Hallitus

 • Akseli Lepistö

  Puheenjohtaja

  050 3274102

  Toimenkuvaesittely

  Boomin hallituksen puheenjohtaja edustaa yhdistystä sen eri sidosryhmille, kutsuu hallituksen tarvittaessa koolle ja kantaa viime kädessä vastuun järjestön toiminnasta. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on Boomin hallituksen ja sitä kautta koko Boomin johtaminen. Puheenjohtaja johtaa hallituksen kokouksia, valmistelee niiden esityslistat ja organisoi myös yhdistyksen kokoukset. Oleellista on myös hallituksen sekä toimihenkilöiden toiminnan seuraaminen ja heidän jaksamisestaan huolehtiminen.

  Boomin puheenjohtaja edustaa Boomia ulospäin, ja puheenjohtaja vaikuttaa oleellisesti myös ainejärjestömme ilmapiiriin ja on tärkeä tunnelman luoja. Puheenjohtaja toimii moneen suuntaan niin opetushenkilökunnan, eri opiskelijatoimijoiden kuin yritysmaailman edustajienkin kanssa. Puheenjohtaja tekee vaikuttamistyötä monissa eri foorumeissa. Puheenjohtaja toimii Suomen Ekonomeissa kylteripuheenjohtajien verkostossa, ylioppilaskunnan alaisten ainejärjestöjen puheenjohtajien ryhmässä Syndikaatissa, yliopiston henkilökunnan kanssa sekä Pirkanmaan Ekonomien hallituksessa. Puheenjohtajan tehtävät vaihtelevat paljon viikoittain ja niihin sisältyy kaikkea aina juoksevien asioiden hoitamisesta ja uusien toimijoiden hakemisesta Vapaaboomarin Nuijapalstojen kirjoittamiseen. Puheenjohtaja varmistaa, että Boomi toimii yhdistyslain mukaisesti ja on vastuussa koko hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta.

 • Milla Jylhänkallio

  Koulutuspolitiikka, VPJ

  040 0510699

  Toimenkuvaesittely

  Koulutuspoliittinen vastaava, tuttavallisemmin kopo, pitää huolta Boomin suhteista yliopiston henkilökuntaan. Kopo edustaa opiskelijoita tiedekunnan ja kauppatieteiden tutkinto-ohjelman kokouksissa ja pitää huolta, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin. Kopo tekee edunvalvontaa yliopiston suuntaan ja tuo yliopistohallinnon viestiä opiskelijoille. Pestissä tulee tutuksi niin kauppatieteiden tutkinto-ohjelma kuin yliopistohallinnon koukerot.Edunvalvonnan lisäksi kopo on myös Boomin tutorvastaava ja täten vastaa kauppatieteiden tutoroinnin järjestämisestä. Kopo siis johtaa lähes 50 tutoria ja sen kautta auttaa smurffeja opintojen alussa. Tutoroinnin onnistuminen on erittäin tärkeää, jotta smurffit kokevat olonsa tervetulleiksi sekä yliopistoon että Boomin toimintaan.Tarvittaessa kopo auttaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä ongelmissa ja ottaa yhteyttä opettajiin tai hallintoon, jos opetusjärjestelyissä on korjattavaa. Lisäksi kopo tekee yhteistyötä ylioppilaskunnan ja muiden ainejärjestöjen kopojen kanssa. Kopo myös huolehtii edunvalvontaviestinnästä, jotta boomarit tietävät, mitä yliopistolla on meneillään. Kopon pestissä tärkeintä on olla valmiina kysymään ja selvittelemään, sillä mikään tilanne ei ole samanlainen kuin edellinen.

 • Taneli Arra

  Talous

  044 2642774

  Toimenkuvaesittely

  Boomin talousvastaava hoitaa hommia aitiopaikalta nähden koko yhdistyksen toiminnan täydessä laajuudessaan. Hän huolehtii koko yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja ohjaa myös muita sen mukaan. Suurin osa tehtävistä jää aika näkymättömäksi, mutta ne ovat silti tärkeitä koko yhdistyksen toiminnan jatkumiselle. Tärkeimpiä vuoden aikana hoidettavia tehtäviä ovat taloudenhoidon suunnittelu, kirjanpito, budjetointi, osto- ja myyntilaskutuksen hoitaminen, toiminnan raportointi sekä tilinpäätös hallitusvuoden jälkeen. Apuna toimii 2-4 henkinen taloustiimi, jota talousvastaava saa johtaa vuoden ajan ja tutustuttaa taloushallinnon tehtävien pariin. Hommaa siis kyllä riittää ja vastuuta sekä työelämän kannalta tärkeää kokemusta sitäkin enemmän. Talousvastaavan pesti on erinomainen tapa tutustua oman opiskelualamme konkreettisiin työtehtäviin teoreettisten opintojen ohessa sekä saada työelämän kannalta relevanttia kokemusta taloushallinnosta sekä erityisesti käyttämästämme Netvisor-ohjelmistosta.

 • Hanna Nykopp

  Viestintä, sihteeri

  040 0608389

  Toimenkuvaesittely

  Viestintävastaava on vastuussa Boomin viestintäkanavista, kuten sosiaalisesta mediasta, nettisivuista ja sähköpostilistan kautta lähetettävästä viikkotiedotteesta. Lisäksi monet Boomin visuaaliseen ilmeeseen liittyvät projektit, kuten erilaiset grafiikat ja painotuotteet tapahtumiin, kuuluvat viestintävastaavan haltuun.  Viestintävastaava on vastuussa myös VapaaBoomari-lehden visuaalisesta ilmeestä, eli toimii käytännössä lehden AD:na. VB:n taittamisessa ja muissa viestintävastaavan tehtävissä apuna toimii timanttinen mediatiimi. Viestintävastaava välittää hallituksen päätökset jäsenistön tietoon ja vastaa avoimesta molemminpuolisesta viestinnästä Boomin hallituksen ja jäsenistön välillä. Perinteisesti viestintävastaava toimii myös sihteerinä hallituksen kokouksissa, eli kirjoittaa kokouspöytäkirjat. Viestintävastaavana pääsee käyttämään omaa visuaalista silmäänsä ja keskittymään juuri niihin asioihin, jotka itse kokee mieleisekseen – valinnanvaraa pestissä on runsaasti!

 • Alex Lindh

  Tapahtumat

  045 1104177

  Toimenkuvaesittely

  Tapahtumavastaavan vastuulla on Boomin omien vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen yhdessä tapahtumajaosto Rottakoplan kanssa. Tapahtumavastaava suunnittelee ja toteuttaa monipuolisesti erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Pestiin kuuluvat Boomin tapahtumakalenteriin vakiintuneet tapahtumat, kuten kevään huipentavat Vappuviikot, uusille opiskelijoille tarkoitetut Smurffiviikot sekä tyylikkäät Pikkujoulut.  Kaikkien tapahtumien ideointi, käytännön suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yhdessä Rottakoplan kanssa. Jo vakiintuneiden tapahtumien lisäksi tapahtumavastaavalla on mahdollisuus toteuttaa itseään ja kokeilla myös uudenlaisia tapahtumakonsepteja ja mahdollisesti luoda uudenlaisia perinteitä. Tapahtumavastaavan pestissä saa olla lähellä jäsenistöä ja viettää paljon aikaa Boomin tapahtumissa. Lisäksi tapahtumavastaava pääsee verkostoitumaan muiden ainejärjestöjen kanssa, sillä Boomin tapahtumakalenteriin sisältyy myös paljon tapahtumia yhdessä muiden tamperelaisten ainejärjestöjen kanssa. Verkostoituminen ei pääty vain Tampereelle, sillä tapahtumavastaava on vastuussa myös Boomi Goes -tapahtumista.  Pestin parasta antia on ehdottomasti nähdä boomarit nauttimassa elämänsä parhaasta ajasta tapahtumissa, jotka itse on päässyt järjestämään alusta loppuun!

 • Aada Rouhiainen

  Juhla

  040 5620338

  Toimenkuvaesittely

  Juhlavastaavan päävastuulla on yhdeksän kertaa vuodessa järjestettävät Poikkitieteelliset Haalaribileet, jotka järjestetään jokaisen opintotukikuukauden ensimmäisenä torstaina Viihdemaailma Ilonassa. Juhlavastaava vastaa näiden Tampereen legendaarisimpina opiskelijabileinäkin tunnettujen bileiden kokonaisvaltaisesta toteutuksesta teemojen kehittelystä ja yritysyhteistyökuvioiden hoitamisesta aina budjetointiin, lipunmyynteihin ja markkinointiin asti. Tässä kaikessa juhlavastaavan apuna toimii juhlajaosto. Bilepäivinä juhlavastaava pitää huolen tapahtuman virallisien etkojen sekä itse Haalaribileiden onnistumisesta sekä siitä, että kaikki sujuu juuri niin kuin pitääkin. Lukuvuoden aikana järjestettävien Haalaribileiden lisäksi juhlavastaavan tehtäviin kuuluu kesän aikana järjestettävien tapahtumien, eli Haalaribileet goes Summer -bileiden, Boomin perinteisten Kesäbileiden sekä kylterihallitusten Kesäfestien, organisointi ja toteutus.

 • Oona Ikävalko

  Tilat

  041 4611582

  Toimenkuvaesittely

  Boomin tilavastaava on kokonaisvaltaisesti yhdistyksen tilojen ylläpitämisestä vastaava henkilö.
  Tilavastaavan tehtäviin kuuluu tilojen ylläpidon koordinointi, sen vuokraustoiminnasta vastaaminen sekä tilojen kehittäminen hankintojen ja remonttien kautta. Tilojen ylläpitäminen vaatii niiden siisteydestä huolehtimista, johon tilavastaava pääsääntöisesti vaikuttaa siivousten ja siivoustarvikkeiden tilaamisella. Boomilaakson viihtyvyyden takaamiseksi tilavastaavan tulee varmistaa, että kahvipisteellä riittää kahvittelutarvikkeita, ja että tiloihin tulee jäsenistön lukemat lehdet ja tuoreimmat pelihankinnat. Boomin tiloja kehitetään alituisesti remonttien ja hankintojen kautta, ja tilavastaavan vastuulla on näiden kartoitus ja koordinointi, sekä mahdollisten remonttiprojektien johtaminen muun hallituksen kanssa. Lisäksi tilavastaava vastaa yleisesti tilojen tekniikan käyttämisestä, ja sen käyttöönopastuksesta. Tilavastaava koordinoi yhdistyksen tilojen laajamittaista vuokraustoimintaa ylläpitämällä tilojen vuokrauskalenteria, neuvottelemalla vuokralaisten kanssa vuokraehdot ja tekemällä heidän vuokrasopimuksensa. Vuokralaisten kanssa tilavastaava on ensisijainen kontakti, minkä vuoksi tilavastaavalla voi tulla äkillisiäkin yllätyksiä.

 • Akseli Leinonen

  Yrityssuhteet

  044 5560776

  Toimenkuvaesittely

  Yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluu tärkeimpänä edustaa ainejärjestöämme yritysmaailman suuntaan. Tässä käytännössä tavoitteena on Boomi ry:n tunnettuuden lisääminen, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa tapahtuvien yhteistyön ylläpito ja jatkuva kehittäminen sekä meidän opiskelijoiden työmahdollisuuksien ja jäsenetujen parantaminen. Yhteistyökumppaneiden kanssa vuosittain hoidat sopimuksia kuntoon. Tärkeä osa pestiä on myös oma yrityssuhdejaosto, jonka kanssa pääsee kehittelemään uusia avauksia yrityssuhdekentälle. Asiatapahtumapuolella huolehdit yritysexcursioista, Boomin Asiaviikosta, sekä Boomin omasta rekrymessusta Boomi Business Exposta. Tärkeänä osana pestiin kuuluu myös Boomi Business-sivuston pyörittäminen ja kehittäminen. Muita suurempia vastuualueitasi ovat vuosijuhlien yhteistyökumppanuuksien organisointi yhdessä vujustaffin kanssa, jäsenetujen hankkiminen sekä uusien smurffien haalariprojekti. Lukuisia projekteja pääset suunnittelemaan ja organisoimaan yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa, joka on erittäin antoisaa.

 • Jaakko Nokelainen

  Projekti

  044 5356667

  Toimenkuvaesittely

  Projektivastaava 1:n päätehtävänä on järjestää Suomen suurin ja kaunein opiskelijatapahtuma Hämeenkadun Appro. Vuonna 2022 Approon osallistui yli 14 000 opiskelijaa ympäri Suomen, ja jatkoja juhlittiin Messukeskuksessa sekä Tampereen keskustan baareissa. Projektivastaavan käytännön työ koostuu sopimusneuvotteluista ravintola- ja yritysyhteistyökumppanien kanssa, artistibuukkauksista, markkinointiviestinnästä eri sidosryhmien kanssa sekä opiskelijoiden suuntaan, lipunmyynnin järjestämisestä sekä koko projektin ohjaamisesta sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tässä kaikessa apuna toimii oma jaosto, Royal Staff. Hämeenkadun Appron lisäksi Projektivastaava 1 järjestää yhdessä juhlavastavan kanssa huhtikuussa n. 1000 henkilön approkierroksen Märkä Appron Poikkitieteellisten Haalaribileiden etkotapahtumana. Keväällä Projektivastaava 1 on myös Projektivastaava A:n apuna Särkän Märkän järjestämisessä. Vaikka Projektivastaavan vuosi onkin stressaava ja kiireinen, on se ehdottomasti myös sen arvoinen. Tällaisesta tapahtumatuotannon, johtamisen ja projektinhallinnan kokemuksesta on aidosti hyötyä myös työelämässä.

 • Essi Sarvilinna

  Projekti

  045 1335975

  Toimenkuvaesittely

  Projektivastaava A:n hallitusvuoden päävastuuna on vilkkaan opiskelijavapun huipentavan Särkän Märkän järjestäminen. Särkän Märkä edustaa Boomin nuorempaa poikkitieteellistä tapahtumasektoria ja se on vain muutamassa vuodessa kasvanut Tampereella koko kevään suurimmaksi opiskelijatapahtumaksi ja kansallisella tasollakin Suomen suosituimpien opiskelijatapahtumien joukkoon. Projektivastaavan apuna Särkän Märkän järjestämisessä on Boomin projektitiimi, jota hän johtaa vuoden aikana yhdessä toisen projektivastaavan kanssa. Hallitusvuoden syksynä projektivastaava A toimii myös projektivastaava 1:n ja projektitiimin apuna Hämeenkadun Appron järjestelyissä.Projektivastaava A:n toisena päävastuuna on syksyllä poikkitieteellisen liikuntatapahtuman, SporttiAppron, järjestäminen.