Mentorointi

Mentorointi yleisesti

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen siirtämistä ja välittämistä henkilöltä toiselle. Se perustuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin kahdenväliseen ja luottamukselliseen suhteeseen, joka tähtää aktorin ammatilliseen kehittymiseen. Lyhyesti sanottuna mentorointi on osaavan ja kokeneen henkilön antamaa ohjausta ja tukea kehityshaluiselle nuorelle henkilölle. Käytännössä mentorointi tapahtuu aktorin ja mentorin kahdenvälisissä tapaamisissa, joissa keskustellaan parin etukäteen päättämistä aiheista.

Boomin mentorointiprojektissa aktorit ovat kauppatieteiden opiskelijoita. Opintojen aloitusvuodella ei itsessään ole merkitystä. Tärkeintä on, että opiskelija näkee mentoroinnin hyödyn tämän hetkisessä tilanteessaan ja kokee pystyvänsä antamaan oman kontribuutionsa kahdenväliseen projektiin. Mikäli aktorihakijoita on enemmän kuin mentoreita on tarjolla, ovat opintojensa loppuvaiheilla olevat opiskelijat ”nuorempiin” opiskelijoihin nähden etusijalla.

Mentorit taas ovat kauppatieteellisen koulutuksen omaavia tai alalla työskenteleviä henkilöitä, joilla on aito kiinnostus auttaa uransa alkuvaiheessa olevaa opiskelijaa häntä askarruttavissa kysymyksissä.

Miten mentorointi tapahtuu käytännössä?

Kahdeksan kuukauden mittaisessa mentorointiprojektissa mentori ja aktori tapaavat noin kerran kuussa tai tiheämmin parin tunnin ajan. Tapaamisten tiheys ja ajankohdat ovat täysin mentorin ja aktorin itsensä sovittavissa. Lisäksi projektin aikana kootaan muutaman kerran kaikki mentorit ja aktorit yhteistapaamisiin.

Tapaamisiin on sekä mentorin että aktorin valmistauduttava etukäteen ennalta sovitun aiheen mukaisesti. Itse tapaamisissa keskustelu on hyvinkin vapaata ja avointa. Tapaamispaikaksi mentorointipari voi valita minkä tahansa mieluisan tilan. Se voi olla niin yrityksen toimitila, yliopisto kuin kahvilakin.

Mentoroinnin aikana opiskelija ja mentori luovat yhdessä tavoitteensa ja toimintatapansa ja etenevät näiden mukaisesti yhteisesti luotuja pelisääntöjä noudattaen.

Pääasia on, että mentoroinnista nautitaan ja saadaan kaikki hyöty irti puolin ja toisin!

Kokemuksia mentoroinnista voit lukea VapaaBoomari-lehdestä:

kokemuksia mentoroinnista vuodelta 2019 täällä ja vuodelta 2018 täällä.

Mentorilta odotetaan

 • Valmiuksia ja kiinnostusta jakaa kokemuksia, kontakteja sekä omaa osaamistaan ja näkemyksiään.
 • Aitoa kiinnostusta auttaa opiskelijaa edistämään urakehitystään.
 • Hyviä sosiaalisia taitoja.
 • Kiinnostusta oppimiseen.

Mentorin työkokemusvuosilla ei ole väliä, sillä mentoreiksi kaivataan monipuolinen kattaus uriensa eri vaiheissa olevia henkilöitä. Mentorilta odotetaan ennen kaikkea valmiutta keskustella aktorin kanssa sovituista aiheista sekä antaa tukea asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Aiempaa kokemusta mentoroinnista ei tarvita, sillä projekti opettaa niin mentoria kuin aktoriakin.

Mentorin ei tarvitse välttämättä edustaa koko yritystään osallistuessaan projektiin, vaan osallistuminen nimenomaan yksityishenkilön ominaisuudessa on sinänsä myös tavanomaista. Mentori voi lisäksi olla lähtöisin muusta instanssista kuin yrityksestä, kuten julkisyhteisöistä.

Toimiminen mentorina perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siitä saa rahallista palkkiota.

Mentoroinnin anti mentorille ja yritykselle

 • Mentorit saavat arvokasta kokemusta mentoroinnista ja coachauksesta.
 • Mentoroinnin kautta mentori saa yhteyden oman alan tuoreeseen osaajaan ja tätä kautta myös alan uusimpiin trendeihin ja tutkimustietoon.
 • Yhteistapaamisten kautta verkostoituminen muiden mentoreiden kanssa sekä heiltä saatu vertaistuki projektin aikana.
 • Aiemmat mentorit ovat kertoneet aktorin oivalluksien ja onnistumisten seuraamisen palkitsevaksi ja innostavaksi.
 • Mentorointi on kirvoittanut uusia ajatuksia myös mentorin omalle uralle.
 • Mentori saa aidosti kiinnostunutta keskusteluseuraa tuoreilla näkökulmilla varustettuna.
 • Mentorointi on potentiaalinen rekrytointi- ja verkostoitumiskanava.
 • Avaa luontaisen yhteistyökanavan Tampereen kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestön, Boomi ry:n, kanssa.

Miten mentoriksi?

Vuoden 2023 mentorihaku on alkanut. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan mentoritoteutukseen, voit tehdä mentoriprofiilisi tämän linkin kautta 23.1.-3.2.2023 tai ilmoittaa kiinnostuksesi Boomin mentoritoimihenkilölle osoitteeseen mentorointi(a)boomi.fi

Hyvän aktorin ominaisuudet

Hyvä aktori on motivoitunut, aktiivinen ja sitoutunut mentorointiin. Hän suunnittelee ja valmistelee mentorin kanssa käytäviä keskusteluja etukäteen. Lisäksi hyvä aktori pystyy joustamaan yritysmaailman kiireiden niin vaatiessa. Oman kehittymisen ja oppimisen kannalta aktorin tulee sietää myös tervettä kritiikkiä ja palautetta sekä kuunnella neuvoja.

Mentoroinnin hyödyt opiskelijalle

Boomin mentorointiprojektiin osallistuminen tarjoaa opiskelijalle paljon mahdollisuuksia ja hyötyjä: kontaktit työelämään, uusia näkökulmia ja käytännön vinkkejä muun muassa oman uran suunnitteluun, työelämään siirtymiseen sekä gradun tekoon. Mentorointiprojektin kautta saat mahdollisuuden keskustella oman alan asiantuntijan kanssa itseäsi kiinnostavista ja askarruttavista aiheista. Näiden keskustelujen pohjalta saa varmuutta tulevaisuuden valintoihin ja motivaatiota opiskeluun. Myös itseluottamus ja ymmärrys liiketoiminnasta vahvistuvat mentoroinnin aikana.

Miten aktoriksi? 

Aktorihaku on auki 6.-19.2.2023 välisenä aikana ja voit esittää 1–3 mentoritoivetta mentoripoolista. Hakuajan jälkeen hakemukset kohdistetaan ja mikäli jollekin mentorille on kohdistettu useampia hakemuksia, saavat mentorit vaikuttaa lopulliseen aktorivalintaan. 

Voit ilmoittautua mukaan projektiin myös itse toisaalta löytämäsi mentorin kanssa. Ilmoitathan asiasta mentorointitoimihenkilölle ennen maaliskuun yhteistapaamista. 

Hakuohjeet: 

 • Noin 1 sivun avoin hakemus, jossa vastaat ainakin seuraaviin: 
  • Kuka olet? Kerro ainakin opintovuosi & pääaine. 
  • Millainen olisit aktorina? 
  • Miksi haet mentoria? 
  • Mitä odotat mentoroinnilta ja yhteiseltä projektilta? 
   • On tärkeää, että olet pohtinut itseäsi kiinnostavia/askarruttavia keskustelunaiheita, kysymyksiä ja teemoja jo ennen mentoroinnin alkamista! 
 • Yhteystietosi (puhelinnumero + sähköpostiosoite, jota seuraat aktiivisesti) 
 • Lähetä hakemuksesi sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen mentorointi(a)boomi.fi 
 • Otsikoi sähköpostiviestisi laittamalla mentoritoiveesi numeroiden ne tärkeysjärjestykseen näin: 
  • 1. Etunimi Sukunimi 2. Etunimi Sukunimi 3. Etunimi Sukunimi 

 

SEURAAVAN MENTOROINTIPROJEKTIN YHTEISET AIKATAULUT: 

Tammikuu 2023: mentorihaku
Aktorihaku: 6.–19.2.2022
Helmi-maaliskuun vaihteessa mentorointiparit tiedossa
Ensimmäinen yhteistapaaminen: 10.3.2022 etänä klo 17-18
Välitapaaminen: 17.5.2022

Lisätietoja:

Riina Pesälä
mentorointi(a)boomi.fi
p. 044 323 8598