Toimihenkilöt

TOIMIHENKILÖT

Boomissa toimintaa ylläpitävät ja kehittävät yhdistyksen hallituksen lisäksi eri toimihenkilöt, joita valitaan tarpeen mukaan jotain erityistä projektia tai tehtävää varten. Toimihenkilön tehtävänkuvat ovat usein hallituksen jäsentä käytännönläheisempiä sekä johonkin tiettyyn osa-alueeseen rajattuja.

Toimihenkilönä pääset vaikuttamaan Boomin toimintaan juuri sillä osa-alueella, joka sinua itseäsi kiinnostaa. Toimihenkilöt valitaan yleensä loppuvuodesta, ja hausta tiedotetaan Boomin viestintäkanavissa. Seuraa siis Boomin viestintää, niin pysyt perillä avoimista toimihenkilöpesteistä.

BOOMI RY:N TOIMIHENKILÖT VUONNA 2022:

 

 

 

 

 

 

Mentorointitoimihenkilö

Boomin mentorointitoimihenkilö vastaa yhdistyksemme vuosittaisen mentorointiprojektin järjestämisestä, jossa työelämässä olevat kaupallisen alan osaajat sparraavat opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoitamme heitä askarruttavissa kysymyksissä. Mentorointitoimihenkilön vastuulle kuuluu mentoreiden rekrytointi, projektin markkinointi, aktorihaun järjestäminen, mentoriparien muodostaminen sekä aloitus-, väli- ja lopetustapaamisten organisointi sekä projektin aikainen viestintä. Lisätietoa projektista täältä. Vuonna 2022 mentorointitoimihenkilönä toimii Heli Mäki.

mentorointi(a)boomi.fi

 

 

 

 

Matkatoimihenkilö

Matkatoimihenkilön vastuulla ovat Boomin ulkomaille suuntautuvat matkat. Vuotta rytmittävät legendaarinen ja perinteinen Ruotsin Excu toimintavuoden marraskuussa sekä seuraavalle kalenterivuodelle osuva Ulkomaan Excu. Matkatoimarin pesti yhdistää monipuolisesti järjestötoiminnan näkyvimpiä osa-alueita, tapahtumien järjestämistä ja yritysyhteistyötä. Toimintavuoden mittaan matkatoimihenkilö pääsee mukaan niin yhteistyökumppaneiden kanssa käytäviin neuvotteluihin, järjestämään mielenkiintoisia excursioita kuin myös pohdiskelemaan tapahtuman järjestämisen peruskysymyksiä suunnittelusta, lipunmyyntiin ja käytännön toteutukseen. Tässä pestissä on kirjaimellisesti vain taivas rajana, kun kulloinenkin matkatoimari lennättää boomarit milloin minnekin päin Eurooppaa (ja maailmaa!). Vuonna 2022 matkatoimihenkilönä toimii Otto Paatero.

matkat(a)boomi.fi

 

 

 

 

 

Kv-toimihenkilö

Kansainvälisyystoimihenkilön tehtävä on edistää kansainvälisyyttä Boomissa. Pestissä ehkä näkyvin osuus on kv-tutoroinnista vastaaminen, eli vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin järjestäminen kaksi kertaa vuodessa ja kv-tutoreiden apuna toimiminen koko vuoden. Kv-toimarin tehtäviin kuuluu keskeisenä osana myös ulkomaan harjoittelumahdollisuuksista ja opiskelijavaihdosta tiedottaminen, sekä vaihtoon lähtijöiden tukeminen.  Kv-toimarin järjestämät kansainväliset tapahtumat ovat loistavia mahdollisuuksia nostattaa kv-henkeä ja tuoda erilaisia kulttuureita yhteen. Boomin kv-toimihenkilö tekee tiivistä yhteistyötä Johto Ry:n kv-tiimin kanssa edistääkseen kansainvälisyyttä myös poikkitieteellisesti. Vuonna 2022 pestiä hoitaa Amanda Nurminen.

international(a)boomi.fi

 

 

 

 

 

 

Liikuntatoimihenkilö

Liikuntatoimihenkilön tehtävä on ylläpitää ja edistää Boomi ry:n toiminnan liikunnallista puolta. Liikuntatoimihenkilön apuna toimii liikuntajaosto BoomSport. Liikuntatoimioimihenkilö järjestää yhdessä jaostolaisten kanssa lajikokeiluja, viikottaiset palloiluvuorot, kevät- ja syysvaelluksen sekä isoimpana projektina SporttiAppron. Liikuntatoimihenkilön pestiin kuuluu liikuntapaikkojen kontaktointia, jaoston toiminnan koordinointia sekä tapahtumien ideointia ja järjestämistä. Vuonna 2022 Boomin liikkumisesta ja hyvinvoinnista vastaa Riina Pesälä.

liikunta(a)boomi.fi

 

 


Päätoimittaja

Päätoimittaja vastaa Boomi ry:n ainejärjestölehden VapaaBoomarin eli tuttavallisemmin VB:n toimittamisesta. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja päätoimittajan tehtävänä on koordinoida prosessi lehden teeman suunnittelusta julkaisemiseen asti. Apuna sisällön toteutuksessa päätoimittajalla on toimitus-jaosto. Yhdessä jaoston kanssa päätoimittaja suunnittelee lehden teeman, sisällön sekä juttujen toteutukset teksteineen ja kuvineen. Päätoimittajan tehtävistä suurin osa liittyykin suunnitteluun ja organisointiin sekä aikatauluista huolehtimiseen. Päätoimittajan tehtävänkuvaan sisältyy jaoston kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi paljon kommunikointia muiden lehden tekoon osallistuvien tahojen kanssa. Päätoimittaja esimerkiksi tekee lehden visuaalisen ilmeen osalta yhteistyötä viestintävastaavan sekä mediatiimin kanssa. Lehden valmistuttua päätoimittaja julkaisee lehden netissä ja hoitaa lehden postitukset. Tärkeimpänä tehtävänä päätoimittajalla kuitenkin on sen varmistaminen, että jäsenistöllä on mielenkiintoista ja ajankohtaista luettavaa. Lisätietoa lehdestä löydät täältä. Vuonna 2022 lehteä päätoimittaa Roosa Uusitalo.

paatoimittaja(a)boomi.fi

 

 

 

 

 

 

VB-ryhmäpuheenjohtaja

Vapaaboomarit-edustajistoryhmä edustaa boomareita ja boomarimielisiä opiskelijoita Tampereen ylioppilaskunta TREYn edustajistossa. Vapaaboomareilla on kaudella 2018– 2020 ollut ylioppilaskunnan 49-henkisessä edustajistossa neljä varsinaista jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Vapaaboomarien ryhmäpuheenjohtaja, joka on Boomin toimihenkilö, toimii ylioppilaskunnan hallintovaliokunnan jäsenenä ja vastaa edustajistoryhmän toiminnasta. Ryhmäpuheenjohtaja edustaa edustajistoryhmää ylioppilaskunnan tilaisuuksissa, pitää aktiivisesti yhteyttä muihin edustajistoryhmiin ja koordinoi vapaaboomarien vaikuttamistyötä ylioppilaskunnassa.

vapaaboomarit(a)boomi.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnitoimihenkilö

Alumnitoimihenkilön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toimintaa Boomin alumneille sekä mahdollistaa boomareiden yhteydenluomista tähän tahoon. Alumnitoimihenkilönä toimii vuonna 2022 Juha Räsänen.

alumni(a)boomi.fi

 

 

 

 

 

Maisteritoimihenkilö

Maisteritoimihenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että Boomissa on myös maisterivaiheen opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Lisäksi maisteritoimihenkilö organisoi mahdollisia muita maisterivaiheen opiskelijoihin liittyviä asioita, esimerkiksi maisterisormuksen tilaamista. Pesti oli käytössä ensimmäistä kertaa vuonna 2020, minkä takia uusia tapahtumia ei luonnollisesti pystytty järjestämään juurikaan. Vuonna 2020 maisteritoimihenkilö järjesti kuitenkin esimerkiksi maisterisitsit. Maisteritoimihenkilön apuna on maisteritiimi, joka auttaa tapahtumien ideoinnissa ja järjestämisessä. Lisäksi maisteritoimihenkilö toimii yhteistyössä alumnitoimihenkilön kanssa. Vuonna 2022 maisteritoimihenkilön pestiä hoitaa Teemu Viitasalo.

maisterit(a)boomi.fi

 

 

 

VB-kampanjapäällikkö

Vapaaboomarit on Boomi Ry:n oma poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä.
VB-kampanjapäällikkö koordinoi Vapaaboomareiden vaalikampanjaa Tampereen Ylioppilaskunnan edustajistonvaaleissa.
Kampanjapäällikkö huolehtii edustajistovaalien edokashankinnasta, ehdokkaiden ilmoittamisesta ja viestinnästä. Kampanjapäällikkö toimii linkkinä Treyn ja Boomin välissä.

Vuonna 2o22 VB-kampanjapäällikkönä toimii Elina Lehtinen.

 

 

 

Projektitoimihenkilöt

Projektitoimihenkilöt ovat vastuussa Boomin uusimman tapahtuman, KiskoFestin, järjestämisestä. Projektitoimihenkilön käytännön tehtävät koostuvat sopimusneuvotteluista ravintoloiden kanssa, yritysyhteistöiden hankkimisesta, artistibuukkauksista, lipunmyynnistä, sidosryhmien kanssa kommunikoimisesta sekä käytännön järjestelyiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projektiparin alla toimii 7-henkinen KiskoFestin tuotantotiimi, joka osallistuu tiiviisti tapahtumaprojektin läpi viemiseen koko prosessin ajan. Vuonna 2022 pestissä toimii Emma Veijalainen ja Jesper Nyman.

ratikka(a)boomi.fi

 

 

 

Häirintätukihenkilöt

Häirintätukihenkilöiden tavoite on olla matalan kynnyksen tukihenkilönä. Häirintätukihenkilöille voi laittaa viestiä, jos koet stressiä tai huolta opinnoissasi tai opiskelijaelämässä. Voit olla myös yhteydessä mikäli koet kiusaamista, syrjintää tai häirintää tapahtumissa, luottamustehtävissä tai opiskeluissasi, mistä tahansa suunnasta. Kaikki häirintätukihenkilöiden kanssa käyty keskustelu on luottamuksellista. Häirintätukihenkilöihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse, facebookissa, puhelimitse tai suoraan kasvotusten yliopistolla. Häirintätukihenkilöt ovat usein mukana bolailloissa.
Mikäli haluat osoittaa sähköpostisi vain toiselle häirintätukihenkilöistä, osoita se selkeästi viestin otsikossa.

Boomin häirintätukihenkilöinä toimivat Inka Raitala ja Peetu Nurmi.

Häirintätukihenkilöiden sähköposti: hairinta(a)boomi.fi
Inkan puhelinnumero: 050 562 0762
Peetun puhelinnumero: 050 572 6852

 

 

 

Ympäristövastaava
Ympäristövastaavan vastuualueina on ainejärjestömme toiminnan ohjeistus ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2021 ympäristövastaavana toimii Maria Lindberg.

Tasa-arvovastaava
Tasa-arvovastaavan tehtävä on pitää huolta tasa-arvon toteutumisesta ainejärjestön toiminnassa. Vuonna 2021 tasa-arvovastaavana toimii Joonas Flink.

Hallopedit
Hallopedit eli yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat luetaan Boomin toimihenkilöiksi. Tiedekuntaneuvostossa kauppatieteiden opiskelijoita edustavat kaudella 2021-2022 Amanda Nurminen ja Anniina Tolonen.

Takaisin ylös