Boomin syyskokous 2019

BOOMI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 18.11.2019 klo 18.00 Paikka: Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali. Muuta: Kokoustauko pidetään noin kello 19:30.

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhdistyksen sääntöjen 13§ mukaan syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Sääntöjen 8§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla yliopistolla tai yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla. Kokouskutsu on verkkosivuilla 11.11.2019.

Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

5. KATSAUS YHDISTYKSEN TOIMINTAAN VUONNA 2019

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kertoo vuoden 2019 merkittävimmistä tapahtumista Boomin toiminnassa. Talousvastaava esittelee katsauksen taloudelliseen tilanteeseen. Kuullaan myös tukisäätiön kuulumiset.

6. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN SEKÄ HEIDÄN VARAHENKILÖIDENSÄ VALINTA

Esitys: Valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Teemu Suoniemi ja toiminnantarkastajaksi KTM Jarno Lahtinen sekä heidän henkilökohtaisiksi varahenkilöikseen KHT Lotta Nurminen ja KTM Valtteri Valovirta.

 

7. BOOMIN AINEKERHOJEN VASTUUHENKILÖIDEN VALINTA VUODELLE 2019

Esitys: Valitaan vastuuhenkilöt seuraavasti: Diskonttaus: Jenni Toivonen, Severi Kerkola, Veera Oja-Lipasti, Laura Nuutinen ja Juha Räsänen Johtoryhmä: Sebastian Yli-Suomu, Selina Kangas-Hynnilä ja Heidi Kärkkäinen MCAK: Linda Sillanmäki, Sohvi Joensuu ja Christina Ahola Shangri-La: Ville Pesola Golfkerho: Maarit Heikkinen ja Markus Autio

 

8. BOOMI RY:N SÄÄNNÖT Esitys: Muutetaan Boomi ry:n sääntöjä seuraavasti:Boomi ry:n säännöissä mainitaan sääntöjen muuttamisesta (lisättävät kohdat kirjoitettu kursiivilla ja poistettavat kohdat ovat yliviivattuina) :

20§ Sääntöjen muuttaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen ¾-enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä.

13§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla Tampereen yliopistolla tai yhdistyksen virallisella verkkosivulla esitetyllä kutsulla, jolloin se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

15§ Yhdistyksen kevätkokous

Kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:

  • Käsitellä yhdistyksen tilinpäätös ja päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen tilintarkastajien lausunto mahdollisesti antaa aihetta
  • Päättää varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle lukuvuodelle.
  • Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio meneillään olevalle tili- ja toimintakaudelle.
  • Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.

16§ Yhdistyksen syyskokous

Syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:

  • Valita yhdistykselle hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  • Valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi.
  • Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kalenterivuodelle.
  • Lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.
  • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9. HUOMIONOSOITUSOHJESÄÄNTÖ

Esitys: Muutetaan Boomi ry:n huomionosoitusohjesääntöä seuraavasti:

8 § Yhdistyksellä on kolmiportainen akateeminen ansiomerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneelle yhdistyksen varsinaiselle, kannatus- tai kunniajäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen entiselle jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi myös yhdistyksestä eroamisen jälkeen. Ansiomerkki on mitali, jonka etupuolella on kaiverrettu yhdistyksen logo ja takapuolella on kaiverrettu kahteen riviin teksti BOOMI RY:N HYVÄKSI. Mitali riippuu yhdistyksen 30 mm juhlanauhalla ja kiinnitysneulalla varustetussa nauhakantolaitteessa.

10. BOOMI RY:N STRATEGIA

Esitys: Hyväksytään Boomi ry:n strategia liitteen mukaisena kaudelle 2020-2022 Boomin Strategia

11. PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2020

12. YRITYSSUHDEVASTAAVAN VALINTA VUODELLE 2020

13. TAPAHTUMAVASTAAVAN VALINTA VUODELLE 2020

14. PROJEKTIVASTAAVA 1:N VALINTA VUODELLE 2020

15. KOULUTUSPOLIITTISEN VASTAAVAN VALINTA VUODELLE 2020

16. VIESTINTÄVASTAAVAN VALINTA VUODELLE 2020

17. TALOUSVASTAAVAN VALINTA VUODELLE 2020

18. PROJEKTIVASTAAVA A:N VALINTA VUODELLE 2020

19. TILAVASTAAVAN VALINTA VUODELLE 2020

20. JUHLAVASTAAVAN VALINTA VUODELLE 2020

21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX.XX.

 

Takaisin ylös