KUTSU BOOMI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 2024

Boomi ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2023 

Annual spring meeting of Boomi ry, held in Finnish only 

************************* 

MITÄ: Boomin sääntömääräinen kevätkokous  

MILLOIN: 28.3.2024 klo 16.00 (ovet auki 15.45) 

MISSÄ: Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali  

KENELLE: Kaikille Boomi ry:n jäsenille!  

MIKSI: Koska kevätkokous on paikka vaikuttaa yhdistyksen asioihin 

*************************

Tervetuloa Boomi ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 28.3.2024 klo 16.00. 

Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2023 toimintaa ja tilinpäätöstä. Tilaisuudessa tarkastellaan yhdistyksen talouslukuja ja toimintakertomusta, sekä päätetään esityslistalla olevista Boomin sääntöjen ja ohjesääntöjen muutosehdotuksista. Tervetuloa tutustumaan Boomin toiminnan suuntaviivoihin sekä esittämään kysymyksiä ja kommentteja!  

Alta löydät kokouksen esityslistan. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokoukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla jäsenmaksu maksettuna. 
 

Sääntömääräinen kokous pidetään suomen kielellä. 

The annual spring meeting will be held in Finnish. 

*************************

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

Aika: 28.3.2024 klo 16.00  

Paikka: Tampereen yliopisto, Linna K104 Väinö Linna -sali  

1. KOKOUKSEN AVAUS  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

Yhdistyksen sääntöjen 15§ mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sääntöjen 13§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen verkkosivuille 18.3.2024. 

Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen.  

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.  

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  

5. ILMOITUSASIAT  

6. VUODEN 2023 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN  

Reetta Kiiveri esittelee vuoden 2023 toimintakertomuksen pääkohdat.  

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2023 toimintakertomus.  

7. VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS  

Vilma Ehrström esittelee vuoden 2023 tilinpäätöksen pääkohdat.  

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös.  

8. TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJIEN VAKIOMUOTOINEN LAUSUNTO 

9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2023 HALLITUKSELLE  

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2023. 

10. JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUVUODELLE 2024-2025  

Esitys: Boomi ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2024–2025 on 15 €.  

11. KANNATUSJÄSENMAKSU  

Esitys: Boomi ry:n kannatusjäsenmaksu on vähintään 50 €, jota vastaan Boomi ry:n kannatusjäsenille postitetaan VapaaBoomari-lehti kotiosoitteensa Suomessa.  

12. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE 

Taneli Arra esittelee yhdistyksen taloudellista tilannetta.  

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX.XX 

*************************

Kysyttävää kevätkokoukseen liittyen? Lisätietoja kevätkokouksesta antaa yhdistyksen puheenjohtaja Akseli Lepistö.  
pj@boomi.fi 
puh. 050 327 4102 
tg: @Lepperi