Kutsu Boomi ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2020

MITÄ: Boomin sääntömääräinen kevätkokous  

MILLOIN: 8.6.2020 klo 17.00  

MISSÄ: Klubi 57, Pinninkatu 57 KENELLE: Kaikille Boomi ry:n jäsenille 

MIKSI: Koska kevätkokous on paikka vaikuttaa yhdistyksen asioihin 

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN: oheisen linkin kautta 1.6. mennessä https://forms.gle/Jpkwk54dVUoJEcMBA 

 

Tervetuloa Boomi ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen Klubi 57:aan maanataina 8.6. klo 17.00. 

Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2019 toimintaa ja esitellään vuoden 2020 toiminnan suunnitelmia. Tilaisuudessa tarkastellaan talouslukuja, toimintakertomusta sekä toimintasuunnitelmaa. Tervetuloa tutustumaan Boomin toiminnan suuntaviivoihin sekä esittämään kysymyksiä ja kommentteja. Tarjolla myös pientä purtavaa! 

Alla on kokouksen esityslista. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokoukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla jäsenmaksu maksettuna.  

Koronatilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista (ks. Suomen säädöskokoelma 290/2020 5§). Mikäli kokoukseen ilmoittautuu enemmän jäseniä kuin rajoitus sallii, niin kokous siirretään myöhempään ajankohtaan. Kokouksen toteutumisesta tiedotetaan 2.6. tapahtuman Facebook-eventissä ja tieto päivitetään myös yhdistyksen nettisivuile. 

Kokouksen esityslistan löydät alta.

 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

Aika: 8.6.2020 klo 17.00
Paikka: Klubi 57, Pinninkatu 57, Tampere 

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  Yhdistyksen sääntöjen 15§ mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sääntöjen 13§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla yliopistolla tai yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla. COVID-19:n vuoksi kokouksen järjestäminen ei ole ollut mahdollista määräaikaan mennessä. Kuitenkin näinä poikkeusaikoina yhdistyksen kokous voidaan järjestää 30.9.2020. mennessä (Väliaikainen laki kokouksiin liittyen 290/2020). Kokouskutsu verkkosivuilla 28.5. Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.
 3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
 5. ILMOITUSASIAT
 6. VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
  Mikko Malmström esittelee vuoden 2019 toimintakertomuksen pääkohdat. Esitys: Hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus.
 7. VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS
  Santeri Seppälä esittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen pääkohdat. Esitys: Hyväksytään vuoden 2019 tilinpäätös.
 8. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
 9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2019 HALLITUKSELLE
  Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2019.
 10. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2020
  Esitys: Hyväksytään Boomin hallituksen ja toimihenkilöiden laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2020.
 11. JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUVUODELLE 2020-2021
  Esitys: Boomi ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2020-21 on 15 €.
 12. KANNATUSJÄSENMAKSU
  Esitys: Boomi ry:n kannatusjäsenmaksu on vähintään 50 €, jota vastaan Boomi ry:n kannatusjäsenille postitetaan VapaaBoomari-lehti kotiosoitteensa Suomessa.
 13. TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Esitys: Hyväksytään Boomi ry:lle laadittu talousarvio vuodelle 2020.
 14. BOOMI RY:N SÄÄNNÖT

20§ Sääntöjen muuttaminen 

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä.

Esitys: Muutetaan Boomi ry:n sääntöjä seuraavasti:

13§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla Tampereen yliopistolla tai yhdistyksen virallisella verkkosivulla esitetyllä kutsulla, jolloin se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

15§ Yhdistyksen kevätkokous 

Kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:

 • Käsitellä yhdistyksen tilinpäätös ja päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen tilintarkastajien lausunto mahdollisesti antaa aihetta 
 • Päättää varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle lukuvuodelle.  
 • Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio meneillään olevalle tili- ja toimintakaudelle.  
 • Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. 

16§ Yhdistyksen syyskokous 

Syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Sen tehtävänä on: 

 • Valita yhdistykselle hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi.  
 • Valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi.  
 • Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kalenterivuodelle.  
 • Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.  
 • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 1. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
 2. 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX.XX. 

 

Toimintasuunnitelma 2020 ja toimintakertomus 2019 liitteenä.

Toimintasuunnitelma 2020 Toimintakertomus 2019