Yrityksille

 

Tärkeä osa Boomi ry:n toimintaa on luoda toimivat suhteet elinkeinoelämään ja siellä toimiviin yrityksiin. Pyrimme rakentamaan opiskelijoiden ja työnantajaorganisaatioista välille sellaisia yhteistoiminnan muotoja, jotka edistävät molempien tavoitteita. Boomi pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuuden tutustua yritysmaailmaan vierailujen, seminaarien ja muiden tapahtumien kautta. Nämä tilaisuudet ovat synnyttäneet hedelmällisiä vuoropuheluja liike-elämän nykyisten ja tulevien ammattilaisten välille.

Kaikista antoisimpia yhteistyön muotoja ovat olleet jatkuvasti lisääntyneet pitkäkestoiset yhteistyösopimukset. Niiden avulla on rakennettu toimivia ja monipuolisia yhteistyösuhteita, joilla on mahdollistettu yritysten näkyvyys ekonomiopiskelijoille rekrytointi- ja imagon nostamistasoilla sekä opiskelijoita kiinnostavien palveluiden tarjoaminen vaivattomasti suoria kanavia pitkin. Toisaalta monissa tapauksissa lyhyemmät, tapahtumatyyppiset yhteistyösopimukset ovat olleet luonteeltaan sopivampia ja helpompia rakentaa toimiviksi ratkaisuiksi.

 

Mikä Boomi?

Boomi ry on Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan kauppatieteiden opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jossa on noin 900 opiskelijajäsentä. Boomi on Tampereen suurin ja yksi Suomen aktiivisimmista ainejärjestöistä toimeliaan jäsenistön, jaostojen sekä hallituksen ansiosta. Jo 50 vuoden ajan Boomi on tarjonnut jäsenilleen edunvalvonnan lisäksi muun muassa virkistystoimintaa, kontakteja työelämään sekä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen luentosalin ulkopuolella.

Monipuolisen toiminnan avulla pyrimme luomaan kauppatieteiden opiskelijoille ikimuistoisia opiskeluajan kokemuksia sekä tukemaan jäsentemme työelämävalmiuksia ja kehitystä alan asiantuntijoiksi. Yritysyhteistyö on avainasemassa työelämässä tarvittavien verkostojen ja taitojen rakentamiseen.

Omille jäsenimmille suunnatun toiminnan lisäksi Boomi tunnetaan esimerkiksi Suomen suurimmasta opiskelijatapahtumasta, Hämeenkadun Approsta, joka kerää yhteen yli 11 000 korkeakouluopiskelijaa lukuisilta eri aloilta ympäri Suomea.

Yhteisönä Boomi on vetovoimainen, ammattimainen ja yhdistävä. Boomissa toimitaan tosissaan muttei totisesti. Visionamme onkin olla Suomen laadukkain ainejärjestö.

Takaisin ylös