Toimihenkilöt

Boomissa toimintaa ylläpitävät ja kehittävät yhdistyksen hallituksen lisäksi eri toimihenkilöt, joita valitaan tarpeen mukaan jotain erityistä projektia tai tehtävää varten. Toimihenkilön tehtävänkuvat ovat usein hallituksen jäsentä käytännönläheisempiä sekä johonkin tiettyyn osa-alueeseen rajattuja.

Toimihenkilönä pääset vaikuttamaan Boomin toimintaan juuri sillä osa-alueella, joka sinua itseäsi kiinnostaa. Toimihenkilöt valitaan yleensä loppuvuodesta, ja hausta tiedotetaan Boomin viestintäkanavissa. Seuraa siis Boomin viestintää, niin pysyt perillä avoimista toimihenkilöpesteistä.

BOOMI RY:N TOIMIHENKILÖT VUONNA 2023:

 • Riina Pesälä

  Mentorointitoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Boomin mentorointitoimihenkilö vastaa yhdistyksemme vuosittaisen mentorointiprojektin järjestämisestä, jossa työelämässä olevat kaupallisen alan osaajat sparraavat opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoitamme heitä askarruttavissa kysymyksissä. Mentorointitoimihenkilön vastuulle kuuluu mentoreiden rekrytointi, projektin markkinointi, aktorihaun järjestäminen, mentoriparien muodostaminen sekä aloitus-, väli- ja lopetustapaamisten organisointi sekä projektin aikainen viestintä.

 • Essi Sarvilinna

  Matkatoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Matkatoimihenkilön vastuulla ovat Boomin ulkomaille suuntautuvat matkat. Vuotta rytmittävät legendaarinen ja perinteinen Ruotsin Excu toimintavuoden marraskuussa sekä seuraavalle kalenterivuodelle osuva Ulkomaan Excu. Matkatoimarin pesti yhdistää monipuolisesti järjestötoiminnan näkyvimpiä osa-alueita, tapahtumien järjestämistä ja yritysyhteistyötä. Toimintavuoden mittaan matkatoimihenkilö pääsee mukaan niin yhteistyökumppaneiden kanssa käytäviin neuvotteluihin, järjestämään mielenkiintoisia excursioita kuin myös pohdiskelemaan tapahtuman järjestämisen peruskysymyksiä suunnittelusta, lipunmyyntiin ja käytännön toteutukseen. Tässä pestissä on kirjaimellisesti vain taivas rajana, kun kulloinenkin matkatoimari lennättää boomarit milloin minnekin päin Eurooppaa (ja maailmaa!).

 • Tea Vesslin

  Kansainvälisyystoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Kansainvälisyystoimihenkilön tehtävä on edistää kansainvälisyyttä Boomissa. Pestissä ehkä näkyvin osuus on kv-tutoroinnista vastaaminen, eli vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin järjestäminen kaksi kertaa vuodessa ja kv-tutoreiden apuna toimiminen koko vuoden ajan. Kv-toimihenkilön tehtäviin kuuluu keskeisenä osana myös ulkomaan harjoittelumahdollisuuksista ja opiskelijavaihdosta tiedottaminen, sekä vaihtoon lähtijöiden tukeminen. Kv-toimihenkilön järjestämät kansainväliset tapahtumat ovat loistavia mahdollisuuksia nostattaa kv-henkeä ja tuoda erilaisia kulttuureita yhteen. Boomin kv-toimihenkilö tekee tiivistä yhteistyötä Johto ry:n kv-tiimin kanssa edistääkseen kansainvälisyyttä myös poikkitieteellisesti.

 • Viljam Wacklin

  Liikuntatoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Liikuntatoimihenkilön tehtävänä on ylläpitää ja edistää Boomi ry:n toiminnan liikunnallista puolta apunaan liikuntajaosto BoomSport. Liikuntatoimihenkilö järjestää yhdessä jaostolaisten kanssa lajikokeiluja, viikottaiset palloiluvuorot, kevät- ja syysvaelluksen sekä muita liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Liikuntatoimihenkilön pestiin kuuluu liikuntapaikkojen kontaktointia, jaoston toiminnan koordinointia sekä tapahtumien ideointia ja järjestämistä.

 • Hanna Nykopp

  Päätoimittaja

  Toimenkuvaesittely

  Päätoimittaja vastaa Boomi ry:n ainejärjestölehden VapaaBoomarin eli tuttavallisemmin VB:n toimittamisesta. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja päätoimittajan tehtävänä on koordinoida prosessi lehden teeman suunnittelusta julkaisemiseen asti. Apuna sisällön toteutuksessa päätoimittajalla on toimitus-jaosto. Yhdessä jaoston kanssa päätoimittaja suunnittelee lehden teeman, sisällön sekä juttujen toteutukset teksteineen ja kuvineen. Päätoimittajan tehtävistä suurin osa liittyykin suunnitteluun ja organisointiin sekä aikatauluista huolehtimiseen. Päätoimittajan tehtävänkuvaan sisältyy jaoston kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi paljon kommunikointia muiden lehden tekoon osallistuvien tahojen kanssa. Päätoimittaja esimerkiksi tekee lehden visuaalisen ilmeen osalta yhteistyötä viestintävastaavan sekä mediatiimin kanssa. Lehden valmistuttua päätoimittaja julkaisee lehden netissä ja hoitaa lehden postitukset. Tärkeimpänä tehtävänä päätoimittajalla kuitenkin on sen varmistaminen, että jäsenistöllä on mielenkiintoista ja ajankohtaista luettavaa. Lisätietoa lehdestä löydät

 • Elina Lehtinen

  VB-ryhmäpuheenjohtaja

  Toimenkuvaesittely

  Vapaaboomarit-edustajistoryhmä edustaa boomareita ja boomarimielisiä opiskelijoita Tampereen ylioppilaskunta TREYn edustajistossa. Vapaaboomareilla on kaudella 2018– 2020 ollut ylioppilaskunnan 49-henkisessä edustajistossa neljä varsinaista jäsentä sekä kahdeksan varajäsentä. Vapaaboomarien ryhmäpuheenjohtaja, joka on Boomin toimihenkilö, toimii ylioppilaskunnan hallintovaliokunnan jäsenenä ja vastaa edustajistoryhmän toiminnasta. Ryhmäpuheenjohtaja edustaa edustajistoryhmää ylioppilaskunnan tilaisuuksissa, pitää aktiivisesti yhteyttä muihin edustajistoryhmiin ja koordinoi vapaaboomarien vaikuttamistyötä ylioppilaskunnassa.

 • Eveliina Aakula

  Alumnitoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Alumnitoimihenkilön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toimintaa Boomin alumneille sekä mahdollistaa boomareiden yhteydenluomista tähän tahoon.

 • Annika Aurela

  Maisteritoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Maisteritoimihenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että Boomissa on myös maisterivaiheen opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Lisäksi maisteritoimihenkilö organisoi mahdollisia muita maisterivaiheen opiskelijoihin liittyviä asioita, esimerkiksi maisterisormuksen tilaamista. Pesti oli käytössä ensimmäistä kertaa vuonna 2020, minkä takia uusia tapahtumia ei luonnollisesti pystytty järjestämään juurikaan. Vuonna 2020 maisteritoimihenkilö järjesti kuitenkin esimerkiksi maisterisitsit. Maisteritoimihenkilön apuna on maisteritiimi, joka auttaa tapahtumien ideoinnissa ja järjestämisessä. Lisäksi maisteritoimihenkilö toimii yhteistyössä alumnitoimihenkilön kanssa.

 • Aleksi Koskela

  Projektitoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Projektitoimihenkilöt ovat vastuussa Boomin uusimman tapahtuman, KiskoFestin, järjestämisestä. Projektitoimihenkilön käytännön tehtävät koostuvat sopimusneuvotteluista ravintoloiden kanssa, yritysyhteistöiden hankkimisesta, artistibuukkauksista, lipunmyynnistä, sidosryhmien kanssa kommunikoimisesta sekä käytännön järjestelyiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projektiparin alla toimii 7-henkinen KiskoFestin tuotantotiimi, joka osallistuu tiiviisti tapahtumaprojektin läpi viemiseen koko prosessin ajan.

 • Karim Sarpola

  Projektitoimihenkilö

  Toimenkuvaesittely

  Projektitoimihenkilöt ovat vastuussa Boomin uusimman tapahtuman, KiskoFestin, järjestämisestä. Projektitoimihenkilön käytännön tehtävät koostuvat sopimusneuvotteluista ravintoloiden kanssa, yritysyhteistöiden hankkimisesta, artistibuukkauksista, lipunmyynnistä, sidosryhmien kanssa kommunikoimisesta sekä käytännön järjestelyiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projektiparin alla toimii 7-henkinen KiskoFestin tuotantotiimi, joka osallistuu tiiviisti tapahtumaprojektin läpi viemiseen koko prosessin ajan.

 • Jenna Ruotsalainen

  Häirintätukihenkilö

  045 1458585

  Toimenkuvaesittely

  Häirintätukihenkilöiden tavoitteena on toimia matalan kynnyksen tukena muille opiskelijoille. Voit laittaa häirintätukihenkilöille viestiä, mikäli koet kiusaamista, syrjintää, rasismia tai häirintää opiskelijatapahtumissa, järjestötoiminnassa tai opiskeluissasi. Voit tämän lisäksi olla myös yhteydessä, jos koet opintoihisi tai opiskelijaelämään liittyen stressiä, ahdistusta, tai sinua huolettaa jokin asia. Häirintätukihenkilöihin voi olla yhteydessä myös muihin henkilöihin kohdistuneeseen asiattomaan käytökseen liittyen.

 • Ilari Salmi

  Häirintätukihenkilö

  045 8579250

  Toimenkuvaesittely

  Häirintätukihenkilöiden tavoitteena on toimia matalan kynnyksen tukena muille opiskelijoille. Voit laittaa häirintätukihenkilöille viestiä, mikäli koet kiusaamista, syrjintää, rasismia tai häirintää opiskelijatapahtumissa, järjestötoiminnassa tai opiskeluissasi. Voit tämän lisäksi olla myös yhteydessä, jos koet opintoihisi tai opiskelijaelämään liittyen stressiä, ahdistusta, tai sinua huolettaa jokin asia. Häirintätukihenkilöihin voi olla yhteydessä myös muihin henkilöihin kohdistuneeseen asiattomaan käytökseen liittyen.

 • Milla Jylhänkallio

  Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja

  Toimenkuvaesittely

  Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja vastaa yhdessä vuosijuhlatoimikunnan kanssa Boomin vuosijuhlaviikon järjestämisestä. 
Vuosijuhlaviikko koostuu useasta tapahtumasta, ja huipentuu loppuviikosta hulppeaan iltajuhlaan sekä vuosijuhlasillikseen.

  Näkyvin rooli vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajalla on tapahtumien koordinoimisessa sekä yrityssuhteiden ylläpitämisessä yhdessä vuosijuhlien yrityssuhdevastaavan kanssa. Vuosijuhlatoimikunnan apuna toimii myös vujustaff, joka on tiiviisti toiminnassa mukana erityisesti vuosijuhlaviikolla.

Ympäristövastaavan vastuualueina on ainejärjestömme toiminnan ohjeistus ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2023 ympäristövastaavana toimii Aino Lehto. Tasa-arvovastaavan tehtävä on pitää huolta tasa-arvon toteutumisesta ainejärjestön toiminnassa. Vuonna 2023 tasa-arvovastaavana toimii Roosa Uusitalo. Hallopedit eli yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat luetaan Boomin toimihenkilöiksi. Tiedekuntaneuvostossa kauppatieteiden opiskelijoita edustavat kaudella 2023-2024 Amanda Nurminen ja Elina Lehtinen