HALLITUSHAKIJAT 2023

Hallitukseen 2024 on tullut ennakkoon hakemuksia kymmenen. Alta voit tutustua hakijoihin paremmin heidän hakemustensa kautta. Suosittelemme tutustumaan hakemuksiin ennen syyskokousta! Tilavastaavaksi tuli lisähaun aikana yksi hakemus.

Hallitus 2024 valitaan vaaleilla Boomin sääntömääräisessä syyskokouksessa 14.11. Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi ääni käytettävissä kokouksessa.

Puheenjohtaja (yksi hakemus)

Akseli Lepistö

Täällä kirjoittelee Akseli Lepistö, viidennen vuoden boomari ja nykyinen Boomin yrityssuhdevastaava. Hallitusvuosia sekä vastuupestejä minulta löytyy nyt jo melko mittava lista erinäisistä vastuupesteistä ja olenkin mielestäni todistanut niiden kautta kykeneväni ottamaan vastuuta ja selviytymään monenlaisen hallitus- ja aktiivitoiminnan haasteista. Kokemusta löytyy niin sitsien järjestämisestä kahden vuoden kautta NESU-Boomin hallituksessa, talouskuvioiden pyörittelyn parista NESU Finlandin sekä Pareton hallituksista, että myös tutoroinnista.

Boomin hallituksessa viettämäni vuoden aikana tunteeni puheenjohtajuudesta heittelivät villistikin. Olen kuitenkin pyöritellyt erityisesti syksyn mittaan järjestömme tulevaisuutta ja pohdiskellut omaa rooliani sen kehityksessä, ja olen tullut siihen lopputulokseen, että haluan ehdottomasti olla mukana ensi vuonna tekemässä kaikille parempaa Boomia. Haluan tehdä Boomista ennen kaikkea paikan, jossa yhdistyksen arvot eivät ole pelkkää sanahelinää, vaan ne aidosti toteutuvat.

Yhdenvertaisuus on nykyään trendikäs sana. Minulle se ei kuitenkaan ole pelkkä trendi, vaan sydämenasia. Olin tänä vuonna NESU Finlandin hallituksessa mukana kirjoittamassa ensimmäistä versiota NESUn code of conduct -dokumentista, minkä lisäksi teimme hallituksena konkreettisia tekoja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Tänä vuonna myös Boomissa on yhdenvertaisuuden saralla otettu todella paljon hienoja askelia, mutta kevään hyvinvointikyselyn pysäyttävät tilastot sekä toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä käyty keskustelu puoltavat sitä, että mietittävää ja työnsarkaa on vielä paljon.

Boomi ei saa kangistua kaavoihinsa vaan sen tulee olla arvojensa mukaisesti uskalias ja pyrkiä jatkuvasti kehittämään toimintatapojaan. Hyvälle puheenjohtajalle on ensiarvoista olla muun hallituksen tukena ja aktiivisesti sekä oma-aloitteisesti ottaa roolia muista sektoreista. Tästä vuodesta minulle on jäänyt päällimmäisenä tunne siitä, että näin ammattimaisella tavalla täysin vapaaehtoista työtä tekevät toimijamme kokevat lähes poikkeuksetta uupumusta. Tähän puuttuminen on ensisijaisen tärkeää, ettei meidän toimintamme laatu heikkene liian merkittävästi väsymyksen seurauksena. Emme voi odottaa, että virheitä tapahtuu ja reagoida vasta sitten, vaan järjestöä täytyy kehittää aktiivisella otteella.

Boomi ei koskaan voi olla täydellinen tai valmis, mutta mikäli Boomi valitsee minut puheenjohtajakseen, aion toden teolla pyrkiä siihen, että pääsemme mahdollisimman lähelle.

Viestintävastaava (kaksi hakemusta)

Anni Perkiö

Moikka! Meikä on Anni, tokan vuoden boomari ja haen viestintävastaavaksi vuodelle 2024. Viestintähommat ovatkin minulle jo tuttuja: olen työskennellyt sanomalehdessä toimittajana, ollut aktiivinen osa Boomin mediatiimiä, toiminut Pareton tiedotusvastaavana sekä kuvannut tapahtumia Boomille ja TT-kameroille. Lisäksi olen toiminut Boomissa tutorina, vujustaffissa, KV-tutorina, Berttakerhon vastuuhenkilönä sekä yhdenvertaisuusohjesäännön työryhmässä.

Mediatiimin lisäksi koenkin toimittajan hommien olleen kaikkein hyödyllisimpiä viestinnän osaamiseni kannalta. Itsenäinen työ opetti erityisesti aikataulunhallintaa sekä rutiininomaista työskentelyä tekstien ja kuvien parissa.

Omaan viestintävastaavan hommista suoriutumiseen vaadittavaa luovuutta. Lisäksi hallitsen pestissä vaadittavien työkalujen käytön aina kuvankäsittelystä lehden taittoon sekä videoiden editointiin. Minulla olisi osaamiseni vuoksi myös paljon annettavaa jaostolleni: haluaisinkin esimerkiksi syventää mediatiimin ja toimituksen yhteistyötä järjestämällä jaostoille yhteisen valokuvaus- ja editointikurssin.

Boomin tulevan viestintävastaavan rooli on pitkälti olla edeltäjiensä aloittaman muutoksen läpiviejä. Viestinnän keskittämistä Telegramiin tulee jatkaa laadukkaan viikkotiedotteen tärkeyttä unohtamatta. Toivoisin myös pystyväni vakiinnuttamaan viime vuonna saavutetun laadukkaan tapahtumien dokumentoinnin valokuvien sekä IG-reelsien muodossa.

En ole myöskään ihan käsi tietoteknisten asioiden hoitamisessa. Esimerkiksi alkusyksystä toteuttamani Boomin uuden kuvagallerian perustaminen oli kiinnostava teknisempi projekti. Uskon, että yhteistyö mahdollisen ja toivottavan uuden ICT- kehitysvastaavan kanssa olisi siis kivutonta.

Viestintävastaavan rooli on ennen kaikkea olla matalan kynnyksen kanava jäsenistön ja hallituksen välillä. Koen olevani varsin helposti lähestyttävä ja tavoitettava henkilö, jota voikin useimpina päivinä nykäistä hihasta Bolalla. Kokemukseni Boomin toiminnasta niin nakkilaisena kuin nautiskelijana varmistaa, että olen aina kartalla siitä, mitä talossa milloinkin tapahtuu.

Hallituslainen on kuitenkin enemmän kuin pestinsä; kokemusta merkityksellisempää on Boomissa tekemisen palo. Elän rakkaan järjestömme eteen hommien paiskimiselle. Pitkät toimistossa vietetyt illat ja roskien noukkiminen Klubin lattialta vätköjen hiljennyttyä ovat ihme kyllä elämäni suola. Lupaan luotsata Boomin viestintäsektorin vakaasti läpi ensi vuoden, mikäli minulle kunnian suotte.

Hanna Nykopp

Moikka! Mun nimi on Hanna ja haen viestintävastaavaksi. Hain tähän kyseiseen pestiin vuosi sitten, jolloin minulla oli kokemusta vain mediatiimistä ja omasta Youtube-kanavasta, mutta kovasti intoa ja ideoita Boomin viestinnän kehittämiseksi. Silloin parempi hakija valittiin ja minä pääsin päätoimittajaksi.

Nyt kerron, mistä olen viime syyskokouksen jälkeen kerännyt kokemusta. Olen käyttänyt töissäpäätyövälineenäni InDesignia koko vuoden ja oppinut enemmän sen käyttämisestä. Päätoimittajana olen saanut kokemusta jaoston johtamisesta ja rohkeutta toteuttaa omaa visiotani. Nostin toimihenkilöiden näkyvyyttä järjestämällä keväällä ensimmäistä kertaa toimihenkilöesittelyt.

Vuoden alussa kuulin idean VB-liitteestä ja päätin toteuttaa sen. Lopputuloksena oli historian ensimmäinen Vappu-VB. Minulta löytyy uskallusta ja halua kehittää omaa sektoriani ja toteuttaa uusia asioita. Olen oman sektorini lisäksi ollut vapaaehtoisesti osana Boomin toimintaa osallistumalla iltakouluihin sekä päivystänyt Bolalla ja jatkoilla. Viestintävastaavaa olen auttanut satunnaisissa tehtävissä, kuten Instagramissa ja ideoinnissa.

Viestintävastaavana kehittäisin ja tehostaisin Boomin viestintäkanavien käyttöä. Eri kanaville tarvitaan lisää niille sopivaa sisältöä. Nettisivuja tulisi tehostaa ulkoisena viestintävälineenä ja Telegramia tulisi selkeyttää niin, että jokainen löytäisi etsimänsä tiedon helposti. Instagramissa haluan näyttää Boomin aktiivien toimintaa tasaisesti ympäri vuoden, jotta niistä viestiminen ei kasautuisi vain hakuja edeltäville viikoille. Uskon, että viestinnällä on mahdollista kasvattaa hakijoiden määrää. Englanniksi viestimistä tulisi jatkaa, minkä toteutumista erityisesti viestintävastaavan tulee valvoa. Suurin tavoitteeni olisi parantaa viestinnän suunnitelmallisuutta.

Olen ideoinut viestintäkelloa istuvan viestintävastaavan kanssa, joka on sitä työstänyt eteenpäin. Tulevana vuonna viestintäkello tulisi ottaa käyttöön ja täydentää vuoden kuluessa, jotta se olisi valmis vuotta 2025 varten. Tämä parantaisi viestinnän suunnitelmallisuutta valtavasti. Näiden lisäksi minulla on monia ideoita ja erona viime vuoteen, olen myös miettinyt niiden toteuttamista käytännössä.

Miksi siis äänestäisit minua? Minulla on rutkasti kokemusta, mitä tarvitaan viestintävastaavan pestissä. Olen perillä siitä, mitä Boomin viestinnässä tulee tehdä ja kehittää. Olen innokas ja rohkea sekä uskon sopivani tähän pestiin erinomaisesti. Toivottavasti saan luottamuksenne. Nähdään syyskokouksessa!

Koulutuspoliittinen vastaava (yksi hakemus)

Milla Jylhänkallio

Moikka! Olen Milla Jylhänkallio, kolmannen vuoden boomari ja haen koulutuspoliittisen vastaavan pestiä.

Viimeisen vuoden olen toiminut tiedekuntamme opiskelijajärjestön Johdon varapuheenjohtajana. Lisäksi kokemusta on kertynyt kopotiimistä, OPSsuunnittelusta, kauppatieteiden suunnitteluryhmästä sekä ylioppilaskunnan edustajistosta.

Paljon koulutuspoliittista työtä olen siis päässyt jo tekemään, mutta kirsikka kakun päältä puuttuu. Pesti tuntuukin omalta juuri siksi, että sen myötä pääsisin hyödyntämään kaikkea osaamaani, kuten myös oppimaan uusia asioita koulutuspolitiikasta. Boomin toimihenkilönä olen saanut hyvän yleiskuvan myös hallituksen toiminnasta ja vastuista.

Koulutuspoliittinen vastaava toimii välikätenä boomareiden ja yliopiston välillä, ja tuo meidän toiveitamme ja ääntämme päätöksentekoon entistä monipuolisemmin. Kopo yhdessä puheenjohtajan kanssa pitää huolen boomarien opintojen sujuvuudesta, ja haluaisin lähteä ensi vuonna kehittämään pestissä erityisesti kopoviestintää sekä edunvalvonnan vastuun jakamista. Koulutuspolitiikassa pitää olla korvia kaikkialla, jonka takia haluaisin kopona edunvalvontavaliokunnan toiminnan tukemisen ja kehittämisen rinnalla myös osallistaa Boomin pääainekerhojen ja -järjestöjen kopoja yhteisessä päätöksenteossa, opetuksen kehittämisessä sekä edunvalvonnassa.

Tutoroinnissa haluaisin tuoda painotusta myös tutoroinnin asiasisällön kiteyttämiseen. Boomissa tutoroinnin laatu on erittäin hyvää ja vuodesta toiseen yleisesti onnistunutta, mutta smurffien tutustuttaminen opintojen maailmaan on ollut hieman toissijaista. Tutoroinnin ensisijainen tehtävä on luonnollisesti ryhmäyttäminen, mutta näen kuitenkin myös koulunkäynnin arkeen tutustuttamisen entistä tärkeämpänä – varsinkin nyt, kun fuksiviikkojen alkamista on myöhäistetty vielä viikolla opintojen alkamisen päälle.

Tutorvastaavana lähtisin edistämään myös vastuutuutoroinnin kehittämistä niin, että tutoroinnin vastuut jakautuvat entistä tasaisemmin. Tutoruutisten rinnalle haluaisin kehittää myös tutoreiden ohjedokumenttia, jotta aikataulutus ja vastuunjako tutorryhmien sisällä helpottuisi.

Boomin ensi vuoden koulutuspolitiikan pääteemoja ovat uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen ja siitä viestiminen, jatkuva ja osallistava edunvalvonta sekä erinomaisen tutoroinnin mahdollistaminen. Näitä edistämällä pyritään lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia, sekä varmistamaan se, että jokainen kokee saavansa laadukasta opetusta yliopistossamme.

Nähdään syyskokouksessa! <3

Projektivastaava A (yksi hakemus)

Essi Sarvilinna

Moi Boomi ry! Kuluneena vuonna olen saanut kunnian olla järjestämässä tapahtumia sisällöltään, kooltaan ja budjetiltaan aivan laidasta laitaan matkatoimarina, Royal Staffissa ja Pareton hallituksessa vuosijuhlavastaavana. Jokaisesta tapahtumasta on jäänyt uutta tietoa ja taitoa korvan taakse, mutta mahdollisesti vielä tärkeämpänä on aina jäänyt into tehdä vielä lisää ja enemmän. Nyt haluaisinkin samoilla vauhdeilla lähteä projektivastaava A:n hommiin!

Viime keväänä järjestämästämme Särkän Märkästä on helppo olla ylpeä. Onnistuneesta tapahtumasta kielii esimerkiksi se, että lipun hintaa nostettiin melko huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna, mutta kävijäkyselyn perusteella se ei vaikuttanut kovin paljoa ketään kiinnostavan. Olen palautekyselyiden intohimoinen ystävä ja viime keväänä saaneemme vastaukset ovat arvokas resurssi laadun ylläpitoon ja tapahtuman kehittämiseen – hyviksi todetuista asioista, kuten Särkänniemen esiintyjästä ja tapahtuma-alueen oheisohjelmasta, pidetään tietenkin kiinni ja kehityskohteisiin tartutaan entistä aktiivisemmalla otteella.

Yksi tänä vuonna tehty positiivinen muutos oli ryhmälipunmyynnin korvaaminen ainejärjestölipunmyynnillä. Konsepti oli Boomin isoille tapahtumille uusi, joten lipunmyyntivastaavana asioita sai oppia tekemällä, välillä myös kantapään kautta. Näen ainejärjestömyynnissä hurjasti potentiaalia ja innolla kehittäisin sitä toimivammaksi ja tunnetummaksi systeemiksi kaiken tänä vuonna opitun pohjalta. Esimerkiksi jonotusta Särkänniemeen voisi pyrkiä sujuvoittamaan antamalla yhteiskuljetuksella paikalle saapuville ainejärjestöille suositellut saapumisajat.

Ideoinnin rinnalla käytännön toteuttaminen ja vastuun kantaminen ovat kriittinen osa tätä pestiä. 2023 projektivastaavia sivusta seuraamalla olen oppinut paljon mm. ajanhallinnasta ja ongelmanratkaisusta. Opituista asioista ehkä tärkeimpänä pidän kuitenkin ymmärrystä siitä, mikä tekee hyvän jaostonvetäjän. Projektipäällikkönä haluaisin jatkaa samalla linjalla, esimerkiksi panostaen ryhmäytymiseen ja osallistaen jaostoa päätöksenteossa. Haluan priorisoida sitä, että molemmilla vuoden varrella luotsattavilla jaostoilla on kiva jaostovuosi, sillä se tekee projektin toteuttamisesta kevyempää ja uskon sen näkyvän myös suoraan tehdyn työn laadussa.

Kivaa sykojännää kaikille!

Essi

Projektivastaava 1 (yksi hakemus)

Jaakko Nokelainen

Moikka! Mun nimi on Jaakko Nokelainen ja oon kolmannen vuoden boomari. Haen Boomin -24 hallitukseen Projektivastaava 1. tehtävään. Boomissa olen ehtinyt toimia hyvin monipuolisissa tehtävissä. Tapahtumien järjestämiseen liittyvissä tehtävissä olen toiminut NESU-Boomin hallituksessa -23, vuosijuhla TMK:n sillisvastaavana -24, sekä tärkeimpänä, projektitiimi Royal Staffissa -22. Tapahtumien järjestäminen ja organisointi on siis varsin tuttua ja rakasta hommaa. Hämeenkadun Appro ja sen järjestäminen on mielestäni yksinkertaisesti aivan tajuttoman siisti juttu.

Olin projektitiimissä osa keskustoritiimiä, jonka vastuulla oli Appron tapahtuma-alueen järjestäminen keskustorille. Tänä vuonna keskustorille onnistuttiin tekemään loistavia parannuksia ja projektivastaavana huolehtisin, että kehityssuunta pysyy samana. Keskustorin ja koko tapahtuman yrityssuhde- ja aktiviteettitarjonnassa näen vielä paljon kasvuvaraa. Näen esimerkiksi suuremmatkin huvilaitteet keskustorilla mahdollisuutena. Royal Staff-vuoden jälkeen varmistuin siitä, että kiinnostukseni ja ylpeyteni Hämeenkadun Approa kohtaan ei ollut vain projektivuoden loppuhuumaa. Appron vetovoima jatkuu yhä ja edelleen. Vuoden aikana olen harkinnut huolellisesti työtehtävien määrää ja niihin liittyvää vastuuta. Olen päättänyt, että haluan todellakin keskittää aikani Approon.

Hämeenkadun Appro -23 järjesti ensimmäistä kertaa jatkonsa Nokia Arenalla. Jatkot olivat menestys ja mahdollistivat lukuisille kävijöille arvoisensa lopetuksen vuoden ykköstapahtumaan. Mielestäni Nokia Arena tulisi ehdottomasti saada jatkopaikaksi myös ensi vuonna. Rastipaikkoja oli tänä vuonna ennätysmäärä. Näitä suhteita ylläpitämällä ja aktiviteettipainotteisia rastipaikkoja lisäämällä näen mahdollisuuden myös viidennen jatkopaikan avaamiselle. Jatkojen artistikattaus on minulle, musiikkia rakastavana ihmisenä, hyvin tärkeää. Useampi jatkopaikka tarjoaa mahdollisuuden laajemmin eri genrejen artistien hankkimiselle, mikä mahdollistaisi mieluisamman keikkakokemuksen kaikille osallistujille.

Projektitiimi Royal Staffissa toimiminen oli huikea kokemus ja haluan, että jaostovuosi on myös muille unohtumaton. Boomin vuosijuhlasilliksen järjestäminen vuosijuhlastaffia vetämällä tarjoaa minulle todella arvokasta kokemusta tiimin johtamisesta, jota voisin varmasti hyödyntää myös Projektitiimissä. Lopuksi haluaisin vielä pyytää luottamustanne minuun ja valmiuksiini Hämeenkadun Appron ja Projektitiimin eteen.

Tehdään Approsta entistäkin legendaarisempi!

Talousvastaava (yksi hakemus)

Taneli Arra

Morjesta! Mä olen Taneli ja haen Boomin talousvastaavan pestiä. Numeroiden pyörittely talouden äärellä on kulkenut mukanani jo pitkään: olen neljännen vuoden laskentatoimen pääaineopiskelija, toiminut työelämässä erilaisissa taloushallinnon tehtävissä sekä vaikuttanut kuluneen vuoden aikana Boomin taloustiimissä. Näiden lisäksi olen toiminut tutorina sekä ainekerho diskonttauksessa. Talousvastaavan pesti tuntuu luontevalta seuraavalta askeleelta laajentaa jo ennalta olemassa olevaa kokemusta talouteen liittyvistä tehtävistä.

Tiesin jo vuosi sitten hakiessani Boomin taloustiimiin, että tulen havittelemaan talousvastaavan pestiä seuraavassa syyskokouksessa. Taloustiimissä toimiminen on yhä entisestään lisännyt kiinnostustani pestiä kohtaan, sekä antanut siihen loistavat pohjatiedot. Olen kuluneen vuoden aikana saanut hyvän yleiskuvan siitä, mitä talousvastaavan pesti pitää sisällään ja nyt tiedän, että tämä olisi just se mun juttu.

Talouden seurannan tärkeys on otettu esiin ensi vuoden toimintasuunnitelmassa: uutta kassavirtaseurantatyökalua otetaan käyttöön ja vuosibudjetin seurantaa tehostetaan. Mielestäni talousvastaavan tärkein tehtävä onkin pitää huolta siitä, että yhteisiä varoja käytetään sovittujen suunnitelmien mukaan koko järjestön etua ajaen. Vaikka tekemistä tulee hieman lisää, olen innokas antamaan pestille kaiken sen ajan ja panostuksen, jota sen huolellisesti hoitaminen vaatii.

Talousvastaavana pienentäisin taloustiimin koon kolmesta kahteen työskentelyn sujuvoittamiseksi. Tiimin kokoontumiset ovat luonteeltaan sen kaltaisia, että vain yksi tiimiläinen voi työskennellä kerralla, joten yhteisten tapaamisten lisäksi haluaisin järjestää tiimiläisille henkilökohtaisia tapaamisia. Haluan, että vuoden jälkeen molemmat tiimiläiset kokevat saaneensa taloustiimistä paljon irti!

Suurin vahvuuteni hallitushakijana tulee kuitenkin aivan talousasioiden ulkopuolelta: yhteistyökyky. Pysyn rauhallisena vaikeissakin tilanteissa sekä tykkään kuunnella ja olla avuksi muille. Jaksaminen on tärkeä painopiste Boomissa ensi vuonna, ja haluan tehdä osani sen eteen, että hallituksen jäsenet jaksavat tehdä töitä järjestön eteen myös kiireellisissä ja haastavissa tilanteissa. Olisi tärkeä kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten juoksevia asioita voidaan jakaa hallituslaisille siten, että yhteinen työtaakka jakautuu mahdollisimman reilusti.

Nähdään syyskokouksessa!! Muistakaa ottaa evästä mukaan.

Taneli Arra

Tapahtumavastaava (yksi hakemus)

Alex Lindh

Moikka, Meikäläinen on Lindin Alex, 4-vuosikurssin opiskelija. Oma aikani Boomissa on ollut monipuolinen unelmien täyttymys. Olen saanut kunnian olla mukana muun muassa tutortoiminnassa, Konversion vetämisessä ja kahtena vuotena rakkaassa Rottakoplassa. Tapahtumia olen nähnyt paljon niin järjestäjän kuin osallistujankin perspektiivistä ja palava halu antaa tälle yhteisölle on edelleen kova. Koenkin, että sekä kokemukseni järjestömme tapahtumasektorilta, että aito haluni tehdä näitä hommia antavat minulle vahvan alustan ottaa tapsan saappaat täytettäväksi.

Tapahtumavastaavan & Rottakoplan merkitystä Boomissa ei voi vähätellä. Tapahtumasektorimme on saavuttanut mielestäni pisteen, jossa uusien tapahtumien luominen on turhaa, ellei täysin uusia konsepteja keksitä. Sen sijaan mielestäni katse tulisi kääntää tapahtumavastaavan perspektiivissä rottiksen jaksamiseen sekä tapahtumien laadun parantamiseen.

Isona muutoksena jaoston hyvinvoinnin parantamiseksi aikoisin luoda dynaamisen työnjaon. Aiemmin tapahtumien suunnittelu sekä työvuorot on jaettu aika tasapäisesti, mutta fakta on se, että aina kaikilla meistä ei ole energiaa tai aikaa antaa yhtä paljon. Täten haluaisinkin tuoda notkeutta siihen, että kuka tekee mitenkin paljon yksittäisen tapahtuman eteen. Pitkän tapahtumavuoden aikana työmäärät lopulta tasoittuvat, mutta mielekkyys yksittäisten tapahtumien järjestämisessä kasvaa. Muutos saattaa vaikuttaa pieneltä, mutta hyvinvoiva tapahtumajaosto on avainasemassa onnistuneiden tapahtumien järjestämisessä ja näkyy varmasti jokaiselle meistä.

Budjetointi sekä loppuraporttien teko on mennyt koko ajan parempaan suuntaan tapahtumasektorillamme. Näitä hyväksi havaittuja käytänteitä tuleekin jatkaa myös tulevana vuonna. Haluaisin myös ensivuodesta alkaen saada Boomin vappuviikot starttaamaan samaan aikaan kuin Suomen Suurin Wappukin alkaa.

Tapahtumien järjestämiseen innokkaita sekä kykeneviä on Boomissa paljon muitakin rottiksen ja tapsan lisäksi. Haluaisinkin entistä paremmin hyödyntää tämän potentiaalin ensi vuonna esimerkiksi vappuviikkojen ja hb-etkojen osalta. Tarkoituksena ei ole siirtää työtä vain toisaalle vaan löytää tapa, mikä palvelee parhaiten tapahtumien laatua, laajempaa osallistamista sekä uusien ideoiden syntyä.

Tapahtumavastaavan pesti on kuormittava, moninainen & iso sitoumus, mitä täytyy tehdä tosissaan, mutta ei totisesti. Uskon kuitenkin tietäväni mihin olen lähtemässä sekä tiedän voivani antaa tälle pestille paljon.

Juhlavastaava (yksi hakemus)

Aada Rouhiainen

Moikka! Olen Aada Rouhiainen, 20-vuotias kolmannen vuoden boomari ja haen vuoden 2024 juhlavastaavaksi. Boomi-CV:ni koostuu vujustaffista, VapaaBoomarin toimituksessa toimimisesta, Tariffin koulutuspoliittisen vastaavan pestistä, tuutoroinnista, sekä vuodesta ensimmäisessä juhlajaostossa.

Juhlajaostossa toimiminen on antanut minulle tärkeitä taitoja juhlavastaavan pestiä ajatellen, sillä kuluneena vuonna Haalaribileiden konsepti ja järjestämisprosessi ovat tulleet erittäin tutuiksi. Jaostolaisena olen päässyt laittamaan kädet saveen Haalaribileiden järjestämisessä ja saanut vastuuta erilaisissa tehtävissä niin bilepäivien järjestämisen ja suunnittelun, kuin itse tapahtumapäivänkin aikana. Koen, että ensimmäisen juhlajaostovuoden läpikäyneenä minulla on myös erinomaiset valmiudet kehittää edelleen tuoretta jaostoa tulevana vuonna ja haluaisinkin panostaa erityisesti jaoston vastuiden selkeään jakamiseen ja jaoston aseman vakiinnuttamiseen, kuin myös tietysti hyvään yhteishenkeen ja jaoston hyvinvointiin. Henkilönä olen aikaansaava, järjestelmällinen ja vaikka itse sanonkin, erinomainen aikatauluttaja, mutta myös iloinen heittäytyjä, joka tekee itselleen tärkeät asiat täydellä sydämellä.

Ensi vuodelle minulla on kaksi keskeistä kehityskohdetta; kävijäkokemuksen parantaminen etenkin Bricksin bileissä ja niiden houkuttelevuuden parantaminen, sekä jaoston toiminnan kehittäminen ja tehostaminen. Nämä kaksi tavoitetta kulkevat pitkälti käsi kädessä. Tulevana vuonna haluan tehdä Bricksin bileistä juhlakansalle houkuttelevammat tuomalla myös sinne juhlajaoston mahdollistamana Keskiyön kisan, sekä muita aktiviteetteja, jotka toisivat Haalaribileideet enemmän esille myös Bricksissä. Kuluneena vuonna myös virallisia Haalaribile-etkoja kehitettiin ja haluan jatkaa samalla linjalla keskittäen nykyään melko hiljaiset etkot vain suosituimmille kuukausille, joina panostettaisiin houkutteleviin yhteistyökumppaneihin, aktiviteetteihin sekä tehokkaaseen markkinointiin.

Ajatus Boomin hallitukseen hakemisesta on kypsynyt päässäni nyt noin puolentoista vuoden ajan. Kyseessä ei siis ole hetken mielijohde vaan pitkään harkittu ja valmisteltu projekti, jonka oikea aika on viimein koittanut. Olen järjestänyt niin opintoni, kuin työni ja muun henkilökohtaisen elämäni siten, että voin tulevana vuonna antaa itsestäni kaiken juhlavastaavan pestille ja Boomille – onhan sekin antanut minulle kuluneina vuosina niin käsittämättömän paljon.

Syyskokousta jännittäen,

Aada

Yrityssuhdevastaava (yksi hakemus)

Akseli Leinonen

Moi! Olen Akseli Leinonen, 25-vuotias viidennen vuoden boomari, ja haen Boomin yrityssuhdevastaavaksi kaudelle 2024. Boomi-urani aloitin vauhdikkaasti jo fuksina ja olin järkkäämässä Jääräracea, vujustaffissa ja perustamassa bändiä boomarikavereiden kanssa. Päädyinpä hakemaan fuksisyksynä myös tilavastaavaksi. Tuolloin kuitenkaan valinta ei suosinut minua. Myöhemmin olen toiminut mm. kandi- ja maisterituutorina. Nyt jo pitkään uutta hallitushakua harkinneena olen päättänyt hakea hallitukseen, sillä tiedän, että nyt minulla on enemmän aikaa, annettavaa ja motivaatiota päästä vaikuttamaan Boomin toimintaan nimenomaan yrityssuhdevastaavana, kuin koskaan aikaisemmin.

Haen yrityssuhdevastaavaksi, koska koen, että juuri tässä pestissä pääsen parhaiten toteuttamaan itseäni ja hyödyntämään omia vahvuuksiani. Olen taitava esiintyjä ja neuvottelija, joka hallitsee vahvasti niin suullisen kuin kirjallisenkin viestinnän. Määrätietoisuuteni, oma-aloitteisuuteni ja ennen kaikkea tavoitteellisuuteni takaavat sen, että onnistun toteuttamaan visiotani yrityssuhdevastaavan tehtävissä toimimisesta. Minulla on myös aiempaa yritysyhteistyö- ja hallituskokemusta Tampere Entrepreneurship Societyn hallituksesta kaudelta 2020.

Käymäni perusteelliset keskustelut Boomin entisten yrityssuhdevastaavien kanssa ovat luoneet minulle vankan näkemyksen paitsi siitä, millainen pesti kokonaisuudessaan on niin myös siitä, mitä kehityskohteita tehtäviin liittyy. Tärkeinä kehityskohteina näen mm. yrityssuhdejaoston tehtävien laajentamisen, Boomi Business -somejen kehityksen sekä asiatapahtumien markkinoimisen.

Yksi yrityssuhdevastaavan tärkeimmistä tehtävistä on toimia linkkinä yritysten ja boomareiden välillä. Positiivinen ja aktiivinen kuva Boomista yritysten silmissä on ehdottoman tärkeää ja mahdollistaa Boomille uusia yhteistyökumppanuuksia sekä parantaa boomareiden asemaa työmarkkinoilla. Tämän positiivisen ja aktiivisen kuvan luomisen ottaisin ensisijaiseksi tehtäväkseni. Haluaisin lisätä niitä tilaisuuksia, joissa boomarit ja yritykset saatetaan yhteen – esimerkiksi mielekkäiden excujen ja case-iltojen muodossa.

Tiedän yrityssuhdevastaavan pestin kuormittavaksi ja aikaa vieväksi. Olen seuraavan vuoteni suunnitellutkin nyt niin, että pystyn antamaan kaikkeni Boomille ja yhteistyökumppaneillemme. Minulle on ehdottoman tärkeää säilyttää ja kehittää Boomin positiivista kuvaa ja varmistaa, että boomarit hyötyvät yhteistyökumppanuuksistamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteistyöterveisin,

Akseli

Tilavastaava (yksi hakemus)

Oona Ikävalko

Hei! Olen Oona Ikävalko, toisen vuoden boomari ja hakisin tilavastaavan pestiä. Olen pyörinyt
mukana Boomin toiminnassa kv-tuutorina, vujustaffissa, sekä Berttakerhon aktiivina. Koen, että
Boomi antaa mahtavia mahdollisuuksia kehittyä ja oppia, ja tilavastaavana toimiminen tuntuisi
loistavalta mahdollisuudelta yhdistää sekä omia ideoitani, taitojani, että oppia valtavasti uutta. Olen
motivoitunut parantamaan ja tehostamaan Boomin tilojen käyttöä. Olen tarkasti kuunnellut fuksista
asti muiden kommentteja tiloista ja niiden käytöstä, ja haluaisin entistä enemmän tuoda
boomareiden näkemyksiä mukaan tilojen käytön kehittämiseen.


Boomin tilat ovat kahden vuoden aikana muodostunut minulle rakkaiksi kohtaamispaikoiksi, joissa
itsekin olen päässyt järjestämään muutamia tapahtumia ja nauttimaan monet iltapäiväkahvit.
Haluisin panostaa Boomin tilojen esteettömyyteen, jotta tilat ovat meidän nykyisille ja uusille
opiskelijoille, sekä vuokraajille mahdollisimman saavutettavat. Pidän myös tärkeänä ylläpitää hyvää
ja toimivaa yhteistyötä muiden hallituslaisten kanssa, jotta Boomin tiloihin kohdistuvat
toimintasuunnitelman tavoitteet saataisiin mahdollisimman tehokkaasti käytäntöön. Boomin tilojen
hoitaminen ei ole yhden ihmisen show, mutta olisin todella innoissani mukana selvittämässä tilojen
ja uusien mainosmahdollisuuksien parantamista.


Aikaisempien työkokemuksieni pohjalta olen saanut hyvän otteen asiakaspalveluun ja erilaisten
ongelmien ratkaisuun. Pystyn toimimaan ja päättämään nopeasti, sekä tehokkaasti. Vaikeat tilanteet
eivät hermostuta ja pystyn suhtautumaan niihin rauhallisin ottein. Viime remonttien myötä on tehty
loistavaa työtä tilojen parantamisessa, ja haluaisinkin itse panostaa nimenomaan niiden
tehokkaaseen käyttöön. Olen kuitenkin ollut myös monissa remonttihommissa mukana niin vapaaajalla, että aikaisempien työpaikkojen puolesta, joten ymmärrystä tilojen laadukkaaseen ylläpitoon
löytyy.


Hallitukseen hakeminen on ajatus, joka on pyörinyt takaraivossa pitkään, eli vaikka haenkin pestiin
jälkihaussa, ei kyseessä ole mikään pikainen päätös. Haluan aidosti olla mukana tarjoamassa
boomareille kaikkea sitä, mitä Boomi on tarjonnut minulle fuksista asti. Boomi teki Tampereesta
minulle kodin, ja haluan olla mukana kehittämässä sen toimintaa.