Tee lahjoitus

Tue lahjoittamalla

Voit tukea kauppatieteellistä tutkimusta Tampereen yliopiston kauppakorkekoulussa tekemällä lahjoituksen Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden tukisäätiölle. Jos lahjoitettava summa on yli 5000 euroa, voidaan lahjoittajan toiveesta perustaa oma nimikkorahasto. Säätiö pidättää opiskelijalle lahjoitettavasta apurahasta 7,5 % suuruisen hallinnointipalkkion. Lahjoittava yritys tai yhteisö voi vähentää tukisäätiölle lahjoitettavan summan verotettavasta tulostaan (TVL 57 §, 1. momentti, 2. kohta)

Käsittelyn nopeuttamiseksi, lähetä asiakirja osoitteeseen:

Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden tukisäätiö
c/o Jarno Lahtinen
Kaipasenrinne 24
33710 TAMPERE

LAHJOITUKSEN VOIT TEHDÄ OHEISELLA LAHJAKIRJALLA