HAE BOOMIN TOIMIHENKILÖKSI 2024

HAKU BOOMIN TOIMIHENKILÖKSI ON AUKI 6.-19.11.

Haku Boomin toimihenkilöksi on nyt auki! Boomissa toimintaa ylläpitävät ja kehittävät yhdistyksen hallituksen lisäksi toimihenkilöt, jotka valitaan erityistä projektia tai tehtävää varten. Toimihenkilöiden tehtävänkuvat ovat usein hallituksen jäsentä käytännönläheisempiä sekä johonkin tiettyyn osa-alueeseen rajattuja. Toimihenkilönä pääset vaikuttamaan Boomin toimintaan juuri sillä osa-alueella, joka sinua itseäsi kiinnostaa. Lisäksi toimihenkilöillä on mahdollisuus osallistua oman ajan ja tarpeen mukaan käytännön toimintaan hallituksen apuna, sekä osallistua Boomin toimintaan liittyviin keskusteluihin.

Haemme syksyn toimihenkilöhaussa toimijoita vuodelle 2024 seuraaviin pesteihin:

Alumnitoimihenkilö

Alumnitoimihenkilön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa toimintaa Boomin alumneille sekä mahdollistaa boomareiden yhteydenluomista tähän tahoon.

Häirintätukihenkilö (2 hlö)

Häirintätukihenkilöiden tavoitteena on toimia matalan kynnyksen tukena muille opiskelijoille. Voit laittaa häirintätukihenkilöille viestiä, mikäli koet kiusaamista, syrjintää, rasismia tai häirintää opiskelijatapahtumissa, järjestötoiminnassa tai opiskeluissasi. Voit tämän lisäksi olla myös yhteydessä, jos koet opintoihisi tai opiskelijaelämään liittyen stressiä, ahdistusta, tai sinua huolettaa jokin asia. Häirintätukihenkilöihin voi olla yhteydessä myös muihin henkilöihin kohdistuneeseen asiattomaan käytökseen liittyen.

Kansainvälisyystoimihenkilö

Kansainvälisyystoimihenkilön tehtävä on edistää kansainvälisyyttä Boomissa. Pestissä ehkä näkyvin osuus on kv-tutoroinnista vastaaminen, eli vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin järjestäminen kaksi kertaa vuodessa ja kv-tutoreiden apuna toimiminen koko vuoden ajan. Kv-toimihenkilön tehtäviin kuuluu keskeisenä osana myös ulkomaan harjoittelumahdollisuuksista ja opiskelijavaihdosta tiedottaminen, sekä vaihtoon lähtijöiden tukeminen. Kv-toimihenkilön järjestämät kansainväliset tapahtumat ovat loistavia mahdollisuuksia nostattaa kv-henkeä ja tuoda erilaisia kulttuureita yhteen. Boomin kv-toimihenkilö tekee tiivistä yhteistyötä Johto ry:n kv-tiimin kanssa edistääkseen kansainvälisyyttä myös poikkitieteellisesti.

Liikuntatoimihenkilö

Liikuntatoimihenkilön tehtävänä on ylläpitää ja edistää Boomi ry:n toiminnan liikunnallista puolta apunaan liikuntajaosto BoomSport. Liikuntatoimihenkilö järjestää yhdessä jaostolaisten kanssa lajikokeiluja, viikottaiset palloiluvuorot, kevät- ja syysvaelluksen sekä muita liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Liikuntatoimihenkilön pestiin kuuluu liikuntapaikkojen kontaktointia, jaoston toiminnan koordinointia sekä tapahtumien ideointia ja järjestämistä. Liikuntatoimihenkilö on myös projektivastaava A:n lisäksi vastuussa SporttiAppron käytännön järjestämisestä.

Maisteritoimihenkilö

Maisteritoimihenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että Boomissa on myös maisterivaiheen opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Lisäksi maisteritoimihenkilö organisoi mahdollisia muita maisterivaiheen opiskelijoihin liittyviä asioita, esimerkiksi maisterisormuksen tilaamista. Pesti oli käytössä ensimmäistä kertaa vuonna 2020, minkä takia uusia tapahtumia ei luonnollisesti pystytty järjestämään juurikaan. Vuonna 2020 maisteritoimihenkilö järjesti kuitenkin esimerkiksi maisterisitsit. Maisteritoimihenkilön apuna on maisteritiimi, joka auttaa tapahtumien ideoinnissa ja järjestämisessä. Lisäksi maisteritoimihenkilö toimii yhteistyössä alumnitoimihenkilön kanssa.

Mentorointitoimihenkilö

Boomin mentorointitoimihenkilö vastaa yhdistyksemme vuosittaisen mentorointiprojektin järjestämisestä, jossa työelämässä olevat kaupallisen alan osaajat sparraavat opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoitamme heitä askarruttavissa kysymyksissä. Mentorointitoimihenkilön vastuulle kuuluu mentoreiden rekrytointi, projektin markkinointi, aktorihaun järjestäminen, mentoriparien muodostaminen sekä aloitus-, väli- ja lopetustapaamisten organisointi sekä projektin aikainen viestintä.

Projektitoimihenkilö (KiskoFest, 2 hlö)

Projektitoimihenkilöt ovat vastuussa Boomin uusimman tapahtuman, KiskoFestin, järjestämisestä. Projektitoimihenkilön käytännön tehtävät koostuvat sopimusneuvotteluista ravintoloiden kanssa, yritysyhteistöiden hankkimisesta, artistibuukkauksista, lipunmyynnistä, sidosryhmien kanssa kommunikoimisesta sekä käytännön järjestelyiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projektiparin alla toimii 7-henkinen KiskoFestin tuotantotiimi, joka osallistuu tiiviisti tapahtumaprojektin läpi viemiseen koko prosessin ajan.

Päätoimittaja

Päätoimittaja vastaa Boomi ry:n ainejärjestölehden VapaaBoomarin eli tuttavallisemmin VB:n toimittamisesta. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja päätoimittajan tehtävänä on koordinoida prosessi lehden teeman suunnittelusta julkaisemiseen asti. Apuna sisällön toteutuksessa päätoimittajalla on toimitus-jaosto. Yhdessä jaoston kanssa päätoimittaja suunnittelee lehden teeman, sisällön sekä juttujen toteutukset teksteineen ja kuvineen. Päätoimittajan tehtävistä suurin osa liittyykin suunnitteluun ja organisointiin sekä aikatauluista huolehtimiseen. Päätoimittajan tehtävänkuvaan sisältyy jaoston kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi paljon kommunikointia muiden lehden tekoon osallistuvien tahojen kanssa. Päätoimittaja esimerkiksi tekee lehden visuaalisen ilmeen osalta yhteistyötä viestintävastaavan sekä mediatiimin kanssa. Lehden valmistuttua päätoimittaja julkaisee lehden netissä ja hoitaa lehden postitukset. Tärkeimpänä tehtävänä päätoimittajalla kuitenkin on sen varmistaminen, että jäsenistöllä on mielenkiintoista ja ajankohtaista luettavaa.

Strategiatoimikunnan puheenjohtaja

Strategiatoimikunnan puheenjohtaja johtaa strategiatoimikunnan toimintaa. Strategiatoimikunta ja sen puheenjohtaja haetaan poikkeuskaudelle vuodeksi 2024. Poikkeuskaudella tarkoitetaan sitä, että nyt valittava strategiatoimikunta ei määritä uutta strategiaa Boomille, vaan sen tehtävänä on laatia Boomin ensimmäinen sijoitusstrategia; raamit Boomin tulevalle varallisuudenhoidolle. Strategiatoimikunnan toinen tavoite on tarkastella ja arvioida Boomin organisaatiorakennetta, sekä esittää siihen tarpeen tullen muutoksia. Strategiatoimikuntaan haetaan hakijoiden kiinnostuksen mukaan luomaan joko sijoitusstrategiaa, arvioimaan organisaatiorakennetta tai molempiin. Strategiatoimikunnan puheenjohtaja vastaa molempien tiimien vetämisestä. Strategiatoimikunnan puheenjohtaja toimii linkkinä toimikunnan ja Boomin hallituksen välillä, sekä vastaa sijoitusstrategian ja organisaatiorakennekeskustelun etenemisestä sekä riittävästä dokumentoinnista.

VB-kampanjapäällikkö

VapaaBoomarit-kampanjapäällikkö vastaa edustajistoryhmän vaalikampanjasta TREY:n edustajistovaaleissa 2024. VB-kampanjapäällikön tehtäviin kuuluu järjestää ehdokashankinta, mainonta ja hallinnolliset muotoseikat edustajistovaaleja varten kuten tiedottaminen edustajiston toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista sekä vaalien ja ehdokkaiden markkinointi. VB-kampanjapäällikön pesti valitaan edustajistovaalien syklissä eli vain joka toinen vuosi!

HAKEMINEN JA VALINTAPERUSTEET

Hakuaika Boomin toimihenkilöksi on 6.-19.11. Hakea voit lähettämällä enintään 2500 merkkiä pitkän hakemuksen viimeistään 19.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen pj@boomi.fi. Toimitathan hakemuksen pdf-muodossa. Sisällytäthän hakemukseesi myös oman kuvasi! Toimihenkilöiden valinnat tekee hallitus hakemusten sekä uuden hallituksen esityksen perusteella. Hakemusten lisäksi valinnoissa painotetaan sitä, että mahdollisimman moni pääsisi mukaan Boomin toimintaan.

Tärkeät päivämäärät valituille toimihenkilöille: hallituksen ja toimihenkilöiden yhteinen perehdytys, sekä projektitoimihenkilöiden ja projektivastaavien yhteinen perehdytys 12.12.

Erityishuomioita valintaperusteissa:

  • Häirintätukihenkilöitä valittaessa otetaan huomioon hakemuksen ja Boomi-kokemuksen ohella erityisesti henkilöiden sopivuus kyseiseen tehtävään. Valinnassa voidaan ottaa huomioon eri sukupuolien edustus häirintätuen toiminnassa.
  • Strategiatoimikunnan puheenjohtajaa valittaessa voidaan painottaa Boomin toiminnan tuntemusta, sekä omaa harrastuneisuutta sijoittamiseen ja sijoitustoimintaan liittyen.

Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja ja matkatoimihenkilö haetaan keväällä 2024. Lisäksi yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään esitys ICT-kehitysvastaavan pestin perustamisesta, joka tullaan rinnastamaan Boomin toimihenkilöihin. ICT-kehitysvastaava haetaan erillisellä haulla.