Collaboration

Tärkeä osa Boomi ry:n toimintaa on luoda toimivat suhteet elinkeinoelämään ja siellä toimiviin yrityksiin. Pyrimme rakentamaan opiskelijoiden ja työnantajaorganisaatioista välille sellaisia yhteistoiminnan muotoja, jotka edistävät molempien tavoitteita. Boomi pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuuden tutustua yritysmaailmaan vierailujen, seminaarien ja muiden tapahtumien kautta. Nämä tilaisuudet ovat synnyttäneet hedelmällisiä vuoropuheluja liike-elämän nykyisten ja tulevien ammattilaisten välille.

Kaikista antoisimpia yhteistyön muotoja ovat olleet jatkuvasti lisääntyneet pitkäkestoiset yhteistyösopimukset. Niiden avulla on rakennettu toimivia ja monipuolisia yhteistyösuhteita, joilla on mahdollistettu yritysten näkyvyys ekonomiopiskelijoille rekrytointi- ja imagon nostamistasoilla sekä opiskelijoita kiinnostavien palveluiden tarjoaminen vaivattomasti suoria kanavia pitkin. Toisaalta monissa tapauksissa lyhyemmät, tapahtumatyyppiset yhteistyösopimukset ovat olleet luonteeltaan sopivampia ja helpompia rakentaa toimiviksi ratkaisuiksi.

Kiinnostaako yritysyhteistyö Boomin kanssa?

Lue lisää!
Back to top