Yrityksille

 

Tärkeä osa Boomi ry:n toimintaa on luoda toimivat suhteet elinkeinoelämään ja siellä toimiviin yrityksiin. Pyrimme rakentamaan opiskelijoiden ja työnantajaorganisaatioista välille sellaisia yhteistoiminnan muotoja, jotka edistävät molempien tavoitteita. Boomi pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuuden tutustua yritysmaailmaan vierailujen, seminaarien ja muiden tapahtumien kautta. Nämä tilaisuudet ovat synnyttäneet hedelmällisiä vuoropuheluja liike-elämän nykyisten ja tulevien ammattilaisten välille.

Kaikista antoisimpia yhteistyön muotoja ovat olleet jatkuvasti lisääntyneet pitkäkestoiset yhteistyösopimukset. Niiden avulla on rakennettu toimivia ja monipuolisia yhteistyösuhteita, joilla on mahdollistettu yritysten näkyvyys ekonomiopiskelijoille rekrytointi- ja imagon nostamistasoilla sekä opiskelijoita kiinnostavien palveluiden tarjoaminen vaivattomasti suoria kanavia pitkin. Toisaalta monissa tapauksissa lyhyemmät, tapahtumatyyppiset yhteistyösopimukset ovat olleet luonteeltaan sopivampia ja helpompia rakentaa toimiviksi ratkaisuiksi.

 

Mikä Boomi?

Boomi ry on Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan kauppatieteiden opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jossa on noin 900 opiskelijajäsentä. Boomi on Tampereen suurin ja yksi Suomen aktiivisimmista ainejärjestöistä toimeliaan jäsenistön, jaostojen sekä hallituksen ansiosta. Jo 50 vuoden ajan Boomi on tarjonnut jäsenilleen edunvalvonnan lisäksi muun muassa virkistystoimintaa, kontakteja työelämään sekä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen luentosalin ulkopuolella.

Monipuolisen toiminnan avulla pyrimme luomaan kauppatieteiden opiskelijoille ikimuistoisia opiskeluajan kokemuksia sekä tukemaan jäsentemme työelämävalmiuksia ja kehitystä alan asiantuntijoiksi. Yritysyhteistyö on avainasemassa työelämässä tarvittavien verkostojen ja taitojen rakentamiseen.

Omille jäsenimmille suunnatun toiminnan lisäksi Boomi tunnetaan esimerkiksi Suomen suurimmasta opiskelijatapahtumasta, Hämeenkadun Approsta, joka kerää yhteen yli 11 000 korkeakouluopiskelijaa lukuisilta eri aloilta ympäri Suomea.

Yhteisönä Boomi on vetovoimainen, ammattimainen ja yhdistävä. Boomissa toimitaan tosissaan muttei totisesti. Visionamme onkin olla Suomen laadukkain ainejärjestö.

 

Miksi juuri Boomin kanssa yhteistyöhön?

Boomin aktiivinen toiminta tamperelaisessa opiskelijakentässä tarjoaa yrityksille loistavan tilaisuuden näkyä ja kuulua niin potentiaalisten asiakkaiden kuin tulevaisuuden työntekijöiden keskuudessa. Monipuoliset pääainevaihtoehdot sekä vapaa sivuaineoikeus toimivat opiskelijoillemme erinomaisena akateemisena pohjana monipuolisia työtehtäviä ajatellen. Näin ollen boomarit sopivat osaksi monenlaisia yrityksiä ja tiimejä. Boomi kannustaa jokaista opiskelijaansa aktiivisuuteen ja osallistumaan ainejärjestön toimintaan. Ilman vapaaehtoisten opiskelijoidemme panostusta emme saisikaan tapahtumiamme aikaiseksi. Jokaiselle löytyy jotakin laajasta tarjonnastamme! 

Boomarit pääsevät tutustumaan kattavasti eri yrityksiin ja työnkuviin opintojen aikana. Erilaiset tapahtumakohtaiset yhteistyöt ja pidemmät kumppanuudet mahdollistavat kestävien suhteiden ylläpidon sekä molemmin puoleisen luottamuksen. Lisäksi kauppatieteellisillä aloilla toimivat yritykset pääsevät ainejärjestömme kautta löytämään potentiaalisimmat työntekijät omiin riveihinsä. Opiskelijamme lähtevät urapolulleen loistavilla eväillä. Pyrimmekin saattamaan boomarit työelämään mahdollisimman uteliaina ja valmiina haasteisiin! 

Yritysten markkinointimahdollisuudet niin boomareille kuin muille opiskelijoille ympäri Suomea ovat erittäin laajat. Yrityksillä on esimerkiksi mahdollisuus näkyä suosituissa tapahtumissamme (katso lisää täältä). Meidät löytää myös useista eri kanavistamme, joita päivitämme aktiivisesti.  

Boomissa harjoitamme tietoisesti työelämätaitoja jo ennen työelämään siirtymistä. Harjoittelemme esimerkiksi erilaisia case-tehtäviä niin omissa vapaa-ajan tapahtumissamme kuin myös opinnoissamme. Laajan ja tehokkaan jaostotoiminnan ansiosta opiskelijamme osaavat saumatta työskennellä eri projekteissa ja tiimeissä. Jaostoista oppii myös toimintakohtaisia taitoja, esimerkiksi myyntityötä, taloushallinnon ylläpitoa tai vaikkapa videoiden editointia. Olemme lähes 900 hengen ainejärjestö mutta koostamme huolimatta yhteisöllisyys ja läheinen ilmapiiri ovat valttimme. 

Yhteistyön perustana on molempia osapuolia hyödyttävä suhde, ja me olemmekin valmiita panostamaan hedelmälliseen yhteistyöhön. Boomista saat aidon yhteistyökumppanin, johon voit luottaa. Ehdotathan meille, mikäli mieleen tulee mikä tahansa idea mahdollisesta yhteistyöstä kansassamme. Olemme avoimia kaikille uusille ehdotuksille!