Huomionosoitusohjesääntö

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 26.11.2014.
Päivitetty yhdistyksen kokouksissa 29.3.2016, 20.3.2018, 18.11.2019 ja 17.11.2020.

1 luku: Yleistä

1 § Yhdistyksellä on jäljempänä säädetyin perustein myönnettäviä huomionosoituksia joiden arvojärjestys on seuraava:
– Kultainen ansiomerkki
– Hopeinen ansiomerkki
– Pronssinen ansiomerkki
– Standaari
– Pinssi

2 § Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä huomionosoituksen saajista ja myöntämisajankohdista.

3 § Huomionosoituksen myöntämisperusteet on yksilöitävä ja arkistoitava.

2 luku: Huomionosoitustoimikunta

4 § Yhdistyksellä on hallituksen nimeämä huomionosoitustoimikunta, jonka tehtävänä on toimia hallituksen päätöksenteon tukena huomionosoituksiin liittyvissä asioissa.

5 § Yhdistyksen hallitus nimeää toimikunnan viimeisimpänä yhdistyksen kultaisen ansiomerkin saaneen esityksestä vuosittain.

6 § Toimikunnan puheenjohtajana toimii viimeisimpänä yhdistyksen kultaisen ansiomerkin saanut ja sihteerinä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Toimikunnassa on puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi oltava vähintään neljä (4) jäsentä. Toimikunnan jäsenten on oltava yhdistyksen nykyisiä tai entisiä varsinaisia tai kunniajäseniä.

7 § Toimikunnan toimikausi alkaa nimeämisestä ja päättyy seuraavan toimikunnan nimeämiseen.

3 luku: Ansiomerkit

8 § Yhdistyksellä on kolmiportainen akateeminen ansiomerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneelle yhdistyksen varsinaiselle, kannatus- tai kunniajäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen entiselle jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi myös yhdistyksestä eroamisen jälkeen. Ansiomerkki on mitali, jonka etupuolella on kaiverrettu 18 mm korkuinen yhdistyksen logo ja takapuolella on kaiverrettu kahteen riviin teksti BOOMI RY:N HYVÄKSI. Mitali riippuu yhdistyksen 30 mm juhlanauhalla ja kiinnitysneulalla varustetussa nauhakantolaitteessa.

9 § Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan viisi kappaletta, kuitenkin niin, että yhdistyksen täyttäessä tasavuosikymmeniä, voidaan edeltävänä vuonna myöntää kaksinkertainen määrä ansiomerkkejä. Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua edellisestä myöntämispäätöksestä.

10 § Ansiomerkin myöntämisperusteena on jäsenen osoittama pyyteetön työ yhdistyksen hyväksi. Tällaista voi olla esimerkiksi omaehtoinen yhdistyksen toiminnan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen tai muu jäsenistön yhdistykseltä saaman hyödyn kasvattaminen.

11 § Ansiomerkki luovutetaan saajalleen myöntämisestä päättäneen hallituksen toimikautta ensiksi seuraavassa yhdistyksen vuosijuhlassa. Luovutuksen yhteydessä saajalle annetaan lisäksi kunniakirja. Ansiomerkkien ja kunniakirjojen luovutuksesta vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.

4 luku: Standaari

12 § Yhdistyksellä on pohjaväriltään valkoinen pöytästandaari, jonka kolme väriltään tummansinistä kielekettä on erotettu valkoisesta alueesta vastaavanlaisella aaltokuviolla kuin yhdistyksen virallisessa lipussa. Kielekkeiden päissä on valkoiset tupsut. Standaarin keskiosassa on yhdistyksen tummansininen tunnus.

13 § Standaarin jalusta on valkoinen marmorijalka, johon kiinnitettyyn metallilaattaan on kaiverrettu teksti: Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat Boomi ry.

14 § Yhdistyksen hallitus voi myöntää standaarin yhteisölle tai yksityiselle henkilölle huomionosoituksena.

15 § Standaari luovutetaan saajalleen myöntämisestä päättäneen hallituksen toimikautta ensiksi seuraavassa yhdistyksen vuosijuhlassa. Luovutuksen yhteydessä saajalle annetaan lisäksi kunniakirja. Standaarien ja kunniakirjojen luovutuksesta vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.

5 luku: Pinssi

16 § Yhdistyksellä on huomionosoituksena ansiokkaasta toiminnasta myönnettävä pinssi. Ansiokkaaseen toimintaan luetaan kuuluvaksi kaikki pyyteettömästi yhdistyksen hyväksi toimivat, poislukien yhdistyksen hallitus. Pinssi on kullattu yhdistyksen tunnus, jonka korkeus on 20mm.

17 § Yhdistyksen hallitus myöntää pinssejä vuosittain enintään 15 kappaletta. Pinssi voidaan myöntää kullekin saajalleen vain kerran.

18 § Pinssiä myönnettäessä otetaan huomioon vain myöntämisvuoden aikana tehty pyyteetön työ yhdistyksen hyväksi.

19 § Myönnetty pinssi luovutetaan saajalleen yhdistyksen myöntämisvuoden pikkujouluissa. Luovutuksen yhteydessä saajalle annetaan lisäksi kunniakirja. Pinssien ja kunniakirjojen luovutuksesta vastaa yhdistyksen hallitus.

20 § Pinssiä kannetaan vasemmassa rintapielessä ja käytetään myös muissa kuin akateemisissa tilaisuuksissa.