Jaostot

Boomi ry:ssä toimintaa ylläpitävät ja kehittävät yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden lisäksi eri jaostot, joita kutsutaan myös vaihdellen staffeiksi tai tiimeiksi.

Jaostotyöskentelyn tarkoituksena on mahdollistaa jäsenistölle vaikuttamismahdollisuuksia Boomin toimintaan hauskalla ja osallistavalla tavalla. Melkein kaikissa jaostoissa voit osallistua tekemiseen niin vähän tai paljon kuin haluat – voit olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa niin yksittäistä tapahtumaa kuin koko vuoden menoja. Jaostoaktiivina pääset tekemään Boomista mieleistäsi paikkaa, vaikuttamaan tapahtumiin käytännössä sekä saamaan arvokasta kokemusta ryhmätyöskentelystä.


Tapahtumajaosto Rottakopla

Tapahtumajaosto Rottakopla on vastuussa boomareille järjestettävistä tapahtumista. Jaostossa pääset järjestämään esimerkiksi Boomin vappuviikkoja, smurffisillistä sekä pikkujouluja. Halutessaan jaostossa voi myös ideoida täysin uusia tapahtumakonsepteja. Tapahtumat järjestetään alusta asti yhdessä koko jaoston voimin, joten kaikille on tehtävää tarjolla. Huomioithan jaostoon hakiessasi, että erityisesti vappuviikoilla huhtikuussa on paljon tapahtumia, joissa jaostolaisten toivotaan olevan paikalla.

Tapahtumajaostossa pääset hyödyntämään taitojasi aina tapahtumien suunnittelusta käytännön toteutukseen. Hommat ovat siis monipuolisia ja jokaiselle löytyy varmasti mieluista tekemistä. Järjestämme kaikki tapahtumat alusta alkaen itse ja siksi kaikissa tapahtumissa onkin mahdollista käyttää luovuutta ja toteuttaa kaikki villeimmätkin ideat. Rottakoplassa on tilaa kaikenlaisille tekijöille, joten jaostoon voi tulla kerryttämään kokemusta tapahtumien järjestämisestä, vaikka sitä ei ennestään löytyisikään, pelkkä motivaatio ja into tehdä asioita riittää!

Tapahtumat(a)boomi.fi


Projektitiimi

Royal Staff on jaosto, joka toimii Boomin suurimpien tapahtumien järjestäjänä. Jaostolla on suuri rooli niin Särkän Märkän kuin Hämeenkadun Appronkin takana. Royalissa opetellaan ja opitaan niitä taitoja, joita eivät luentosalit tarjoa. Kansallisen tason suurtapahtumia järjestäessä neuvottelu-, organisointi- ja johtamistaidot kehittyvät väistämättäkin. Vaikka vastuuta saa paljon, töitä tehdään tiiviisti yhdessä hyvällä hengellä ja porukka hitsaantuukin vuoden mittaan todella yhtenäiseksi.

Jaoston kiireisimmät ajat sijoittuvat maalis- ja huhtikuulle ennen Särkän Märkää, sekä alkusyksylle ennen Hämeenkadun Appron tapahtumapäivää.

Royalissa jokaisella on omat vastuualueet, jotka jaetaan vuoden alussa:

Markkinointivastaavat – Markkinointivastaavat hoitavat tapahtumien viestintää ja markkinointia kokonaisvaltaisesti Instagramissa sekä nettisivuilla. Lisäksi he kilpailuttavat kuvaajat tapahtumapäiville ja vastaavat kuvausseinästä.

Lipunmyyntivastaavat – Lipunmyyntivastaavat suunnittelevat ja organisoivat tapahtumien ainejärjestömyynnit, kampusmyynnit ja Appron lippukiertueen. Heidän vastuullaan on myös lippujen ennakkovaihtojen organisointi.

Viihde- & jatkovastaavat – Särkän Märkässä tämä tiimi vastaa Särkänniemen lavaohjelmasta. Approssa jatkovastaavat ovat mukana Nokia Arenan jatkojen organisoinnissa, sekä suunnittelevat oheisohjelmaa jatkoille.

Tapahtuma-aluevastaavat – Tapahtuma-aluevastaavat huolehtivat Särkänniemen ja Approssa Keskustorin tapahtuma-alueiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Pestissä pääsee mm. ideoimaan aktiviteetteja ja oppimaan uutta tapahtuman turvallisuuspuolesta.

Yrityssuhdevastaava – Yrityssuhdevastaava hoitaa tapahtumien yrityssuhteita yhdessä projektipäälliköiden kanssa. Tässä pestissä pääsee kehittämään myyntitaitojaan ja ideoimaan uusia yhteistyökuvioita!

projekti(a)boomi.fi

appro(a)boomi.fi


Kopotiimi

Kopotiimi tuo koulutuspolitiikan ajankohtaisia teemoja lähemmäs Boomin jäseniä ja auttaa kopoa edunvalvonnassa. Kopotiimin kautta pääsee myös halutessaan edustamaan yliopiston erilaisissa työryhmissä, kuten kauppatieteiden suunnitteluryhmässä, jossa tehdään opiskelijoihin läheisesti vaikuttavia päätöksiä. Samalla oppii paljon yliopiston päätöksenteosta, siihen vaikuttamisesta sekä oppii ymmärtämään suurempia kokonaisuuksia.Tiimin jäsenet vaikuttavat paljon siihen, millaista kopoviestintää tai kopo-aiheisia tapahtumia Boomissa järjestetään. Tiimi on muun muassa kirjoittanut Boomin blogiin opiskeluun liittyviä tekstejä ja tehnyt jäsenkyselyjä. Kopotiimissä on varma mahdollisuus päästä kehittämään edunvalvontaa ja viestimään boomareille juuri niistä asioista, jotka vaikuttavat heidän arkipäiväänsä.

kopo(a)boomi.fi


Taloustiimi

Taloustiimi tarjoaa loistavan mahdollisuuden päästä aktiiviseksi osaksi Boomin taloudenhoitoa. Jaostossa pääsee hoitamaan Boomin laskutuspuolta sekä juoksevaa kirjanpitoa. Vuosi taloustiimissä onkin erinomainen paikka saada käytännön kokemusta kirjanpito- ja laskutusohjelmistoista, joita arvostetaan myös työelämässä. Aiempaa kokemusta talousohjelmistojen käytöstä ei vaadita, joten jaosto sopii kaikille siitä kiinnostuneille.

Ohjelmistojen käytön lisäksi tiimin työnkuvaan kuuluu kassojen pohjien laskemista, budjetti- ja toteumaseurantaa sekä myös muuta hauskaa tarpeen mukaan. Hommia ei joudu tekemään yksin vaan niitä tehdään yleensä pienemmällä porukalla. Taloustiimissä työskentely jaksottuu melko tasaisesti läpi vuoden. Kuitenkin kiireisinä aikoina, kuten Särkän Märkän, Hämeenkadun Appron ja vuosijuhlien aikoihin hommia on luonnollisesti enemmän, mutta esimerkiksi kesäisin työmäärä vähenee. Hommia tehdään joustavasti pari tuntia kerrallaan ja hommat pyritään ajoittamaan tiimin aikatauluihin sopivasti. Taloustiimin jäsenenä pääsee siis oppimaan paljon ohjelmistoista ja muusta ainejärjestömme taloudenhoidosta talousvastaavan opastuksella, sekä ohessa saa myös mahtavia uusia kavereita.

talous(a)boomi.fi


Mediatiimi

Jos rakastat vangita hetkiä elämästäsi kameran linssin läpi, sinulla on visuaalista silmää ja pursuat intoa ja ideoita, tämä jaosto on tehty juuri sinulle! Mediatiimissä pääset kehittämään graafisia taitojasi ja opit käyttämään Adoben ohjelmia. Mediatiimin päävastuu vuoden aikana on VapaaBoomari-lehden taittaminen InDesign-ohjelmistolla, mutta vuoden aikana jaostossa pääsee lisäksi suunnittelemaan grafiikoita esimerkiksi Photoshopilla, harjoittelemaan sisällöntuotantoa someen ja valokuvaamaan tapahtumissa. Mikä parasta, jaostossa saa päästää myös oman luovuutensa valloilleen ja tuoda omia ideoita ja ajatuksia esiin. Mediatiimissä oman työn jäljen pääsee näkemään paitsi itse, myös näyttämään taitonsa konkreettisesti muillekin!

viestinta(a)boomi.fi


TIlajaosto

Tilajaosto vastaa yhdessä tilavastaavan kanssa Boomin tilojen kunnossapidosta.  Vauhtia ja vaaratilanteita siltä ei siis puutu, koska sen toiminta kohdistuu koko Boomin valtakuntaan.

Tilajaoston vastuut vuoden aikana koostuvat tilavastaavan jaostolle delegoimista tehtävistä, jotka tukevat tilojen toimintaa ja kehitystä. Tilojen remontointi ja remonttien suunnittelu ovat yksi jaoston keskeinen painopisteistä, kuin myös tilojen toiminnan kehittäminen. Tilajaosto onkin erinomainen mahdollisuus kehittää remonttitaitoja, sekä päästä kehittämään Boomin fyysisiä tiloja entistä paremmiksi.

tilat(a)boomi.fi


Yrityssuhdejaosto

Yrityssuhdejaosto on Boomin timanttinen tiimi, joka sukeltaa ainejärjestömme sykkivään sinisydämeen – yrityssuhteiden ihmeelliseen maailmaan. Yrityssuhteet ovat taustalla kaikessa Boomin tekemisessä, vaikka se ei aina ulospäin näykään. Yrppäjaostossa pääsee osallistumaan monipuoliseen työntekoon yrityssuhteiden laajalla leikkikentällä. Vuoden aikana huolletaan yrityssuhteita sekä lisätään Boomin tunnettuutta elinkeinoelämässä. Jaostossa pääsee toteuttamaan arvokkaita työelämän taitoja. Jaostossa pääsee varmasti kehittämään myyntitaitoja sekä parantamaan neuvottelu- ja sopparintekotaitoja. Halutessasi voi myös omia ideoita lähteä kehittämään ja toteuttamaan.

Jaostossa pääsee tekemään juuri itseä kiinnostavia asioita. Yrityssuhteissa riittää monenlaista tekemistä ja siinä pääse toteuttamaan itseään. Jaoston vastuulla on myös Boomi Business -kanavien päivittäminen ja ylläpito, joten myös viestintä on jaoston toiminnassa avainasemassa. Yhdessä tätä kuitenkin tehdään ja vuoden aikana järjestetään hienoja asiatapahtumia kuten Asiaviikko, excuja sekä rekrymessut. Jaostossa pääsee myös etupenkkipaikalta tapaamaan yritysten edustajia, vaikuttamaan jäsenetuihimme ja toimimaan tiimissä.

yrityssuhteet(a)boomi.fi


BoomSport

Boomsportin tavoitteena on edistää Boomin jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia järjestämällä liikuntamahdollisuuksia, jakamalla tietoa ja luomalla hyvää yhteishenkeä. Toteutamme esim. kuukausittain lajikokeiluja, viikoittain sähly- ja lentopallovuoroja sekä yksittäisiä urheilu- ja hyvinvointitapahtumia, kuten SporttiAppron, vaelluksia tai liikuntapäiviä. Näiden lisäksi pyrimme ideoimaan jatkuvasti uutta jäsenille!

Pyrimme myös tuottamaan Boomsportin someihin hyödyllistä ja innostavaa sisältöä. Jaostolla on vielä paljon kehitettävää, ja tänä vuonna pyrimmekin vaikuttamaan enemmän jäsenten päivittäiseen hyvinvointiin. Jaoston jäseniltä ei edellytetä laajaa urheilutaustaa tai meriittejä, vaan aitoa innostusta ja kiinnostusta tapahtumien järjestämiseen. Toivottavasti voimme olla avuksi ja tarjota mieluista sisältöä! Ota yhteyttä, jos haluat lähettää toiveita liikuntasektorille!

liikunta(a)boomi.fi


Toimitus

Ainejärjestölehtemme VapaaBoomari, tuttujen kesken VB, ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Noin kuukautta ennen jokaisen numeron julkaisua toimitus kokoontuu suunnittelemaan lehden teemaa ja sisältöä yhdessä päätoimittajan kanssa. Pyrkimyksenä on tuottaa jäsenistölle mahdollisimman kiinnostavaa ja monipuolista sisältöä ja lehdessä on tilaa niin informatiivisille jutuille kuin viihdyttävällekin sisällölle . Toimituksessa pääsee siis varsin vapaasti toteuttamaan juttuideoitaan ja samaan aikaan kehittymään kirjoittamisessa.

Kirjoitustyötä tehdään sekä yhdessä, että itsenäisesti: esimerkiksi isompia haastattelukeikkoja voidaan tehdä pareittain. Toimituksen vastuualueena on tekstisisällön lisäksi myös juttujen kuvitus, joten luovuutta pääsee käyttämään myös valokuvauksen saralla.  VapaaBoomari syntyy toimituksen ja mediatiimin yhteistyönä; toimitus tuottaa sisällön ja mediatiimi hoitaa lehden taittamisen.

paatoimittaja(a)boomi.fi


Maisteritiimi

Maisteritiimin tarkoitus on huolehtia siitä, että myös Boomin maisterivaiheen opiskelijoilla on tapahtumia joihin osallistua ja tiimin vastuulle kuuluu erilaisten tapahtumien järjestäminen läpi vuoden. Tehtäviin kuuluu tapahtumien ideointi, käytännön suunnittelu sekä konkreettinen toteuttaminen. Hommia tehdään koko tiimin voimin yhdessä ja kaikki pääsevät toteuttamaan itsensä näköisia tapahtumia. Vaikka tiimin nimestä voisi päätellä suuntauksen olevan pelkästään maisterivaiheen opiskelijoissa, on jaostoon sekä jaoston tapahtumiin tervetulleita aina myös kaikki maisterinmieliset vaikkei opinnot aivan siinä vaiheessa olisikaan. Tämän lisäksi maisteritiimi auttaa alumnitoimihenkilöä alumnitapahtumien kuten rapujuhlien kanssa.

maisterit(a)boomi.fi


KISKOtiimi

KiskoFestin tuotantotiimi vastaa kahden projektitoimarin johdolla Boomin uusimman poikkitieteellisen tapahtuman, KiskoFestin järjestämisestä.  Tapahtumaproduktiossa ollaan mukana alusta loppuun, ja vuoden aikana jaostossa pääseekin esimerkiksi kontaktoimaan rastibaareja, suunnittelemaan markkinointia ja hoitamaan yritysyhteistöitä. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna vasta toista kertaa, joten luovuudelle tämän tapahtuman järjestämisessä on vielä paljon tilaa!

ratikka(a)boomi.fi


JUHLAJAOSTO

Juhlajaosto pitää huolta juhlakansan viihtyvyydestä niin Haalaribileiden virallisilla etkoilla, kuin itse Haalaribileissä yhdessä juhlavastaavan kanssa. Haalaribileiden virallisten etkojen järjestäminen on juhlajaoston vastuulla, minkä lisäksi jaostossa pääsee käyttämään luovuuttaan eventtitekstien, keskiyön kisan ja teemojen ideoinnin parissa.

Juhlajaosto on uusin Boomin jaostoista ja jaoston toimintamallit hakevat vielä lopullista muotoaan – tässä tiimissä pääset myös siis konkreettisesti vaikuttaan siihen, millainen jaoston työnkuvasta muotoutuu!

juhla(a)boomi.fi


Tukiopiskelijat

Yhdessä häirintätukihenkilöiden kanssa tukiopiskelijat järjestävät boomareille hengailuiltoja ja muita matalan kynnyksen tapahtumia, sekä organisoivat yhteislähtöjä muihin Boomin rientoihin. Tukiopiskelijat toimivat vertaistukena muille boomareille ja heille voitkin aina laittaa viestiä, jos arjessa on haasteita tai kaipaat muuten vaan juttuseuraa. Lisäksi tukiopiskelijoita voit bongata Boomin tapahtumista turvahenkilöinä.

hairinta(a)boomi.fi