Hallitus

Hallitus

2022

Eveliina Aakula
Puheenjohtaja
pj(a)boomi.fi
040 0704523

Joonas Flink
Koulutuspolitiikka
kopo(a)boomi.fi
045 129 9522

Ella Pekola
Talous
talous(a)boomi.fi
040 7699598

Annika Aurela
Viestintä
tiedotus(a)boomi.fi
045 138 2370

Rosa Kakko
Tapahtumat
tapahtumat(a)boomi.fi
044 505 3245

Jenni Koivula
Juhla
juhla(a)boomi.fi
044 011 1858

Tommi Tuomisto
Tilat
tilat(a)boomi.fi
045 624 4657

Reetta Kiiveri
Yrityssuhteet
yrityssuhteet(a)boomi.fi
045 127 9328

Maria Lindberg
Projekti
appro(a)boomi.fi
040 026 3027

Aaro Paljakka
Projekti
projekti(a)boomi.fi
044 011 0513

Puheenjohtaja

Boomin hallituksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä sen eri sidosryhmille, kutsuu hallituksen tarvittaessa koolle ja kantaa viime kädessä vastuun järjestön toiminnasta. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on Boomin hallituksen ja sitä kautta koko Boomin johtaminen. Puheenjohtaja johtaa hallituksen kokouksia, valmistelee niiden esityslistat ja organisoi myös yhdistyksen kokoukset. Oleellista on myös hallituksen sekä toimihenkilöiden toiminnan seuraaminen ja heidän jaksamisestaan huolehtiminen.
Boomin puheenjohtaja edustaa Boomia ulospäin, ja puheenjohtaja vaikuttaa oleellisesti myös ainejärjestömme ilmapiiriin ja on tärkeä tunnelman luoja. Puheenjohtaja toimii moneen suuntaan niin opetushenkilökunnan, eri opiskelijatoimijoiden kuin yritysmaailman edustajienkin kanssa.  Puheenjohtaja tekee vaikuttamistyötä monissa eri foorumeissa. Puheenjohtaja toimii Suomen Ekonomeissa kylteripuheenjohtajien verkostossa, ylioppilaskunnan alaisten ainejärjestöjen puheenjohtajien ryhmässä Syndikaatissa, yliopiston henkilökunnan kanssa sekä Pirkanmaan Ekonomien hallituksessa. Puheenjohtajan tehtävät vaihtelevat paljon viikoittain ja niihin sisältyy kaikkea aina juoksevien asioiden hoitamisesta ja uusien toimijoiden hakemisesta Vapaaboomarin Nuijapalstojen kirjoittamiseen. Puheenjohtaja varmistaa, että Boomi toimii yhdistyslain mukaisesti ja on vastuussa koko hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava, tuttavallisemmin kopo, pitää huolta Boomin suhteista yliopiston henkilökuntaan. Kopo edustaa opiskelijoita tiedekunnan ja kauppatieteiden tutkinto-ohjelman kokouksissa ja pitää huolta, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin. Kopo tekee edunvalvontaa yliopiston suuntaan ja tuo yliopistohallinnon viestiä opiskelijoille. Pestissä tulee tutuksi niin kauppatieteiden tutkinto-ohjelma kuin yliopistohallinnon koukerot.Edunvalvonnan lisäksi kopo on myös Boomin tutorvastaava ja täten vastaa kauppatieteiden tutoroinnin järjestämisestä. Kopo siis johtaa lähes 50 tutoria ja sen kautta auttaa smurffeja opintojen alussa. Tutoroinnin onnistuminen on erittäin tärkeää, jotta smurffit kokevat olonsa tervetulleiksi sekä yliopistoon että Boomin toimintaan.Tarvittaessa kopo auttaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä ongelmissa ja ottaa yhteyttä opettajiin tai hallintoon, jos opetusjärjestelyissä on korjattavaa. Lisäksi kopo tekee yhteistyötä ylioppilaskunnan ja muiden ainejärjestöjen kopojen kanssa. Kopo myös huolehtii edunvalvontaviestinnästä, jotta boomarit tietävät, mitä yliopistolla on meneillään. Kopon pestissä tärkeintä on olla valmiina kysymään ja selvittelemään, sillä mikään tilanne ei ole samanlainen kuin edellinen.

Talousvastaava

Boomin talousvastaava hoitaa hommia aitiopaikalta nähden koko yhdistyksen toiminnan täydessä laajuudessaan. Hän huolehtii koko yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja ohjaa myös muita sen mukaan. Suurin osa tehtävistä jää aika näkymättömäksi, mutta ne ovat silti tärkeitä koko yhdistyksen toiminnan jatkumiselle. Tärkeimpiä vuoden aikana hoidettavia tehtäviä ovat taloudenhoidon suunnittelu, kirjanpito, budjetointi, osto- ja myyntilaskutuksen hoitaminen, toiminnan raportointi sekä tilinpäätös hallitusvuoden jälkeen. Apuna toimii viisihenkinen taloustiimi, jota talousvastaava saa johtaa vuoden ajan ja tutustuttaa taloushallinnon tehtävien pariin.  Hommaa siis kyllä riittää ja vastuuta sekä työelämän kannalta tärkeää kokemusta sitäkin enemmän. Talousvastaavan pesti on erinomainen tapa tutustua oman opiskelualamme konkreettisiin työtehtäviin teoreettisten opintojen ohessa sekä saada työelämän kannalta relevanttia kokemusta taloushallinnosta sekä erityisesti käyttämästämme Netvisor-ohjelmistosta.

Viestintävastaava

Viestintävastaava on vastuussa Boomin viestintäkanavista, kuten sosiaalisesta mediasta, nettisivuista ja sähköpostilistan kautta lähetettävästä viikkotiedotteesta. Lisäksi monet Boomin visuaaliseen ilmeeseen liittyvät projektit, kuten erilaiset grafiikat ja painotuotteet tapahtumiin, kuuluvat viestintävastaavan haltuun.  Viestintävastaava on vastuussa myös VapaaBoomari-lehden visuaalisesta ilmeestä, eli toimii käytännössä lehden AD:na. VB:n taittamisessa ja muissa viestintävastaavan tehtävissä apuna toimii timanttinen mediatiimi. Viestintävastaava välittää hallituksen päätökset jäsenistön tietoon ja vastaa avoimesta molemminpuolisesta viestinnästä Boomin hallituksen ja jäsenistön välillä. Perinteisesti viestintävastaava toimii myös sihteerinä hallituksen kokouksissa, eli kirjoittaa kokouspöytäkirjat. Viestintävastaavana pääsee käyttämään omaa visuaalista silmäänsä ja keskittymään juuri niihin asioihin, jotka itse kokee mieleisekseen – valinnanvaraa pestissä on runsaasti!

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavan vastuulla on Boomin omien vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen yhdessä tapahtumajaosto Rottakoplan kanssa. Tapahtumavastaava suunnittelee ja toteuttaa monipuolisesti erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Pestiin kuuluvat Boomin tapahtumakalenteriin vakiintuneet tapahtumat, kuten kevään huipentavat Vappuviikot, tyylikkäät Pikkujoulut sekä vauhdikas Tahkotus.  Kaikkien tapahtumien ideointi, käytännön suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yhdessä Rottakoplan kanssa. Jo vakiintuneiden tapahtumien lisäksi tapahtumavastaavalla on lähes vapaat kädet toteuttaa itseään ja kokeilla myös uudenlaisia tapahtumakonsepteja ja samalla mahdollisesti luoda uudenlaisia perinteitä.  Tapahtumavastaavan pestissä saa olla lähellä jäsenistöä ja viettää paljon aikaa Boomin tapahtumissa. Lisäksi tapahtumavastaava pääsee verkostoitumaan muiden ainejärjestöjen kanssa, sillä Boomin tapahtumakalenteriin sisältyy myös paljon tapahtumia yhdessä muiden tamperelaisten ainejärjestöjen kanssa. Verkostoituminen ei pääty vain Tampereelle, sillä tapahtumavastaava on vastuussa myös Boomi Goes -tapahtumista.  Pestissä parasta antia on ehdottomasti nähdä boomarit nauttimassa elämänsä parhaasta ajasta yhdessä tapahtumissa, jotka itse on päässyt järjestämään alusta loppuun!

Juhlavastaava

Juhlavastaavan päävastuulla on yhdeksän kertaa vuodessa järjestettävät Poikkitieteelliset Haalaribileet, jotka järjestetään jokaisen opintotukikuukauden ensimmäisenä torstaina Viihdemaailma Ilonassa. Juhlavastaava vastaa näiden Tampereen legendaarisimpina opiskelijabileinäkin tunnettujen bileiden kokonaisvaltaisesta toteutuksesta teemojen kehittelystä ja yritysyhteistyökuvioiden hoitamisesta aina budjetointiin, lipunmyynteihin ja markkinointiin asti. Bilepäivinä juhlavastaava pitää huolen siitä, että käytännön järjestelyt ovat kunnossa ja kaikki sujuu bileissä juuri niin kuin pitääkin. Lukuvuoden aikana järjestettävien Haalaribileiden lisäksi juhlavastaavan tehtäviin kuuluu kesän aikana järjestettävien tapahtumien, eli Haalaribileet goes Summer -bileiden, Boomin perinteisten Kesäbileiden sekä kylterihallitusten Kesäfestien, organisointi ja toteutus.

Tilavastaava

Boomin tilavastaava on kokonaisvaltaisesti yhdistyksen tilojen ylläpitämisestä vastaava henkilö.
Tilavastaavan tehtäviin kuuluu tilojen ylläpidon koordinointi, sen vuokraustoiminnasta vastaaminen sekä
tilojen kehittäminen hankintojen ja remonttien kautta. Tilojen ylläpitäminen vaatii niiden siisteydestä huolehtimista, johon tilavastaava pääsääntöisesti vaikuttaa siivousten ja siivoustarvikkeiden tilaamisella. Boomilaakson viihtyvyyden takaamiseksi tilavastaavan tulee varmistaa, että kahvipisteellä riittää kahvittelutarvikkeita, ja että tiloihin tulee jäsenistön lukemat lehdet ja tuoreimmat pelihankinnat. Boomin tiloja kehitetään alituisesti remonttien ja hankintojen kautta, ja tilavastaavan vastuulla
on näiden kartoitus ja koordinointi, sekä mahdollisten remonttiprojektien johtaminen muun hallituksen kanssa. Lisäksi tilavastaava vastaa yleisesti tilojen tekniikan käyttämisestä, ja sen käyttöönopastuksesta. Tilavastaava koordinoi yhdistyksen tilojen laajamittaista vuokraustoimintaa ylläpitämällä tilojen vuokrauskalenteria, neuvottelemalla vuokralaisten kanssa vuokraehdot ja tekemällä heidän vuokrasopimuksensa. Vuokralaisten kanssa tilavastaava on ensisijainen kontakti, minkä vuoksi tilavastaavalla voi tulla äkillisiäkin yllätyksiä.

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluu tärkeimpänä edustaa ainejärjestöämme yritysmaailman suuntaan. Tässä käytännössä tavoitteena on Boomi ry:n tunnettuuden lisääminen, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa tapahtuvien yhteistyön ylläpito ja jatkuva kehittäminen sekä meidän opiskelijoiden työmahdollisuuksien ja jäsenetujen parantaminen. Yhteistyökumppaneiden kanssa vuosittain hoidat sopimuksia kuntoon. Tärkeä osa pestiä on myös oma yrityssuhdejaosto, jonka kanssa pääsee kehittelemään uusia avauksia yrityssuhdekentälle.  Asiatapahtumapuolella huolehdit yritysexcursioista, Boomin Asiaviikosta, sekä Boomin omasta rekrymessusta Boomi Business Exposta. Tärkeänä osana pestiin kuuluu myös Boomi Business-sivuston pyörittäminen ja kehittäminen. Muita suurempia vastuualueitasi ovat vuosijuhlien yhteistyökumppanuuksien organisointi yhdessä vujustaffin kanssa, jäsenetujen hankkiminen sekä uusien smurffien haalariprojekti. Lukuisia projekteja pääset suunnittelemaan ja organisoimaan yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa, joka on erittäin antoisaa.

Projektivastaava 1

Projektivastaava 1:n päätehtävänä on järjestää Suomen suurin ja kaunein opiskelijatapahtuma Hämeenkadun Appro. Vuonna 2019 Approon osallistui yli 11 000 opiskelijaa ympäri Suomen, suorituspaikkoja oli yli 80 ja jatkobileitä 13. Projektivastaavan käytännön työ koostuu sopimusneuvotteluista ravintola- ja yritysyhteistyökumppanien kanssa, artistibuukkauksista, markkinointiviestinnästä eri sidosryhmien sekä opiskelijoiden suuntaan, lipunmyynnin järjestämisestä sekä koko projektin ohjaamisesta sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tässä kaikessa apuna toimii oma jaosto, Royal Staff. Hämeenkadun Appron lisäksi Projektivastaava 1 järjestää huhtikuussa n. 800 henkilön approkierroksen Märkä Appron Poikkitieteellisten Haalaribileiden etkotapahtumana. Keväällä Projektivastaava 1 osallistuu myös Särkän Märkän järjestämiseen Royal Staffin rivijäsenenä. Vaikka Projektivastaavan vuosi onkin stressaava ja kiireinen, on se ehdottomasti myös sen arvoinen. Kymmenien sopimusten, aikataulujen ja budjettien samanaikainen organisointi tuo kokemusta, josta on aidosti hyötyä myös työelämässä. Tällaista tapahtumatuotannon, johtamisen ja projektinhallinnan kokemusta ei luennoilla saada.

Projektivastaava A

Projektivastaava A:n hallitusvuoden päävastuuna on vilkkaan opiskelijavapun huipentavan Särkän Märkän järjestäminen. Särkän Märkä edustaa Boomin nuorempaa poikkitieteellistä tapahtumasektoria ja se on vain muutamassa vuodessa kasvanut Tampereella koko kevään suurimmaksi opiskelijatapahtumaksi ja kansallisella tasollakin Suomen suosituimpien opiskelijatapahtumien joukkoon. Projektivastaavan apuna Särkän Märkän järjestämisessä on Boomin projektitiimi, jota hän johtaa vuoden aikana yhdessä toisen projektivastaavan kanssa. Hallitusvuoden syksynä projektivastaava A toimii myös projektivastaava 1:n ja projektitiimin apuna Hämeenkadun Appron järjestelyissä.Projektivastaava A:n toisena päävastuuna on Boomin vuosijuhlien järjestäminen hänen hallitusvuotensa jälkeisenä maaliskuuna. Vuosijuhlat järjestää vuosijuhlatoimikunta (sekä myöhemmin nimettävä vuosijuhlastaff), jonka puheenjohtajana projektivastaava A toimii. Toisin kuin muut hallituspestit, projektivastaavan vastuut siis ylittyvät myös hallitusvuoden yli.

 

Takaisin ylös