Jäsenet

Boomin tarkoitus on palvella jäsenistöään ja ajaa jäsentensä etuja opiskeluun liittyvissä asioissa. Toiminnan muotoja ovat muun muassa erilaiset opintoihin tai osaamisen kehittämiseen liittyvät tapahtumat, kuten mentorointi, sekä tietysti uusien opiskelijoiden tutorointi. Kenties vielä edellä mainittua merkittävämpää, joskin jäsenistölle usein näkymätöntä, on boomareiden työ yliopistohallinnossa opiskelijoiden edustajina. Lähes kaikissa Tampereen yliopiston hallintoelimissä on opiskelijoiden edustus.  

Hallinto yliopistolla on järjestetty niin sanotun kolmikantaperiaatteen mukaisesti eli professoreilla, muulla henkilökunnalla ja opiskelijoilla on kullakin edustus lähes kaikissa yliopiston päättävissä elimissä. Opiskelijaedustajilla on sama päätösvalta kuin muillakin hallintoelimen jäsenillä, lukuun ottamatta gradujen, lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen arvostelua, joissa äänivalta on vain kyseisen oppiarvon suorittaneilla. Yliopiston luottamustehtävissä toimivat opiskelijat ovat ensisijaisesti jokaisen opiskelijan edunvalvojia. Mikäli mielessäsi on jokin parannusehdotus esimerkiksi opetuksen kehittämisen saralla, kannattaa ottaa yhteyttä kyseisestä asiasta vastaavan hallintoelimen opiskelijajäseniin. Vastuu yliopistomme tasosta ja kehittämisestä on viime kädessä jokaisella itsellään, myös meillä opiskelijoilla. Ideoita voi suunnata myös suoraan oppiaineiden opettajille.  

Boomilla on omat edustajat Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa sekä kauppatieteiden johtoryhmässä ja kehittämisryhmässä. Edustajat ovat jokaista kauppatieteiden opiskelijaa varten, joten kannattaa olla heihin yhteydessä, jos jokin asia kaipaisi mielestäsi muutosta. 

Jäseneksi pääset liittymään täältä. Liittymällä Boomin jäseneksi liityt samalla Suomen Ekonomien jäseneksi.