Blogista

Hae mukaan Boomin strategiatoimikuntaan

Boomi ry tarvitsee suuntaa toiminnalleen ja tekemiselleen. Siihen vastauksenamme on Boomin strategia! Strategian suunnittelusta vastaa strategiatoimikunta. Strategiatoimikuntaan valitaan noin 5 henkeä ja se tulee muodostamaan Boomille strategian toimintavuotensa 2019 aikana, ja strategiaa muodostetaan noin 3-5:n vuoden aikasykliä silmällä pitäen. Toimikuntaa valittaessa otetaan huomioon hakijoiden erilaiset taustat, vuosikurssit sekä aktiivisuus toiminnassa….

Pirkanmaan Ekonomien stipendi

Pirkanmaan Ekonomit myöntävät stipendin boomarille! Pirkanmaan Ekonomit myöntävät vuosittain stipendin kauppatieteiden perustutkinto-opiskelijalle. Stipendi on suuruudeltaan 500 euroa ja mikäli erinomaisia hakemuksia löytyy enemmän kuin yksi, voidaan stipendi myöntää kahdelle hakijalle. Stipendin tarkoituksena on edistää Tampereen yliopistossa opiskelevien kauppatieteilijöiden opintoja sekä tukea erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien valmistumista ja pro gradu -työtä….

Opiskelijatapahtumat

Porukalla saunomaan tai juhlimaan?

Takaisin ylös