n jäseniä. Perusteluista hakijan tulee esittää kaikki tärkeäksi katsomansa seikat, joilla hakija katsoo olevan vaikutusta stipendin myöntämiseen. Hakemukset mahdollisine liitteineen tulee toimittaa viimeistään to 31.1.2019 pdf-tiedostona osoitteeseen pj@pirkanmaanekonomit.fi. Stipendin saajalle tiedotetaan henkilökohtaisesti ja saaja julkistetaan Boomi ry:n vuosijuhlassa 2019.

Takaisin ylös