Jaostot

Boomi ry:ssä toimintaa ylläpitävät ja kehittävät yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden lisäksi eri jaostot, joita kutsutaan myös vaihdellen staffeiksi tai tiimeiksi.

Jaostotyöskentelyn tarkoituksena on mahdollistaa jäsenistölle vaikuttamismahdollisuuksia Boomin toimintaan hauskalla ja osallistavalla tavalla. Melkein kaikissa jaostoissa voit osallistua tekemiseen niin vähän tai paljon kuin haluat – voit olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa niin yksittäistä tapahtumaa kuin koko vuoden menoja.

Jaostoaktiivina pääset tekemään Boomista mieleistäsi paikkaa, vaikuttamaan tapahtumiin käytännössä sekä saamaan arvokasta kokemusta ryhmätyöskentelystä. Sinua muistetaan niin ikään Boomin palkitsemisjuhlilla sekä toimenkuvistasi riippuen työtodistuksella.

Kun olet löytänyt juuri sinua kiehtovan homman, hae mukaan. Jaostohaku on auki 11.12.21 asti ja toteutetaan Google Forms -lomakkeella. Huomioithan, että hakemuksen sisältöön kannattaa panostaa ja lomakkeen kysymyksiin on erikseen mainittu maksimimerkkimäärä. Samalla lomakkeella voi hakea useaan jaostoon ja valituksi voi tulla yhteen tai useampaan jaostoon, mikäli hakijoita ei muuten ole riittävästi.

Tapahtumajaosto Rottakopla

Tapahtumajaosto Rottakopla on vastuussa boomareille järjestettävistä tapahtumista. Jaostossa pääset järjestämään esimerkiksi legendaarisia vappusitsejä, smurffisillistä sekä pikkujouluja, mutta halutessasi voi myös lähteä luomaan täysin uusia tapahtumakonsepteja yhdessä ahkeran Rottakoplan kanssa. Tapahtumat järjestetään alusta asti yhdessä koko jaoston voimin, joten kaikille on sopivasti tehtävää tarjolla.

Tapahtumajaostossa pääset tekemään monipuolisesti juuri sitä, mikä sinua eniten kiinnostaa. Tässä jaostossa voit hyödyntää taitojasi tapahtuman organisoinnista aina valokuvaukseen asti. Järjestämme kaikki tapahtumat alusta alkaen itse ja siksi kaikissa tapahtumissa onkin mahdollista käyttää luovuutta ja toteuttaa kaikki villeimmätkin ideat. Rottakoplassa on tilaa kaikenlaisille tekijöille, joten jaostoon voi tulla kerryttämään kokemusta tapahtumien järjestämisestä, vaikka sitä ei ennestään löytyisikään, pelkkä motivaatio ja into tehdä asioita riittää!

Tapahtumat(a)boomi.fi

Projektitiimi

Royal Staff on jaosto, joka toimii Boomin suurimpien tapahtumien järjestäjänä. Jaostolla on suuri rooli niin Särkän Märkän kuin Hämeenkadun Appronkin takana. Royalissa opetellaan ja opitaan niitä taitoja, joita eivät luentosalit tarjoa. Kansallisen tason suurtapahtumia järjestäessä neuvottelu-, organisointi- ja johtamistaidot kehittyvät väistämättäkin. Vaikka vastuuta saa paljon, töitä tehdään tiiviisti yhdessä hyvällä hengellä ja porukka hitsaantuukin vuoden mittaan todella yhtenäiseksi.

projekti(a)boomi.fi

appro(a)boomi.fi


Kopotiimi

Kopotiimi tuo koulutuspolitiikan ajankohtaisia teemoja lähemmäs Boomin jäseniä ja auttaa kopoa edunvalvonnassa. Kopotiimin kautta pääsee myös halutessaan edustamaan yliopiston erilaisissa työryhmissä, kuten kauppatieteiden suunnitteluryhmässä, jossa tehdään opiskelijoihin läheisesti vaikuttavia päätöksiä. Samalla oppii paljon yliopiston päätöksenteosta, siihen vaikuttamisesta sekä oppii ymmärtämään suurempia kokonaisuuksia.Tiimin jäsenet vaikuttavat paljon siihen, millaista kopoviestintää tai kopo-aiheisia tapahtumia Boomissa järjestetään. Tiimi on muun muassa kirjoittanut Boomin blogiin opiskeluun liittyviä tekstejä ja tehnyt jäsenkyselyjä. Kopotiimissä on varma mahdollisuus päästä kehittämään edunvalvontaa ja viestimään boomareille juuri niistä asioista, jotka vaikuttavat heidän arkipäiväänsä.

kopo(a)boomi.fi


Taloustiimi

Taloustiimi tarjoaa loistavan mahdollisuuden päästä aktiiviseksi osaksi Boomin taloudenhoitoa. Jaostossa pääsee hoitamaan Boomin laskutuspuolta sekä juoksevaa kirjanpitoa. Vuosi taloustiimissä onkin erinomainen paikka saada käytännön kokemusta kirjanpito- ja laskutusohjelmistoista, joita arvostetaan myös työelämässä. Aiempaa kokemusta talousohjelmistojen käytöstä ei vaadita, joten jaosto sopii kaikille siitä kiinnostuneille.

Ohjelmistojen käytön lisäksi tiimin työnkuvaan kuuluu kassojen pohjien laskemista, budjetti- ja toteumaseurantaa sekä myös muuta hauskaa tarpeen mukaan. Hommia ei joudu tekemään yksin vaan niitä tehdään yleensä pienemmällä porukalla. Taloustiimissä työskentely jaksottuu melko tasaisesti läpi vuoden. Kuitenkin kiireisinä aikoina, kuten Särkän Märkän, Hämeenkadun Appron ja vuosijuhlien aikoihin hommia on luonnollisesti enemmän, mutta esimerkiksi kesäisin työmäärä vähenee. Hommia tehdään joustavasti pari tuntia kerrallaan ja hommat pyritään ajoittamaan tiimin aikatauluihin sopivasti.
Taloustiimin jäsenenä pääsee siis oppimaan paljon ohjelmistoista ja muusta ainejärjestömme taloudenhoidosta talousvastaavan opastuksella, sekä ohessa saa myös mahtavia uusia kavereita.

talous(a)boomi.fi


Mediatiimi

Jos rakastat vangita hetkiä elämästäsi kameran linssin ja Snapchat-filttereiden läpi, koet että sinulla on visuaalista silmää tai pursuat intoa ja ideoita Photoshopin äärellä, tämä jaosto on tehty juuri sinulle! Mediatiimissä pääset kehittämään jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa tarvittavia, korvaamattomia kykyjä usealla eri alustalla ja ohjelmistolla. Mediatiimin päävastuu vuoden aikana on Boomin lehden, VapaaBoomarin, taittaminen InDesign-ohjelmistolla, mutta vuoden aikana jaostossa pääsee lisäksi harjoittelemaan sisällöntuotantoa someen, käyttämään kameraa ja Photoshopia sekä päivittämään Boomin nettisivuja WordPressillä. Mikä parasta, jaostossa saa päästää myös oman luovuutensa valloilleen ja tuoda omia ideoita ja ajatuksia esiin. Mediatiimissä oman työn jäljen pääsee näkemään paitsi itse, myös näyttämään taitonsa konkreettisesti muillekin!

tiedotus(a)boomi.fi

Klubijaosto

Klubijaosto on Boomin alaisista jaostoista pienin ja pippurisin. Sen toiminta on muutaman vuoden ajan järjestetty yhden hengen jaostona, jossa jaostoon valittu jäsen toimii tilavastaavan oikeana kätenä kaikessa Boomin tiloihin liittyvässä. Klubijaosto onkin jaosto, jonka toiminta vaihtelee vuodesta toiseen, ja on luonteeltaan hyvin tilannepainotteista. Vauhtia ja vaaratilanteita siltä ei siis puutu, koska sen toiminnanta kohdistuu koko Boomin valtakuntaan.

Klubijaoston vastuut vuoden aikana koostuvat tilavastaavan jaostolle delegoimista tehtävistä, jotka tukevat tilojen toimintaa ja kehitystä. Tilojen remontointi ja remonttien suunnittelu ovat yksi jaoston keskeinen painopisteistä, kuin myös tilojen toiminnan kehittäminen – klubijaosto on edellisen vuoden aikana muun muassa suunnitellut tiloille uusia nettisivuja, tehnyt jäsenistölle kyselyn tiloihin liittyvistä jäsenpalveluista, sekä päässyt päättämään mitä tarjoiluja Bolasta löytyy. Kesäaikaan klubijaostossa pääsee paukuttamaan vasaraa ja sotkemaaan vaatteita maalilla, koska Boomin tilat vaativat alituista ylläpitohuoltoa. Tilajaosto onkin erinomainen mahdollisuus kehittää remonttitaitoja, sekä päästä kehittämään Boomin fyysisiä tiloja entistä paremmiksi.

tilat(a)boomi.fi


Yrityssuhdejaosto

Yrityssuhdejaosto on Boomin timanttinen tiimi, joka sukeltaa ainejärjestömme sykkivään sinisydämeen – yrityssuhteiden ihmeelliseen maailmaan. Yrityssuhteet ovat taustalla kaikessa Boomin tekemisessä, vaikka se ei aina ulospäin näykään. Yrppäjaostossa pääsee osallistumaan monipuoliseen työntekoon yrityssuhteiden laajalla leikkikentällä. Vuoden aikana huolletaan yrityssuhteita sekä lisätään Boomin tunnettuutta elinkeinoelämässä. Jaostossa pääsee toteuttamaan arvokkaita työelämän taitoja. Jaostossa pääsee varmasti kehittämään myyntitaitoja sekä parantamaan neuvottelu- ja sopparintekotaitoja. Halutessasi voi myös omia ideoita lähteä kehittämään ja toteuttamaan.

Jaostossa pääsee tekemään juuri itseä kiinnostavia asioita. Yrityssuhteissa riittää monenlaista tekemistä ja siinä pääse toteuttamaan itseään. Yhdessä tätä kuitenkin tehdään ja vuoden aikana järjestetään hienoja asiatapahtumia kuten Asiaviikko, excuja sekä rekrymessut. Jaostossa pääsee myös etupenkkipaikalta tapaamaan yritysten edustajia, vaikuttamaan jäsenetuihimme ja toimimaan tiimissä.

yrityssuhteet(a)boomi.fiBoomSport

Boomsportin tavoitteena on edistää Boomin jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia järjestämällä liikuntamahdollisuuksia, jakamalla tietoa ja luomalla hyvää yhteishenkeä. Toteutamme esim. kuukausittain lajikokeiluja, viikoittain sähly- ja lentopallovuoroja sekä yksittäisiä urheilu- ja hyvinvointitapahtumia, kuten SporttiAppron, vaelluksia tai liikuntapäiviä. Näiden lisäksi pyrimme ideoimaan jatkuvasti uutta jäsenille!

Pyrimme myös tuottamaan Boomsportin someihin hyödyllistä ja innostavaa sisältöä. Jaostolla on vielä paljon kehitettävää, ja tänä vuonna pyrimmekin vaikuttamaan enemmän jäsenten päivittäiseen hyvinvointiin. Jaoston jäseniltä ei edellytetä laajaa urheilutaustaa tai meriittejä, vaan aitoa innostusta ja kiinnostusta tapahtumien järjestämiseen. Toivottavasti voimme olla avuksi ja tarjota mieluista sisältöä! Ota yhteyttä, jos haluat lähettää toiveita liikuntasektorille!

liikunta(a)boomi.fiToimitus

Oma rakas lehtemme, VapaaBoomari eli tuttujen kesken VB, ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Lehti toteutetaan toimituksen ja mediatiimin yhteistyönä; toimitus tuottaa sisällön ja mediatiimi hoitaa lehden taittamisen. Jo kuukausia ennen jokaisen numeron julkaisua toimitus kokoontuu pohtimaan lehden sisältöä yhdessä päätoimittajan kanssa. Pyrkimyksenä on tuottaa jäsenistölle mahdollisimman kiinnostavaa ja monipuolista sisältöä. VB:ssä on tilaa niin informatiivisille jutuille kuin viihdyttävällekin sisällölle. Toimituksessa pääsee siis varsin vapaasti toteuttamaan juttuideoitaan ja samaan aikaan kehittymään kirjoittamisessa.

Kun lehden jutut on ideoitu porukalla, jaetaan tehtävät jokaiselle. Kirjoitustyötä tehdään itsenäisesti, mutta yhteistyö on vahvasti läsnä. Esimerkiksi isompia haastattelukeikkoja voidaan tehdä pareittain. Toimituksen vastuualueena on tekstisisällön lisäksi myös juttujen kuvitus. Valokuvaus on siis osa toimituksen tehtäviä. Toimitus-jaostossa pääsee harjoittamaan luovuuttaan niin kirjoittamisen kuin kuvaamisenkin osalta. VapaaBoomari syntyy monien tahojen yhteistyönä ja toimitus-jaostolla on suuri rooli prosessissa. Toimituksen kokouksesta brainstormauksen avulla syntyneet juttuideat päätyvät lopulta painettuun muotoon – ja viihdyttävät boomareita Bolan sohvilla.

paatoimittaja(a)boomi.fiMaisteritiimi

Maisteritiimin tarkoitus on huolehtia siitä, että myös Boomin maisterivaiheen opiskelijoilla on tapahtumia joihin osallistua ja tiimin vastuulle kuuluu esimerkiksi maisterisitsit. Tämän lisäksi maisteritiimi auttaa alumnitoimihenkilöä alumnitapahtumien kuten rapujuhlien kanssa. Tiimi on uusi, joten jokaisella jäsenellä on mahdollisuus päästä itse suunnittelemaan paljon.

maisterit@boomi.fi

Takaisin ylös