Boomin strategia – mitä se oikein on?

Punainen lanka Boomin tulevaisuuteen

Miltä Boomi näyttää viiden vuoden päästä? Mitkä asiat Boomissa ovat hyvin ja mihin asioihin voitaisiin jatkossa keskittyä yhä enemmän? Muun muassa näihin kysymyksiin täksi vuodeksi kasattu Boomin strategiatoimikunta on yrittänyt löytää vastauksia. Toimikunta on käynyt vuoden aikana läpi Boomin toimintaa niin jäsenkyselyiden kuin muidenkin dokumenttien kautta, jotta löytäisimme Boomin toiminnasta mahdollisia epäkohtia tai kehitettäviä asioita, joihin tulevien vuosien aikana voitaisiin keskittyä paremmin.

Toimikunnan tehtävät alkoivat niin kutsutuista perusasioista. Mitä yhdistyksen strategian tulisi pitää sisällään ja miten strategiaprosessi ylipäätään saatetaan alkuun? Ensimmäiset tapaamiset olivatkin erittäin haastavia ja jossain vaiheessa tuntui siltä, onko strategiaan mahdollista sisällyttää kaikki asiat, joista kokouksissa keskustelimme. Lopulta löysimme kuitenkin punaisen langan, jota seurata ja toimikuntamme voimin saimme luotua mielestäni erittäin kattavan läpileikkauksen Boomin toiminnasta. Kaikkea strategiaan ei tietenkään voinutkaan sisällyttää, mutta strategianhan tarkoituksena on yksinkertaisesti toimia tulevien hallituksien ohjenuorana, jota seurata. Jokainen hallitus saa kuitenkin itse päättää, mitä keinoja käyttämällä yhdessä sovittuihin tavoitteisiin pääseminen vaatii.

Boomin toiminnan ääriviivat selkenevät

Boomin toimintaa läpikäydessä on käynyt selväksi, että Boomilla menee tällä hetkellä todella hyvin. Viimeisen viiden vuoden aikana on käyty läpi muun muassa tilahanke sekä 50-vuotisjuhlat ja nyt kun nämä isommat projektit ovat takanapäin, on syytä kääntää katse muuhun toimintaan sekä tulevien vuosien suunnitteluun. Jotta Boomin historiaan voidaan kirjoittaa uusia sivuja, on yhdistyksen talouden oltava riittävän vakaalla pohjalla. Tästä syystä koimme, että yhdistyksen strategiaan on elintärkeää sisällyttää suuntaviivoja taloudenpitoon, vaikka Boomi onkin jäseniensä summa. On tärkeää, että tulevaisuudessakin Boomin talous mahdollistaa muun muassa tilojen kehittämisen sekä uusien tapahtumakonseptien testauksen. Vakaa talous on peruskallio, jonka päälle boomarit pääsevät rakentamaan parempaa Boomia.

Kun kyselimme toimikunnan kesken boomareiden mielipiteitä Boomin kehitettävästä toiminnasta, nousi esille useita asioita, joista yksi selkeimmistä oli opiskelun tukeminen läpi opintojen. Tällä ei tarkoitettu edunvalvontaa, vaan yleisesti tukemista opinnoissa läpi yliopistoelämän. Yksi vastaaja kiteyttikin asian mielestäni melko hyvin jotakuinkin näin: ”Boomissa on pitkään keskitytty opiskelijakulttuuriin, mutta nyt olisi aika keskittyä opiskelukulttuuriin.” On kaikkien edun mukaista, että kauppatieteiden opetuksen laatu Tampereen yliopistossa paranee entisestään. Tämä johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että boomarit nähdään työelämässä yhä kiinnostavampina ja yritykset haluavat syventää yhteistyötään Boomin kanssa.

Käydessämme läpi Boomin toimintaa toimikunnan voimin, yksi asia tuli erittäin selväksi: Boomin tapahtumatarjonta on kansallisestikin erityislaatuista. Tästä syystä on tärkeää, että mahdollisimman moni aloittava opiskelija kokee Boomin toiminnan itselleen mieluisana ja että saamme jatkossakin uusia toimijoita jokaiseen Boomissa toimivaan tahoon. Huomasimme kuitenkin, että tapahtumatarjonta keskittyi pitkälti kandivaiheen opiskelijoihin ja että tapahtumissa käyvien maistereiden määrä on melko pieni suhteessa maisterivaiheen opiskelijoiden lukumäärään. Opintojen kääntyessä loppusuoralle on normaalia, että innostus tapahtumissa käymiseenkin laskee, mutta jatkossa Boomin tulisi pyrkiä kehittämään useampia tapahtumia myös maisteriopiskelijoita silmällä pitäen.

Mitä toivomme tulevaisuudelta?

Kuten tämäkin lyhyt katsaus Boomin toimintaan osoittaa, on yhdistyksemme toiminta hyvin laaja-alaista ja siksi on normaalia, että jotkut asiat saavat suuremman painoarvon kuin muut. Luomamme strategian tarkoituksena on nimenomaan keskittyä niihin asioihin, jotka ovat viime vuosina jääneet ehkäpä pienemmälle huomiolle. Kun tulevaisuudessa luodaan uusi strategia tämän tilalle, on Boomin toiminta ottanut varmasti isoja harppauksia ja toiminnasta on noussut seuraavat asiat, joihin erityisesti keskittyä.

Suurin toiveeni strategian toimeenpanon kannalta on seuraava: Jokaiselle boomarille tarjotaan yhdenvertainen mahdollisuus saada unohtumattomia kokemuksia yliopisto-opiskelun aikana ja tuoda omat vahvuutensa esille yhdistyksen toiminnassa. Tämä tavoite on valtavan vaativa, mutta Boomissa on tavattu laittaa rima niin korkealle, että vaatimattomamman toiveen asettaminen olisi yhdistyksemme aliarviointia. Projektiin osallistui erittäin monta erilaisten kyselyiden muodossa, mikä mielestäni osoittaa sen, että yhdistyksemme tulevaisuus kiinnostaa monia, vaikka aika Boomissa onkin yleensä melko lyhyt. Uskon, että moni meistä on saanut uskomattomia kokemuksia opiskeluaikana ja haluamme kaikki jatkaa perinteitä myös tuleville boomarisukupolville.

Teksti: Lassi Viljakainen