Edunvalvonta

Laadukas edunvalvonta on yksi Boomin strategian kolmesta päätavoitteesta. Tämän takia edunvalvonnallista työtä on Boomissa hajautettu useille tekijöille:

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo on Boomin hallituksen jäsen, joka pitää huolta Boomin ja sen opiskelijoiden suhteista yliopiston henkilökuntaan, sekä edustaa opiskelijoita erilaisissa hallinnollisissa toimielimissä.

Kopon apuna toimii kopotiimi, joka on yksi Boomin jaostoista. Kopotiimi yhdessä kopon kanssa järjestää esimerkiksi erilaisia koulutus- ja sosiaalipoliittisteemaisia tapahtumia jäsenistölle.

Kauppatieteiden pääainekerhoilla ja -järjestöillä on myös vastuuhenkilöitä ja omia koulutuspoliittisia vastaavia, jotka ajavat opiskelijoiden etua tarvittaessa spesifimmin pääaineeseen liittyvissä asioissa.

Edustajistoryhmä Vapaaboomarit on boomarivoittoinen edustajistoryhmä Tampereen ylioppilaskunnan TREYn edustajistossa. Vapaaboomareiden edustajat eli edaattorit valitsevat keskuudestaan VB-ryhmäpuheenjohtajan, joka toimii Boomin toimihenkilönä, kuten myös vaalivuosina hallituksen valitsema VB-kampanjapäällikkö.

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ajavat opiskelijoiden etua yliopiston erilaisissa toimielimissä. Boomilla edustajia on perinteisesti ollut Johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa, mutta opiskelijaedustajia haetaan myös muihin Tampereen yliopiston hallinnon toimielimiin vähintään kahden vuoden välein.

Boomin strategiatoimikunnan puheenjohtaja koordinoi Boomin strategian päivittämistä. Strategia toimii yhdistyksen ohjenuorana päivittäisessä toiminnassa, ja siinä määritetään esimerkiksi yhdistyksemme arvot ja toiminnan tavoitteet.

Kaikki nämä tekijät kokoonutuvat yhteisesti edunvalvontavaliokunnassa, jossa on tarkoitus jakaa ajatuksia, vaihtaa kuulumisia sekä puhua ajankohtaisista teemoista. Edunvalvontavaliokunnassa toimijat pääsevät keskustelemaan, sekä yhdenmukaistamaan yhteisiä linjoja, jotta opiskelijoidemme ääni pääsisi kuulumaan mahdollisimman moniäänisesti edunvalvontatyössä.