KUTSU BOOMI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 2021

MITÄ: Boomin sääntömääräinen kevätkokous MILLOIN: 29.3.2021 klo 17.00 MISSÄ: Klubi 57, Pinninkatu 57 & Microsoft Teams KENELLE: Kaikille Boomi ry:n jäsenille! MIKSI: Koska kevätkokous on paikka vaikuttaa yhdistyksen asioihin ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN: oheisen linkin kautta pe 26.3.2021 mennessä https://forms.gle/aM5dnRRQPevkXamY8 Tervetuloa Boomi ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 29.3.2021 klo 17.00. Pandemiatilanteen ja nykyisten kokoontumisrajoitusten johdosta kokous järjestetään tänä vuonna pääosin etäyhteyksin. Linkki kokoukseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille ja Boomi ry:n jäsenyys tarkistetaan. Toivomme, että paikan päällä Klubi57:n tiloissa kokoukseen osallistuisi vain kokoustoimijat. Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2020 toimintaa ja tilinpäätöstä. Tilaisuudessa tarkastellaan yhdistyksen talouslukuja ja toimintakertomusta. Tervetuloa tutustumaan Boomin toiminnan suuntaviivoihin sekä esittämään kysymyksiä ja kommentteja! Alla on kokouksen esityslista. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kokoukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla jäsenmaksu maksettuna. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika: 29.3.2021 klo 17.00 Paikka: Klubi 57, Pinninkatu 57, Tampere KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhdistyksen sääntöjen 15§ mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31. päivään mennessä. Sääntöjen 13§ mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla. Kokouskutsu verkkosivuilla 19.3.2021. Esitys: Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja siten päätösvaltainen. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ILMOITUSASIAT VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN Santeri Seppälä esittelee vuoden 2020 toimintakertomuksen pääkohdat. Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS Heli Mäki esittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen pääkohdat. Esitys: Hyväksytään vuoden 2020 tilinpäätös. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2020 HALLITUKSELLE Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle 2020. JÄSENMAKSUN SUURUUS LUKUVUODELLE 2021-2022 Esitys: Boomi ry:n jäsenmaksu lukuvuodelle 2021-2022 on 15 €. KANNATUSJÄSENMAKSU Esitys: Boomi ry:n kannatusjäsenmaksu on vähintään 50 €, jota vastaan Boomi ry:n kannatusjäsenille postitetaan VapaaBoomari-lehti kotiosoitteensa Suomessa. YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE Eveliina Aakula esittelee yhdistyksen taloudellista tilannetta. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX.XX

Takaisin ylös