Tampere3

TUNI pähkinänkuoressa – Mitä boomarin pitää tietää uudesta yliopistosta?

Uusi Tampereen yliopistoyhteisö eli Tampere University syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto (TaY) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi, jonka omistukseen Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) siirtyi. Tuni-brändin alla on vielä kaksi erillistä korkeakoulua: Tampereen yliopisto TAU ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Säätiöyliopisto tarkoittaa säätiöksi organisoitua yliopistoa. Vanha Tampereen yliopisto oli muodoltaan julkisoikeudellinen yliopisto. Julkisoikeudellisen ja säätiöyliopiston erottaa niiden hallintorakenne, mutta yksittäinen opiskelija harvemmin huomaa opinnoissaan eroja yliopiston oikeusasemasta johtuen. Suomessa on tällä hetkellä kaksi säätiöyliopistoa: Tampereen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Muut yliopistot ovat julkisoikeudellisia yliopistoja.Tampere3 oli korkeakoulufuusion työnimi, jolla kuvattiin TaY:n, TTY:n ja TAMK:n siirtymistä yhden säätiön alle. Yhdistymisen taustalla oli kansallinen korkeakoulupoliittinen tavoite tehdä korkeakoulutuksesta tehokkaampaa ja siten vähentää maantieteellisesti päällekkäisten yliopistojen määrää. Tavoitteena oli myös parantaa tamperelaisten opiskelijoiden koulutustarjontaa ja luoda monipuolisia sekä uudenlaisia koulutuspolkuja.

TAMK:n rooli yhdistymisessä on saattanut jäädä monelle epäselväksi. Opiskelevatko Tamkilaiset nyt yliopistossa? Kuvio kuitenkin menee niin, että uusi säätiöyliopisto omistaa Tampereen ammattikorkeakoulun. TAMK ja Tampereen yliopisto on brändätty samalla tavalla Tuni-brändin alle. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto jatkavat kuitenkin erillisinä korkeakouluina, sillä niitä koskee eri lainsäädäntö. Yliopistojen toimintaa koskee yliopistolaki ja ammattikorkeakoulujen toimintaa ammattikorkeakoululaki. TAMK:n toimintaa koskevat päätökset tehdään ammattikorkeakoulun sisällä, ja sillä on edelleen oma hallinto sekä rehtori.

Tampereen yliopiston hallintoon on nimitetty viime ja tämän vuoden aikana paljon uusia henkilöitä. Monia tehtäviä ei ole vielä täytetty, ja niihin valitaan henkilöt vielä tämän vuoden aikana. Tampereen yliopiston rehtori on filosofian tohtori Mari Walls ja provostina eli tutkimuksen ja koulutuksen akateemisena johtajana toimii Jarmo Takala. Tampereen yliopistosta tuli henkilömäärältään Suomen toiseksi suurin yliopisto heti Helsingin yliopiston jälkeen.

Mutta miten uusi yliopisto vaikuttaa kauppatieteiden opiskeluun ja boomareihin? Vuoden 2019 alusta tiedekuntamme nimi vaihtui Johtamiskorkeakoulusta johtamisen ja talouden tiedekunnaksi MAB:ksi. MAB:n johtajana eli dekaanina toimii tekniikan tohtori Matti Sommarberg. Tiedekunnan tutkinto-ohjelmat pysyivät samoina, eli kauppatieteet jatkavat politiikan tutkimuksen ja hallintotieteiden kanssa samassa tiedekunnassa. Hallinnollisesti tiedekuntaan tuli joitain muutoksi. Suurimpana se, että tuotantotalouden ja tietojohtamisen henkilöstö eli professorit ja muut työntekijät siirtyivät johtamisen ja talouden tiedekunnan alaisuuteen, vaikka tieteenalojen opetus on muissa tiedekunnissa. Loppupeleissä yksittäinen boomari varmasti hyötyy uudistuksesta. Teknillisten aineiden opintoja on helpompi sisällyttää tutkintoon, kun niiden valitseminen on vapaampaa. Tulevaisuudessa yliopiston koulutustarjontaa kehitetään yhä monitieteisemmäksi. Kun otetaan yhä enemmän huomioon eri tieteenalojen rajapintoja, se hyödyttää kauppatieteiden ja muiden alojen yhteistyötä myös opiskelijoiden tasolla.

Muutoksia, joita yliopistofuusio tuo tullessaan, ovat eri käytännön palveluissa hitaita. Yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden sähköpostiosoitteet muuttuivat jo joulukuussa 2018 tuni.fi-loppuisiksi. Myös yliopiston verkkosivut sekä tiedekuntien verkkosivut on muutettu uuteen muotoon. Muut sähköiset palvelut kuten Moodle ja yliopiston intra toimivat edelleen vanhoilla tavoilla, ja ne vaihtuvat uusiin palveluihin ennen syyslukukauden alkua. Opiskelijakortit vaihtuvat parin vuoden sisällä, kun yliopisto uudistaa samalla sähköisiä kulkuoikeuksia kampuksilla. Tulevaisuudessa kaikilla opiskelijoilla on kulkuoikeudet kaikille Tampereen yliopiston kampuksille 24/7.

Vuodenvaihteessa toimintansa aloitti myös Tampereen ylioppilaskunta TREY – Tamyn ja TTYY:n (Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta) jälkeläinen. Kaikki Tampereen yliopiston opiskelijat kuuluvat yhteiseen ylioppilaskuntaan, joka ajaa opiskelijoiden asiaa korkeakouluyhteisössä. TREY järjestää ensi vuoden aikana myös monia poikkitieteellisiä tapahtumia, joissa on mainio tilaisuus tutustua opiskelijoihin Boomin ulkopuolelta ja muilta kampuksilta.

Takaisin ylös