Boomi ry:n kevätkokous 18.3.2019

MITÄ: Boomin sääntömääräinen kevätkokous MILLOIN: 18.3.2019 klo 18.00 MISSÄ: Klubi 57, Pinninkatu 57 KENELLE: Kaikille Boomi ry:n jäsenille! MIKSI: Koska kevätkokous on paikka vaikuttaa yhdistyksen asioihin

Tervetuloa Boomi ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen Klubi 57:aan maanantaina 18.3. klo 18.00.

Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2018 toimintaa ja esitellään vuoden 2019 toiminnan suunnitelmia. Tilaisuudessa tarkastellaan talouslukuja, toimintakertomusta sekä toimintasuunnitelmaa. Tervetuloa tutustumaan Boomin toiminnan suuntaviivoihin sekä esittämään kysymyksiä ja kommentteja. Tarjolla myös pientä purtavaa!

Alla on kokouksen esityslista. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokoukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla jäsenmaksu maksettuna. Jäsenet tarkistetaan ovella, joten varmistathan, että opiskelijakortissasi on sekä Tamyn että Boomin tarra.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 18.03.2019 klo 18.00

Paikka: Klubi 57, Pinninkatu 57, Tampere

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhdistyksen sääntöjen 15§ mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sääntöjen 13§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla yliopistolla tai yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla. Kokouskutsu verkkosivuilla 8.3. Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5. ILMOITUSASIAT

6. VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN Niko Pankka esittelee vuoden 2018 toimintakertomuksen pääkohdat. Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus.

7. VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS Lari Alvinen esittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen pääkohdat. Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 tilinpäätös.

8. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 HALLITUKSELLE Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2018.

10. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019 Esitys: Hyväksytään Boomin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

11. JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUVUODELLE 2019-20 Esitys: Boomi ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-20 on 15 €.

12. KANNATUSJÄSENMAKSU Esitys: Boomi ry:n kannatusjäsenmaksu on vähintään 50 €, jota vastaan Boomi ry:n kannatusjäsenille postitetaan VapaaBoomari-lehti kotiosoitteensa Suomessa.

13. TALOUSARVIO VUODELLE 2019 Esitys: Hyväksytään Boomi ry:lle laadittu talousarvio vuodelle 2019.

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX.XX.

  LIITTEET Toimintakertomus 2018 Toimintasuunnitelma 2019

Takaisin ylös