Kauppatieteet Tampereella

Kauppatieteiden opetusta annetaan Tampereen yliopistossa Johtamisen ja talouden tiedekunnan alaisuudessa. Aluksi hankitaan perustiedot laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta, jonka jälkeen osaamista syvennetään maisteriohjelmassa jossain kuudesta opintosuunnasta. Tampereen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa on kuusi opintosuuntaa: yrityksen laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, vakuutus ja riskienhallinta, yritysjuridiikka ja vero-oikeus sekä yrityksen johtaminen. Opintosuunta valitaan toisena opiskeluvuotena. 

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa on näiden opintosuuntien lisäksi Suomessa ainutlaatuiset kauppatieteiden maisteriohjelmat: tilintarkastus ja arviointi, vastuullinen liiketoiminta sekä englanninkielinen maisteriohjelma: Leadership for Change. Näihin maisteriohjelmiin voi hakea kandidaatin tai soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Myös muut opintosuunnat ovat hakukohteina maisterihaussa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. 

Yksi Tampereen yliopiston ehdottomista eduista on sen opiskelijoille tarjoama vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa siis sitä, että saat vapaasti ottaa ja opiskella kursseja niin yliopiston kuin ammattikorkeankin puolelta. Vapaa sivuaineoikeus mahdollistaa täten yhä yksilöllisemmät sekä monipuolisemmat tutkinnot, kun saat valita pääaineopintojesi kylkeen mitä ikinä haluatkaan. Voit esimerkiksi opiskella kieliä laajemmin, tutustua psykologian maailmaan tai vaikkapa kehittää matemaattisia taitojasi tekniikan kursseilla.

Mikäli haluat mieluummin tarkoin valikoidun mutta kuitenkin monitieteellisen sivuainekokonaisuuden, löytyy Johtamisen ja talouden tiedekunnasta lukuisia erilaisia teemakokonaisuuksia, joiden avulla voit muokata tutkintoasi mielenkiinnon kohteittesi mukaisesti. Teemakokonaisuudet löydät kokonaisuudessaan yliopiston opinto-oppaasta.