Sinustako sivuaineilija?

Oletko koskaan pohtinut, miltä maailma näyttää kauppiksen kurssien ulkopuolella? Tai muistatko Tampereelle hakiessasi kuulleesi, että täällä on loistavat sivuainemahdollisuudet, mutta et kuitenkaan oikein tiedä, mitä se tarkoittaa? Tunin violetinhohtoisilta sivuilta löytyy seuraavanlainen maininta: ”Voit laajentaa osaamistasi Talouden ja johtamisen tiedekunnan muiden tutkinto-ohjelmien ja yliopiston muiden tiedekuntien tarjoamilla opinnoilla. Lisäksi voit hyödyntää laajasti myös Tampereen ammattikorkeakoulun opetustarjontaa.” Ainakin allekirjoittaneella ei ennen kolmatta opiskeluvuotta ollut konkreettista hajua, mitä ristiinopiskelu käytännössä tarkoittaa. Päätin kuitenkin ottaa asiasta selvää ja suoritinkin Johdatus ohjelmointiin- kurssin (TIE-02101) syksyllä 2019. Tästä hyvä kurssivinkki siis kelle tahansa, jota kiinnostaa opiskella Pythonin perusteita Hervannan kampuksella. Itse aion jatkaa ohjelmointiopintoja seuraavalle kurssille tulevana syksynä ja sisällyttää 20op kokonaisuuden maisteriopintoihini. Tämä on toki vain yksi esimerkki sivuainemahdollisuuden hyödyntämisestä. Paras keino ottaa sivuaineilu haltuun on hyödyntää muiden opiskelututtujen tietopankkeja ja sukeltaa Tunin sivujen syövereihin. Kopotiimimme haastatteli muutamaa eri alan opiskelijaa, jotka ovat yhdistäneet kauppatieteitä opintoihinsa. Mahdollisia sivuainekokonaisuuksia on valtava määrä, eikä ole olemassa yhtä tiettyä polkua. Alla olevissa koosteissa mainitut esimerkkiyhdistelmät ovat haastattelijoidemme valitsemat kokonaisuudet itselleen, eivät siis absoluuttisia totuuksia siitä, mikä sivuaine on tietyn pääaineen täydellinen vastinpari. Sivuaineopinnoilla pystyy luomaan omannäköisiä kokonaisuuksia, joita voi hyödyntää muun muassa työnhaussa. Jos sivuaineilu muilla kampuksilla kiinnostaa: Tässä tarvittava tietopaketti ristiinopiskelusta ja täältä hakemaan ristiinopiskelijaksi. Huomautettakoon, että syksyllä 2020 tietojärjestelmäuudistuksen myötä Hervannan kampukselle pystyy ilmoittautumaan Sisun kautta. Matematiikka Esimerkkiyhdistelmä: rahoituksen teemakokonaisuus + matematiikka / vakuutus ja riskienhallinta + matematiikka Mitä? Matematiikan opinnot tarjoavat sopivasti mielenkiintoa ja haastetta. Opiskellakseen matematiikkaa ei kuitenkaan tarvitse olla siinä erityisen lahjakas, aito kiinnostus riittää alkuun. Matematiikan kurssien aihepiireistä esimerkkeinä ovat lineaarialgebra, algebra, topologia, analyysi, monen muuttujan differentiaalilaskenta ja graafiteoria. Kaikista edellä mainituista löytyy oma kurssinsa. Erityisesti sivuaineilijoiden näkökulmasta tilastomatematiikan kokonaisuus on hyödyllinen. Kurssivinkkinä mainittu Johdatus matemaattiseen päättelyyn puolestaan raottaa ovea puhtaan matematiikan maailmaan: ”Siellä vähän avartuu se, millaista on matemaattinen ajatteluketju, mihin pyritään sitten muillakin matematiikan kursseilla.” Matematiikan opiskelu kehittää päättelykykyä ja valmiuksia analyyttiseen lähestymistapaan, oli ongelma mikä tahansa. Opitut taidot eivät siis rajoitu vain matemaattisiin kykyihin: taidoista on hyötyä kaikessa, missä tarvitaan sitä kuuluisaa ongelmanratkaisukykyä. Kurssivinkit kauppatieteilijöille? Johdatus matemaattiseen päättelyyn MTTMP2 Puheviestintä (syksystä alkaen virallisesti viestintä) Esimerkkiyhdistelmä: markkinointi + puheviestintä Mitä? Tampereella viestinnän opiskelussa pääpaino on vuorovaikutuksessa ja ala on kokonaisuudessaan äärettömän monipuolinen. Opinnot kehittävät jokaisen opiskelijan taitoja yksilöllisesti, mutta yhteiset viestinnän opinnot keskittyvät juurikin vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Vuorovaikutustaitoihin lukeutuvat esimerkiksi ymmärrys vuorovaikutuksen luonteesta yleisesti, ryhmäviestintätaidot, ymmärrys ihmisen toiminnasta psykologian kautta ja vuorovaikutussuhteiden erityispiirteiden tunnistaminen. Kurssit käsittelevät viestintää ja vuorovaikutusta varsin teoreettisesta näkökulmasta, mutta käytännönläheisempiä kursseja on tarjolla esimerkiksi esiintymisestä. Kurssivinkit kauppatieteilijöille? Organisaatioviestintä PVAA06, Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen PVAA04 Tietojohtaminen Esimerkkiyhdistelmä: markkinointi + tietojohtaminen / johtaminen + tietojohtaminen Mitä? Tietojohtamisen opinnoista puolet ovat tietotekniikkaa ja puolet ihmisten osaamisen johtamista. Tietotekniikkapuolelta löytyy ohjelmoinnin kursseja ja ihmisen osaamisen johtamisen puoli on kurssisisällöltään hyvin lähellä markkinoinnin ja johtamisen kursseja. Erona on, että johtamista käsitellään tekniikan ja teknologian näkökulmasta. Kuinka yhdistää IT ja ihmisten välinen vuorovaikutus? Kuinka maksimoida teknologian tarjoamat mahdollisuudet? Haastateltavamme kertoi, että parhaat opit on saanut nyt, kun kokonaisuus on suoritettu ja voi yhdistää kaikilla eri kursseilla opitut asiat. Yksittäisistä kursseista ei välttämättä saa maksimaalista hyötyä irti: jos lähtee opiskelemaan tietojohtamista, kannattaa harkita koko sivuainekokonaisuuden suorittamista. Luennot tuntuvat välillä abstrakteilta ja ympäripyöreiltä, mutta harjoitustöissä asia viedään käytäntöön. Harjoitustyöt ovat usein työläitä, mutta avaavat kurssin aihesisältöä todella hyvin. ”Olen kuullut usealta tietojohtamisen opiskelijalta, ettei oikein alussa tiennyt, mitä tuli opiskelemaan. Tuntuu edelleen vaikealta selittää, mitä on oppinut. Uskon tämän johtuvan siitä, että suurimmat muutokset ovat tapahtuneet omassa kuvassa ajatella ja tarkastella asioita. ” ”Kurssit ovat opettaneet sen, että parhaimmat tulokset saadaan yhdistämällä ihmislähtöisyys ja teknologia. Jos pitäisi arkielämään verrata niin korona herättänyt siihen, että onneksi yhteydenpito puhelimitse on tänä päivänä niin helppoa, mutta myös siihen, että on ihan eri asia viettää ihmisen kanssa aikaa f2f kuin puhelimen näytön kautta. Jos aihe kuulostaa kiinnostavalta, mutta ei tunnu ymmärtävän mitään, niin kannattaa mennä ja kokeilla. Tietojohtaminen ei oikein aukea ennen kuin sitä kokeilee.” Kurssivinkit kauppatieteilijöille? Tietohallinto ja sen johtaminen TLO-32201 Tuotantotalous Esimerkkiyhdistelmä: laskentatoimi + tuotantotalous / rahoituksen teemakokonaisuus + tuotantotalous Mitä? Kurssien sisältö on hyvin lähellä kauppiksen kursseja, erityisesti laskiksen ja rahoituksen aihepiirejä. Tämä ei ole kuitenkaan haitannut opintojen yhdistämistä, sillä asioita tarkastellaan eri näkökulmista. Eroavaisuuksia löytyy muun muassa teknisestä ajattelutavasta sekä matemaattisesta lähestymistavasta: tuotantotalouden opinnot sisältävät paljon enemmän esimerkiksi tilastojen analysointia ja luomista. Asioita myös opetetaan enemmän tekniikan näkökulmasta, esimerkiksi usein case-tapaukset ovat teollisuusfirmoja. Opinnot ovat opettaneet muun muassa, kuinka maksimoidaan yrityksen kannattavuus tekniikan näkökulmasta. Tutkintorakenne on todella selkeä, joten kursseista saa todella paljon irti, vaikka ei suorittaisikaan sivuainekokonaisuutta. Jos siis jokin yksittäinen kurssi kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti osallistua. Kurssien rakenne on pääasiassa aina sama: luennot, harkkatyö ja tentti. Haastateltava uskoo hyötyvänsä yhdistelmästä, koska on päässyt näkemään kolikon molemmat kääntöpuolet. Monet tuta-DI:t työskentelevät samoissa tehtävissä kuin KTM- papereilla valmistuneet, joten tulevaisuuden kannalta on hyvä, että on kokenut molempien alojen tavan opettaa ja hahmottaa yrityksen kannattavuuteen ja kasvamiseen liittyviä asioita. Kurssivinkit kauppatieteilijöille? Yrityksen talous TTA-31011, Teollisuustalouden perusteet TTA-11011 Lukuvuosi 2019-2020 lähenee loppuaan, hieman erikoisissa merkeissä, mutta nyt onkin aika tehdä suunnitelmia jo seuraavalle opiskeluvuodelle. Seuraavaksi siis Excelit tulille ja kirjaamaan hahmotelmaa tulevan lukuvuotesi mahdollisista kursseista. Yliopistomme tarjoaa myös kursseja kesätoteutuksella, niihinkin kannattaa tutustua, jos kesän kalenteri näyttää liian tyhjältä. -Aino, Kopotiimi 2020

Takaisin ylös