Projektiasiantuntija (4 paikkaa) – Valtiontalouden tarkastusvirasto, DL: 14.03.

Kiinnostavatko sinua tiimityö, valtionhallinto ja digitaaliset ratkaisut? Haluatko olla mukana kehittämässä toimintakulttuuria? Oletko sinnikäs ongelmanratkoja ja avoin keskustelija? Tule mukaan nuorten asiantuntijoiden ohjelmaan! Nuorten asiantuntijoiden ohjelmassa pääset kehittämään VTV:n toimintaa ja kulttuuria. Toivomme, että olet rohkea ja innovatiivinen sekä tuot esiin uusia näkökulmia! Haemme nuorten asiantuntijoiden ohjelmaan neljää henkilöä, joilla on erilaiset koulutustaustat. Ohjelman kesto on noin 1,5 vuotta. Nuorten asiantuntijoiden ohjelma tarjoaa uransa alkuvaiheessa oleville asiantuntijoille laajan kuvan tarkastusviraston toiminnasta. Ohjelman kautta VTV puolestaan saa tuoreita näkemyksiä ja uusia ideoita, jotka tukevat tarkastusviraston työtä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Nuoret asiantuntijat työskentelevät sekä yhdessä tiiminä että erikseen erilaisissa VTV:n projekteissa. VTV:n toiminta kattaa koko valtiontalouden, joten organisaationa VTV tarjoaa näköalapaikan koko valtionhallintoon sekä kansainväliseen tarkastustoimintaan. Tulet osallistumaan yhteiskunnan eri aloja käsitteleviin, mielenkiintoisiin tarkastusprojekteihin, joissa voit luoda uusia toimintatapoja. Tulet myös osallistumaan erilaisiin digikehittämisen projekteihin, joissa tuemme tarkastusta digitaalisten ratkaisujen ja kehittyvien data-analytiikkapalveluiden avulla. Valtionorganisaationa VTV:llä on tavoitteena kehittää digikyvykkyyttään, ja uudet lähestymistavat digitaalisten teknologioiden, datan ja ketterien kehittämismenetelmien soveltamiseen ovat enemmän kuin tervetulleita. VTV:llä tehdään tuloksellisuus- sekä tilintarkastusta, finanssipolitiikan tarkastusta ja valvontaa sekä vaali- ja puoluerahoituksen valvontaa. Ohjelmassa rakennamme sinulle sopivan ja mielenkiintoisen alun urallesi. Sinulla on mahdollisuus myös osallistua kansainvälisiin tehtäviin. Tulet tekemään töitä tiimeissä, lisäksi pääset kehittämään tiimi- ja projektityöskentelyä. Tehtäväkenttä rakennetaan ja räätälöidään huomioiden sinun osaaminen ja mielenkiinnon kohteet. Nuoret asiantuntijat nimitetään projektiasiantuntijan määräaikaiseen virkasuhteeseen noin 1,5 vuoden ajaksi. Toimipaikkana on Helsinki, Porkkalankatu 1.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva koulutus ja se, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Voit olla opintosi juuri päättänyt tai jo muutaman vuoden työelämässä ollut. Hakijalta odotamme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Työssä menestyminen edellyttää motivaatiota kehittyä ja kehittää, tiimityötaitoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi odotamme sinulta hyvää englannin kielen taitoa. Toivomme myös, että sinulla on kiinnostusta monipuolisiin työtehtäviin, luovuutta, rohkeutta, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä, joustavuutta ja rakentavaa työotetta. Tärkeintä kuitenkin on, että olet kiinnostunut valtionhallinnon toiminnasta ja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Tarkastustyössä viihtyminen/onnistuminen vaatii mielenkiintoa moneen eri aiheeseen sekä intoa syventyä aiheisiin ja hyödyntää eri analyysimenetelmiä ja -työkaluja. Tärkeää on myös kyky ilmaista itseään, kyseenalaistaa toimintamalleja ja hahmottaa suuriakin asiakokonaisuuksia ja asiayhteyksiä. Tarkastustoiminnassa korostuu myös enenevässä määrin tulevaisuusnäkökulma.

Yksi ohjelman tavoitteista on osallistua VTV:n digikyvykkyyden kehittämiseen. Toinen keskeinen tavoite on kehittää VTV:n toimintaa laajemmin. Katsommekin eduksi opintojen tai työkokemuksen kautta hankittua osaamista tai mielenkiintoa esimerkiksi seuraavista:
• projektihallinnan ja ketterän kehittämisen menetelmistä, palvelumuotoilusta ja sen soveltamisesta prosessien ja palveluiden kehittämiseen
• data-analytiikasta, tiedonhallinnasta ja/ tai tietoarkkitehtuurista, tietosuoja-asioista, digitaalisten ratkaisujen/alustojen hyödyntämisestä (pilvi-teknologiat, kyberturvallisuusjuridiikasta)
• ennakoinnista, kvantitatiivisista tai kvalitatiivisista menetelmistä
• datan visualisoinnista, viestinnästä
• jokeri: jotain, mitä emme voi edes kuvitella

Pyydämme hakijoita tekemään lyhyen videoesittelyn. Hakija saa sitä varten ohjeet sähköpostiinsa lähetettyään ensin hakemuksensa sähköisesti. Rekrytointiprosessiin kuuluu haastattelujen lisäksi erikseen annettava kirjallinen tehtävä.

Liitäthän myös ansioluettelosi hakemuksen yhteyteen.

Työssä tarvittava kielitaito

Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausmuoto: Kuukausipalkka Nuorten asiantuntijoiden ohjelmaan nimitettävälle projektiasiantuntijalle maksettava kokonaispalkka vaativuusluokassa 8 on 3101,90 euroa/kk (sisältää henkilökohtaisen, suoriutumiseen perustuvan palkanosan, joka on palvelussuhteen alussa 10 % vaativuusluokan peruspalkasta).

Edut

Valtiontalouden tarkastusvirastossa sinua odottaa kiinnostava ja yhteiskunnallisesti merkittävä työ. Tarjoamme mukavat työkaverit, joustavan etätyömahdollisuuden, lounasedun, työsuhdematkaedun ja mahdollisuuden käyttää kuntosalia toimistomme ollessa auki. Koronapandemian vuoksi VTV:ssä on tehty etätyötä maaliskuusta 2020 alkaen. Työnantajan koronatilanteen mukaisen ohjeistuksen pohjalta on mahdollista, että myös työn aloitus toteutuu etänä.

Muut tehtävään liittyvät tiedot


Lisätietoja antavat:

Nina Martikka, johtava tuloksellisuustarkastaja
09-432 5734 (23.2. klo 9-10, 1.3. klo 9-11, 12.3. klo 9-11)

Tanja Ekroos, johtava tilintarkastaja
09-432 5714 (24.2. klo 12-15, 2.3. klo 9-11, 8.3. klo 9-11)

Jasmin Grünbaum tarkastaja, finanssipolitiikan valvonta
040-7355 485 (25.2. klo 14-15, 4.3. klo 10-11, 10.3. klo 11-12)

Samu Kälkäjä tarkastaja, tuloksellisuustarkastus
0400-810886 (22.2. klo 12-14, 3.3. klo 12-14, 5.3. klo 10-12)

Katso, mitä muut aikaisempaan nuorten asiantuntijoiden ohjelmaan osallistuneet kertovat: https://dreambroker.com/channel/2ddb5xsu/9cf8qm83

Lue lisää Valtiontalouden tarkastusvirastosta osoitteessa VTV.fi ja Twitterissä tunnuksella @VTV_fi.

Pyydämme hakijoita tekemään lyhyen videoesittelyn. Hakija saa hakemuksen lähettämisen jälkeen vastaanottovahvistuksen, josta löytyy ohjeet ja linkki videoesittelyn tekemiselle.
Hae paikkaa!/Apply!

Julkaistu 22.2.2021
Takaisin ylös