KUTSU BOOMI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 2022

BOOMI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS MITÄ: Boomin sääntömääräinen kevätkokous MILLOIN: 28.3.2022 klo 17.00 MISSÄ: Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali KENELLE: Kaikille Boomi ry:n jäsenille! MIKSI: Koska kevätkokous on paikka vaikuttaa yhdistyksen asioihin Tervetuloa Boomi ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 28.3.2022 klo 17.00. Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2021 toimintaa ja tilinpäätöstä. Tilaisuudessa tarkastellaan yhdistyksen talouslukuja ja toimintakertomusta. Tervetuloa tutustumaan Boomin toiminnan suuntaviivoihin sekä esittämään kysymyksiä ja kommentteja! Alla on kokouksen esityslista. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokoukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla jäsenmaksu maksettuna. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika: 28.3.2022 klo 17.00 Paikka: Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhdistyksen sääntöjen 15§ mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sääntöjen 13§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla. Kokouskutsu verkkosivuilla 20.3.2022. Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen. 3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 5. ILMOITUSASIAT 7. VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN Heli Mäki esittelee vuoden 2021 toimintakertomuksen pääkohdat. Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus. 7. VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS Eveliina Aakula esittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen pääkohdat. Esitys: Hyväksytään vuoden 2021 tilinpäätös. 8. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO 9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2021 HALLITUKSELLE Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2021. 10. JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUVUODELLE 2022-2023 Esitys: Boomi ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2022-2023 on 15 €. 11. KANNATUSJÄSENMAKSU Esitys: Boomi ry:n kannatusjäsenmaksu on vähintään 50 €, jota vastaan Boomi ry:n kannatusjäsenille postitetaan VapaaBoomari-lehti kotiosoitteeseensa Suomessa. 12. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE Ella Pekola esittelee yhdistyksen taloudellista tilannetta. 13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX.XX  

Takaisin ylös