Toimihenkilöt

Boomissa toimintaa ylläpitävät ja kehittävät yhdistyksen hallituksen lisäksi eri toimihenkilöt, joita valitaan tarpeen mukaan jotain erityistä projektia tai tehtävää varten. Toimihenkilön tehtävänkuvat ovat usein hallituksen jäsentä käytännönläheisempiä sekä johonkin tiettyyn osa-alueeseen rajattuja.

Toimihenkilönä pääset vaikuttamaan Boomin toimintaan juuri sillä osa-alueella, joka sinua itseäsi kiinnostaa. Toimihenkilöt valitaan yleensä loppuvuodesta, ja hausta tiedotetaan Boomin viestintäkanavissa. Seuraa siis Boomin viestintää, niin pysyt perillä avoimista toimihenkilöpesteistä.

BOOMI RY:N TOIMIHENKILÖT VUONNA 2024:

 • Valtteri Vihtonen

  Mentorointitoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Boomin mentorointitoimihenkilö vastaa yhdistyksemme vuosittaisen mentorointiprojektin järjestämisestä, jossa työelämässä olevat kaupallisen alan osaajat sparraavat opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoitamme heitä askarruttavissa kysymyksissä. Mentorointitoimihenkilön vastuulle kuuluu mentoreiden rekrytointi, projektin markkinointi, aktorihaun järjestäminen, mentoriparien muodostaminen sekä aloitus-, väli- ja lopetustapaamisten organisointi sekä projektin aikainen viestintä.

 • Antti Alanen

  Matkatoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Matkatoimihenkilön vastuulla ovat Boomin ulkomaille suuntautuvat matkat. Vuotta rytmittävät legendaarinen ja perinteinen Ruotsin Excu toimintavuoden marraskuussa sekä seuraavalle kalenterivuodelle osuva Ulkomaan Excu. Matkatoimarin pesti yhdistää monipuolisesti järjestötoiminnan näkyvimpiä osa-alueita, tapahtumien järjestämistä ja yritysyhteistyötä. Toimintavuoden mittaan matkatoimihenkilö pääsee mukaan niin yhteistyökumppaneiden kanssa käytäviin neuvotteluihin, järjestämään mielenkiintoisia excursioita kuin myös pohdiskelemaan tapahtuman järjestämisen peruskysymyksiä suunnittelusta, lipunmyyntiin ja käytännön toteutukseen. Tässä pestissä on kirjaimellisesti vain taivas rajana, kun kulloinenkin matkatoimari lennättää boomarit milloin minnekin päin Eurooppaa (ja maailmaa!).

 • Iida Hokkanen

  Kansainvälisyystoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Kansainvälisyystoimihenkilön tehtävä on edistää kansainvälisyyttä Boomissa. Pestissä ehkä näkyvin osuus on kv-tutoroinnista vastaaminen, eli vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin järjestäminen kaksi kertaa vuodessa ja kv-tutoreiden apuna toimiminen koko vuoden ajan. Kv-toimihenkilön tehtäviin kuuluu keskeisenä osana myös ulkomaan harjoittelumahdollisuuksista ja opiskelijavaihdosta tiedottaminen, sekä vaihtoon lähtijöiden tukeminen. Kv-toimihenkilön järjestämät kansainväliset tapahtumat ovat loistavia mahdollisuuksia nostattaa kv-henkeä ja tuoda erilaisia kulttuureita yhteen. Boomin kv-toimihenkilö tekee tiivistä yhteistyötä Johto ry:n kv-tiimin kanssa edistääkseen kansainvälisyyttä myös poikkitieteellisesti.

 • Joonas Hintikka

  Liikuntatoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Liikuntatoimihenkilön tehtävänä on ylläpitää ja edistää Boomi ry:n toiminnan liikunnallista puolta apunaan liikuntajaosto BoomSport. Liikuntatoimihenkilö järjestää yhdessä jaostolaisten kanssa lajikokeiluja, viikottaiset palloiluvuorot, kevät- ja syysvaelluksen sekä muita liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Liikuntatoimihenkilön pestiin kuuluu liikuntapaikkojen kontaktointia, jaoston toiminnan koordinointia sekä tapahtumien ideointia ja järjestämistä.

 • Anni Perkiö

  Päätoimittaja

  Toimenkuvaesittely

  Päätoimittaja vastaa Boomi ry:n ainejärjestölehden VapaaBoomarin eli tuttavallisemmin VB:n toimittamisesta. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja päätoimittajan tehtävänä on koordinoida prosessi lehden teeman suunnittelusta julkaisemiseen asti. Apuna sisällön toteutuksessa päätoimittajalla on toimitus-jaosto. Yhdessä jaoston kanssa päätoimittaja suunnittelee lehden teeman, sisällön sekä juttujen toteutukset teksteineen ja kuvineen. Päätoimittajan tehtävistä suurin osa liittyykin suunnitteluun ja organisointiin sekä aikatauluista huolehtimiseen. Päätoimittajan tehtävänkuvaan sisältyy jaoston kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi paljon kommunikointia muiden lehden tekoon osallistuvien tahojen kanssa. Päätoimittaja esimerkiksi tekee lehden visuaalisen ilmeen osalta yhteistyötä viestintävastaavan sekä mediatiimin kanssa. Lehden valmistuttua päätoimittaja julkaisee lehden netissä ja hoitaa lehden postitukset. Tärkeimpänä tehtävänä päätoimittajalla kuitenkin on sen varmistaminen, että jäsenistöllä on mielenkiintoista ja ajankohtaista luettavaa.

 • Joonas Flink

  VB-kampanjapäällikkö

  Toimenkuvaesittely

  VapaaBoomarit-kampanjapäällikkö vastaa edustajistoryhmän vaalikampanjasta TREY:n edustajistovaaleissa 2024. VB-kampanjapäällikön tehtäviin kuuluu järjestää ehdokashankinta, mainonta ja hallinnolliset muotoseikat edustajistovaaleja varten kuten tiedottaminen edustajiston toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista sekä vaalien ja ehdokkaiden markkinointi. VB-kampanjapäällikön pesti valitaan edustajistovaalien syklissä eli vain joka toinen vuosi!

 • Markus Alajoki

  VB-ryhmäpuheenjohtaja

  Toimenkuvaesittely

  Vapaaboomarit-edustajistoryhmä edustaa boomareita ja boomarimielisiä opiskelijoita Tampereen ylioppilaskunta TREYn edustajistossa. Vapaaboomareilla on kaudella 2023–2024 ollut ylioppilaskunnan 49-henkisessä edustajistossa viisi varsinaista jäsentä ja varajäsenet. Vapaaboomarien ryhmäpuheenjohtaja, joka on Boomin toimihenkilö, toimii ylioppilaskunnan hallintovaliokunnan jäsenenä ja vastaa edustajistoryhmän toiminnasta. Ryhmäpuheenjohtaja edustaa edustajistoryhmää ylioppilaskunnan tilaisuuksissa, pitää aktiivisesti yhteyttä muihin edustajistoryhmiin ja koordinoi Vapaaboomarien vaikuttamistyötä ylioppilaskunnassa.

 • Lauri Laihonen

  Alumnitoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Alumnitoimihenkilön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toimintaa Boomin alumneille sekä mahdollistaa boomareiden yhteydenluomista tähän tahoon.

 • Maria Lindberg mustassa jakussa valkoista taustaa vasten.

  Maria Lindberg

  Maisteritoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Maisteritoimihenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että Boomissa on myös maisterivaiheen opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Lisäksi maisteritoimihenkilö organisoi mahdollisia muita maisterivaiheen opiskelijoihin liittyviä asioita, esimerkiksi maisterisormuksen tilaamista. Pesti oli käytössä ensimmäistä kertaa vuonna 2020, minkä takia uusia tapahtumia ei luonnollisesti pystytty järjestämään juurikaan. Vuonna 2020 maisteritoimihenkilö järjesti kuitenkin esimerkiksi maisterisitsit. Maisteritoimihenkilön apuna on maisteritiimi, joka auttaa tapahtumien ideoinnissa ja järjestämisessä. Lisäksi maisteritoimihenkilö toimii yhteistyössä alumnitoimihenkilön kanssa.

 • Karla Laakso

  Projektitoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Projektitoimihenkilöt ovat vastuussa Boomin uusimman tapahtuman, KiskoFestin, järjestämisestä. Projektitoimihenkilön käytännön tehtävät koostuvat sopimusneuvotteluista ravintoloiden kanssa, yritysyhteistöiden hankkimisesta, artistibuukkauksista, lipunmyynnistä, sidosryhmien kanssa kommunikoimisesta sekä käytännön järjestelyiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projektiparin alla toimii 7-henkinen KiskoFestin tuotantotiimi, joka osallistuu tiiviisti tapahtumaprojektin läpi viemiseen koko prosessin ajan.

 • Topias Hyytiäinen

  Projektitoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Projektitoimihenkilöt ovat vastuussa Boomin uusimman tapahtuman, KiskoFestin, järjestämisestä. Projektitoimihenkilön käytännön tehtävät koostuvat sopimusneuvotteluista ravintoloiden kanssa, yritysyhteistöiden hankkimisesta, artistibuukkauksista, lipunmyynnistä, sidosryhmien kanssa kommunikoimisesta sekä käytännön järjestelyiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projektiparin alla toimii 7-henkinen KiskoFestin tuotantotiimi, joka osallistuu tiiviisti tapahtumaprojektin läpi viemiseen koko prosessin ajan.

 • Onerva Ristilä

  Häirintätukihenkilö

  045 8847210

  Toimenkuvaesittely

  Häirintätukihenkilöiden tavoitteena on toimia matalan kynnyksen tukena muille opiskelijoille. Voit laittaa häirintätukihenkilöille viestiä, mikäli koet kiusaamista, syrjintää, rasismia tai häirintää opiskelijatapahtumissa, järjestötoiminnassa tai opiskeluissasi. Voit tämän lisäksi olla myös yhteydessä, jos koet opintoihisi tai opiskelijaelämään liittyen stressiä, ahdistusta, tai sinua huolettaa jokin asia. Häirintätukihenkilöihin voi olla yhteydessä myös muihin henkilöihin kohdistuneeseen asiattomaan käytökseen liittyen.

 • Jerry Kyllästinen

  Häirintätukihenkilö

  040 5571540

  Toimenkuvaesittely

  Häirintätukihenkilöiden tavoitteena on toimia matalan kynnyksen tukena muille opiskelijoille. Voit laittaa häirintätukihenkilöille viestiä, mikäli koet kiusaamista, syrjintää, rasismia tai häirintää opiskelijatapahtumissa, järjestötoiminnassa tai opiskeluissasi. Voit tämän lisäksi olla myös yhteydessä, jos koet opintoihisi tai opiskelijaelämään liittyen stressiä, ahdistusta, tai sinua huolettaa jokin asia. Häirintätukihenkilöihin voi olla yhteydessä myös muihin henkilöihin kohdistuneeseen asiattomaan käytökseen liittyen.

 • Rosa Kakko

  Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja

  Toimenkuvaesittely

  Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja vastaa yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa Boomin vuosijuhlaviikon järjestämisestä. 
Vuosijuhlaviikko koostuu useasta tapahtumasta, ja huipentuu loppuviikosta hulppeaan iltajuhlaan sekä vuosijuhlasillikseen.

  Näkyvin rooli vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajalla on tapahtumien koordinoimisessa sekä yrityssuhteiden ylläpitämisessä yhdessä vuosijuhlien yrityssuhdevastaavan kanssa. Vuosijuhlatoimikunnan apuna toimii myös vujustaff, joka on tiiviisti toiminnassa mukana erityisesti vuosijuhlaviikolla.

 • Max Liikka

  Strategiatoimikunnan puheenjohtaja

  Toimenkuvaesittely

  Strategiatoimikunnan puheenjohtaja johtaa strategiatoimikunnan toimintaa. Strategiatoimikunta ja sen puheenjohtaja haetaan poikkeuskaudelle vuodeksi 2024. Poikkeuskaudella tarkoitetaan sitä, että nyt valittava strategiatoimikunta ei määritä uutta strategiaa Boomille, vaan sen tehtävänä on laatia Boomin ensimmäinen sijoitusstrategia; raamit Boomin tulevalle varallisuudenhoidolle. Strategiatoimikunnan toinen tavoite on tarkastella ja arvioida Boomin organisaatiorakennetta, sekä esittää siihen tarpeen tullen muutoksia. Strategiatoimikuntaan haetaan hakijoiden kiinnostuksen mukaan luomaan joko sijoitusstrategiaa, arvioimaan organisaatiorakennetta tai molempiin. Strategiatoimikunnan puheenjohtaja vastaa molempien tiimien vetämisestä. Strategiatoimikunnan puheenjohtaja toimii linkkinä toimikunnan ja Boomin hallituksen välillä, sekä vastaa sijoitusstrategian ja organisaatiorakennekeskustelun etenemisestä sekä riittävästä dokumentoinnista.

 • Kristian Hulkko

  ICT-kehitysvastaava

  Toimenkuvaesittely

  Vuonna 2024 ICT-kehitysvastaavan pesti rinnastetaan Boomin toimihenkilöihin. Boomin ICT-kehitysvastaavan päätehtävä on selvittää ja ratkaista projektiluontoisesti pidempiaikaisia ICT-haasteita vuoden 2024 aikana. Kehitysvastaavan tehtäviin kuuluu etsiä ratkaisuja tämänhetkisiin IT-ongelmiin, Boomin ja Boomin tapahtumien verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen, toimiston tietokoneiden toimivuudesta ja ylläpidosta vastaaminen sekä ulkoistettujen palveluiden työnjaon kartoittaminen. Lisäksi ICT-kehitysvastaavan projekteihin kuuluu vuonna 2024 SporttiAppron verkkosivujen perustaminen. ICT-kehitysvastaava rinnastetaan Boomin toimihenkilöihin. Ensimmäisen toimikauden aikana arvioidaan pestin tarvetta pidemmällä aikajaksolla.

Ympäristövastaavan vastuualueina on ainejärjestömme toiminnan ohjeistus ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2024 ympäristövastaavana toimii Oona Ikävalko. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on pitää huolta yhdenvertaisuuden toteutumisesta ainejärjestön toiminnassa. Vuonna 2024 yhdenvertaisuusvastaavana toimii Essi Sarvilinna. Hallopedit eli yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat luetaan Boomin toimihenkilöiksi. Tiedekuntaneuvostossa kauppatieteiden opiskelijoita edustavat kaudella 2023-2024 Amanda Nurminen ja Elina Lehtinen