KUTSU BOOMI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN 2023

Tervetuloa Boomi ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 14.11.2023 klo 16.15! Kokous järjestetään Tampereen Yliopiston Päätalo-rakennuksen D10a -salissa. Kokoustilaan pääsee 16.00 alkaen, joten tulethan ajoissa paikalle, jotta kokous saadaan aloitettua aikataulun mukaan. Valmistaudu todistamaan jäsenyytesi kokoussalin ovella. Kokousta voi seurata myös etänä Boomin jäsenryhmään jaettavan linkin kautta, mutta vain kokouspaikalla läsnäolijat voivat äänestää kokouksessa käsiteltävistä asioista. Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024, ehdotus muutoksesta Boomin sääntöihin sekä Boomin yhdenvertaisuusohjesääntö ja pestikuvaus ICT-kehitysvastaavan pestin perustamiselle. Lisäksi kokouksessa valitaan vuoden 2024 yhdistyksen hallitus.

Kokouksessa hyväksyttävä ehdotus muutoksesta Boomin toimintaan määrittäviin sääntöihin tuodaan toista kertaa yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi. Sääntömuutos käsiteltiin ensimmäisen kerran edellisessä yhdistyksen kokouksessa ja sen voimaan saattamiseksi se on hyväksyttävä muuttumattomana tulevassa syyskokouksessa. Kannustamme tutustumaan huolella kokouksen liitteisiin jo ennen kokousta. Yhdistyksen kokous on Boomin päättävin toimielin ja se on paikka vaikuttaa!

Syyskokoukseen osallistuminen edellyttää, että olet maksanut yhdistyksen jäsenmaksun tälle lukuvuodelle. Kokouksessa järjestetään lyhyitä taukoja ja kokouksen aikana on mahdollista käydä wc-tiloissa kesken kokouksen äänestysten ulkopuolella jonojen välttämiseksi. Kokous on pitkä, joten varauduthan syömällä ennen kokousta sekä mahdollisesti omilla eväillä kokoukseen. Kokoukseen voi saapua myös kesken kokouksen, mutta sisään pääsee vain käsiteltävien kohtien välissä. Kokouksesta poistuminen on myös mahdollista ainoastaan asiakohtien välissä. Kokouksessa käytetään sähköistä äänestystä, joka ohjeistetaan kokouksen alussa.

Hallituksen syyskokoukselle esittämiä ja syyskokouksessa hyväksyttäviä dokumentteja (toimintasuunnitelma ja yhdenvertaisuusohjesääntö) voidaan muokata syyskokouksessa ja muutosehdotuksia voi tehdä alla olevan Formsin kautta ennen syyskokousta tai sen aikana, sillä periaatteella, että ehdotuksen esittäjä on henkilökohtaisesti esittelemässä muutosehdotusta yhdistyksen syyskokoukselle. Muutoksia ei voi esittää enää sen jälkeen, kun käsiteltävän asian kohta esityslistalla on suljettu. Ohjesäännön työryhmä esittelee Boomin yhdenvertaisuusohjesäännön syyskokoukselle.

Liitteenä syyskokouksen esityslista Syyskokouksen esityslista

Liitteenä käsiteltävät dokumentit Käsiteltävät dokumentit

Liitteenä käsiteltävien dokumenttien muutosehdotuslomake Muutosehdotuslomake

Liitteenä toimintasuunnitelma 2024 Toimintasuunnitelma 2024

Toimintasuunnitelman luonnoksesta on päivitetty saatujen kommenttien perusteella muutettu viestinnän alle ilmaisua liittyen Facebookissa julkaistaviin eventteihin. Toimintasuunnitelmaa on suunnitellusti pyritty tiivistämään, jotta dokumentissa on selkeästi ne kehityskohteet, joihin tulevana toimikautena keskitytään. Muuten Boomin toimintaa kuvaa Jatkuvan toiminnan kuvaus.

Ennakkoon hallitushakemuksen lähettäneiden hakijoiden nimet, hakemukset ja kuvat löytyvät nettisivuilta Boomin hallitushakijat 2024 https://boomi.fi/hallitushakijat-2023/

Yhdistyksen syyskokouksesta ja hallitushausta löydät tietoja Boomin nettisivuilta Hae Boomin hallitukseen 2024 https://boomi.fi/hae-boomin-hallitukseen-2024/

Lisätietoja syyskokouksesta antaa yhdistyksen puheenjohtaja Reetta Kiiveri, pj@boomi.fi.