Turvallisemman tilan periaatteet

Haluamme Boomissa tarjota turvallisen yhteisön, jossa on paikka jokaiselle boomarille. Turvallisemman tilan politiikka on tapa luoda käytäntöjä, jotka saavat ihmiset kokemaan olonsa turvalliseksi ja ottamaan vastuuta epämiellyttävistä tilanteista. Sanavalinta ”turvallisemman” viittaa ajatukseen, että täysin turvallista tilaa ei välttämättä pystytä luomaan, vaikka se olisikin tavoitteena. Tilan tekevät ihmiset, joten on tärkeää, että jokainen noudattaa periaatteita. Nämä periaatteet on laadittu, jotta jokaisella boomarilla olisi mahdollisimman hyvä, tervetullut ja turvallinen olo. Boomin toimintaan on tervetullut jokainen, joka on valmis sitoutumaan seuraaviin periaatteisiin:

1. Olemme avarakatseisia ja arvostamme erilaisuutta
Toimintamme perusperiaate on toivottaa jokainen jäsenemme tervetulleeksi omana itsenään. Kohtaamme muut avoimin mielin ja yhdenvertaisina. Annamme tilaa muille olla omia, parhaita versioita itsestään. Olemme avoimia muiden erilaisuudelle ja erilaisille näkemyksille. Kunnioitamme ja arvostamme erilaisuutta. Emme kyseenalaista tai tuomitse ihmisiä sen takia.

2. Tiedostamme ennakkoluulomme, emmekä tee turhia yleistyksiä tai oletuksia muista
Tiedostamme omat etuoikeutemme ja ennakkoluulomme. Etuoikeudella tarkoitetaan etuja, joita tietyillä sosiaalisilla ryhmillä on ja jotka suojaavat syrjinnältä tietyissä tilanteissa ja asioissa. Ymmärrämme henkilökohtaisten näkemysten ja kokemusten yleispätevyyden rajat. Suhtaudumme ennakkoluuloihimme kriittisesti ja pyrimme kohtaamaan muut ihmiset ilman turhia oletuksia heistä tai heidän ominaisuuksistaan.

3. Kunnioitamme omia ja muiden rajoja
Kunnioitamme jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta. Huomioimme toistemme henkilökohtaiset ja yksilölliset rajat ja kunnioitamme niitä. Emme voi tietää toisten rajoja kysymättä. Omia käsityksiä esimerkiksi hyväksyttävästä kosketuksesta tai alkoholinkäytöstä ei pidä yleistää. Emme painosta muita ja annamme mahdollisuuden sanoa ei, eikä sen sanomista tarvitse perustella. Varmin toimintatapa on aina kysyä, kuunnella ja kunnioittaa.

4. Otamme kaikki mukaan ja huomioimme muut puhuessamme ja toiminnassamme
Varmistamme toiminnallamme, että jokainen boomari voi tuntea kuuluvansa yhteisöömme. Huolehdimme siitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Hyväksymme sen, että kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä ja että osallistumistapoja on monia. Emme kuitenkaan jyrää muiden mielipiteitä ja annamme myös muille puheenvuoron. Käytämme kieltä, joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille. Avaamme esimerkiksi vaikeat termit ja huomioimme myös vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Käsittelemme arkoja aiheita sensitiivisesti ja kunnioittavasti. Emme käytä hyökkääviä, herjaavia tai halventavia puheenvuoroja, sanoja tai eleitä.

5. Huolehdimme toisistamme
Huolehdimme omasta ja toisten hyvinvoinnista parhaamme mukaan. Autamme tarvittaessa myös muita. Jos esimerkiksi havaitsemme huonossa kunnossa olevan henkilön, emme jätä häntä yksin. Huolehdimme hänestä tai varmistamme, että joku muu huolehtii. Pienelläkin eleellä voi olla suuri merkitys, esimerkiksi vesilasin muodossa.

6. Puutumme asiattomaan käytökseen
Jos huomaamme jonkun käyttäytyvän asiattomasti tai muutoin rikkovan turvallisemman tilan toimintaperiaatteita, puutumme tilanteeseen ottamalla asia rauhallisesti puheeksi kaikkia osapuolia kunnioittaen. Puuttuminen on jokaisen tehtävä. Puutumme tilanteeseen kuitenkin vain, jos tunnemme oman olomme turvalliseksi. Emme kuitenkaan jää sivustakatsojiksi – jos kohtaamme häirintää tai syrjintää, viemme asian matalalla kynnyksellä eteenpäin emmekä epäröi pyytää apua tai tukea. Häirintätukihenkilöt, tapahtumien turvahenkilöt ja järjestäjät sekä Boomin hallitus ovat tukena kaikissa tilanteissa. Häirintään tai ahdisteluun syyllistynyt voidaan tarvittaessa poistaa tapahtumapaikalta. Boomin häirintätukihenkilöihin voi olla milloin tahansa tapahtuneen jälkeenkin yhteydessä ja keskustella luottamuksellisesti kokemuksistasi. Häirintätukihenkilöiden yhteystiedot löytyvät Boomin nettisivuilta.

7. Emme häiritse tai kohtele epäasiallisesti
Emme häiritse tai kohtele ketään epäasiallisesti puheillamme, käytöksellämme tai teoillamme. Emme hyväksy millään tavalla syrjivää, väheksyvää tai vihamielistä käytöstä. Jos joku pyytää lopettamaan häiritsevän käytöksen, se pitää lopettaa.

8. Pyydämme anteeksi ja otamme palautteen vastaan
Jos loukkaamme toista tai teemme virheen, pyydämme anteeksi. Huomioimme asian jatkossa ja korjaamme käytöstämme tarvittaessa. Pyrimme myös antamaan anteeksi toisille, jos he tarkoituksettomasti loukkaavat meitä. Jos joku antaa meille palautetta toiminnastamme, kuuntelemme palautteenantajaa ja suhtaudumme palautteeseen avoimesti sekä rakentavalla tavalla. Ei haittaa, jos teemme joskus virheen – myös erehtyminen on inhimillistä. Uskallamme kysyä, keskustella, kehittyä ja oppia, jos emme ole varmoja jostakin asiasta.