Toimijat

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksellä on vuodessa kaksi sääntömääräistä kokousta, syyskokous ja kevätkokous, näiden lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa yhdistystä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Yhdistyksessä toimii lisäksi useita toimihenkilöitä, toimikuntia, jaostoja ja kerhoja, jotka kukin vastaavat oman sektorinsa toiminnasta.

Boomissa toimii vaihteleva määrä toimihenkilöitä, joiden tehtävänkuva määritellään vastaamaan yhtä toiminnan sektoreista. Toimihenkilöllä on vastuu ja vapaus toteuttaa oman sektorinsa toimintaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimihenkilöt vastaavat hallitukselle ja hallituksen puheenjohtajalle toiminnastaan.

Boomissa toimii hallituksen ja toimihenkilöiden lisäksi jaostoja, joita kutsutaan vaihdellen myös staffeiksi tai tiimeiksi. Jaostot työskentelevät joko hallituksen jäsenen tai toimihenkilön alaisuudessa toteuttaen sektorille määriteltyjä tehtäviä. Jaostot haetaan vuodeksi kerrallaan, ja haku on auki lähtökohtaisesti loppuvuodesta seuraavaa kalenteri vuotta ja toimintakautta varten.

Tutorointi on Boomille ensisijaisen tärkeä tapa integroida uudet opiskelijat mukaan yhteisöön. Boomi valitsee kandi- sekä maisteritutorit keväisin syksyllä aloittavia opiskelijoita varten. Kanditutorit toimivat kolmen hengen ryhmissä, joista jokainen vastaa noin kymmenestä smurffista. Maisteritutoreita valitaan noin 5-10, jotka vastaavat yhdessä kaikista maisterismurffeista. Tutorointi painottuu, mutta ei rajaudu syksyn ensimmäisiin viikkoihin, jotka tunnetaan Smurffi viikkoina. Tutoroinnista ja tutorien ohjaamisesta vastaa koulutuspoliittinen vastaava.